Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

GYMNÁZIUM ĽUDOVÍTA ŠTÚRA VO ZVOLENE

Zvolenskí gymnazisti víťazia na olympiádach aj v SOČ

Študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra pravidelne dokazujú, že získavajú veľmi kvalitné vedomosti v prírodných a spoločenských vedách i v jazykoch, ktoré im umožňujú víťaziť v krajských a najmä celoštátnych súťažiach a olympiádach.

Jesenným víťazstvom Mateja Mikliana v celoslovenskom kole súťaže Sárova Bystrica – mladý moderátor, redaktor sa začala ich tohtoročná žatva úspechov.

Nasledoval Lukáš Kamenský s víťazstvom v celoštátnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Znalosť cudzích jazykov priniesla ďalšie triumfy - v celoslovenskom kole Olympiády v ruskom jazyku sa na vynikajúcom 3. mieste umiestnil Andrej Szabó a 5. miesto obsadila Oleksandra Voznjuk, v Olympiáde v nemeckom jazyku si postup na medzinárodnú olympiádu vybojoval Leonard Žilka.

Spoločenské vedy nezaostávali. Víťazstvom v krajskom kole Dejepisnej súťaže študentov gymnázií Českej a Slovenskej republiky pod názvom Od diktatúry k diktatúre si priamy postup na celoštátne kolo zabezpečil tím študentov v zložení: Richard Pajerský, Peter Koňarík a Martin Pajerský. Postup na celoštátne kolá v Olympiáde z geografie si vybojovali víťazstvom v krajskom kole Jana Gorová a Barbora Hermanová a v súťaží Mladý Európan trojčlenné družstvo žiakov v zložení Zuzana Gajdošová, Alexandra Vaneková a Erik Zelenčík.

Popri učení si študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra nájdu čas aj na vedeckú činnosť, čo každoročne dokazujú úspechmi v krajskom a celoštátnom kole Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ).

V odbore 02 – matematika, fyzika sa Andrea Škvareninová a Radka Veselá s prácou „Lapač iónov“ stali víťazkami celoštátneho kola!

V odbore 04 – biológia Anna Sarvašová a Veronika Petáková s prácou na tému „Dendrochronológia vybraného artefaktu z Pustého hradu“ získali na celoslovenskom kole vynikajúce 3. miesto.

V odbore 11 – informatika „Domáca automatizácia“ Milana Šalka získala prvenstvo v krajskom kole a práca študentov Adam Rovňan, Adam Sitarčík a Róbert Lorencovič na tému „Meranie rádioaktvity húb a tvorba 3D učebnej pomôcky ako súčasť modelu štúdia štruktúry hmoty“ sa umiestnila v krajskom kole na 2. mieste v odbore 03 – chémia, potravinárstvo.

Študenti gymnázia rozvíjajú celú svoju osobnosť, preto ani o výborné umiestnenia v športových súťažiach nie je núdza, o čom svedčia úspechy vo florbale, v stolnom tenise a vo futsale.

Prehliadka


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
fax.: 045 5333 302

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028