Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
26.10.2013

II.viceprezident Mládeže SČK Jaroslav Sabol na GĽŠ Zvolen

V rámci Štúrových dní záujemcovia o poskytovanie prvej pomoci absolvovali veľmi zaujímavý tréning so študentom Slovenskej zdravotníckej univerzity Jaroslavom Sabolom.

Oboznámil nás o možnostiach a technickom vybavení pri záchrane ľudského života. Príjemnú pracovnú atmosféru navodil hneď v úvode, videofilmom o príčinách založenia celosvetovej organizácie Červeného Kríža, ktorú inicioval pán Jean Henri Dunant.

Tréningu sa zúčastnili všetci tí, ktorí majú záujem pomáhať druhým v tých najkritickejších chvíľach. Veríme, že nás bude čím ďalej viac a v budúcnosti sa nám podarí pripraviť veľa podobných zaujímavých akcií.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028