Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

GYMNÁZIUM ĽUDOVÍTA ŠTÚRA VO ZVOLENE

Tešíme sa, že ste si otvorili našu stránku!

O Z N A M

Riaditeľka Gymnázia Ľudovíta Štúra poskytuje žiakom školy dňa 23. septembra 2016 (piatok) z organizačných dôvodov voľno zo školského vyučovania.

Riaditeľka školy

Tretí na Slovensku

Gymnázium Ľudovíta Štúra sa s projektom Moderná škola umiestnilo na 3. mieste v XI. ročníku celoslovenskej súťaže ProEnviro o najlepší environmentálny projekt realizovaný školou.

Škola opäť dokázala, že jej výchovno-vzdelávacia stratégia zameraná na neformálne vzdelávanie so smerovaním na prax je správna a veľmi úspešná.

Projekt Moderná škola sa realizoval od septembra 2014 do februára 2016 a v rámci neho sa realizovali opatrenia a stratégie na prispôsobenie sa zmene klímy a zvýšenie povedomia verejnosti o tomto probléme.

Projekt bol realizovaný v zmysle motta „Mysli globálne, konaj lokálne“ a bol financovaný z Grantov EHP a Úradu vlády SR.

V priestoroch školy sa zrealizovali dažďové záhrady, nádrže na zachytávanie dažďovej vody, fontána na zlepšenie klímy v átriu školy, ktorá je zásobovaná zo záchytnej nádrže, zelené steny. V okolí školy bolo vysadených 20 nových listnatých stromov.

Pre žiakov školy a verejnosť sa pripravili konferencie a informačné dní s tematikou zameranou na manažment dažďovej vody – prispôsobenie sa zmene klímy-prevencia povodní a sucha.

Žiaci mapovali dolný tok Hrona a čistili Mestský park Lanice – mokraď v blízkosti školy a okolie školy. Učitelia v rámci projektu vytvorili metodické materiály a pracovné listy s tematikou vody pre rôzne predmety.

Gymnázium Ľudovíta Štúra opäť dokázalo, že robí správne správne veci.

Altanok

Atrium

Fontana

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
fax.: 045 5333 302

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028