Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
16.04.2018

Súťaž v rétorike

V komornom prostredí školskej knižnice sa dňa 16. 4. 2018 uskutočnilo školské kolo súťaže v rétorike. Z pôvodne prihlásených 8 súťažiacich napokon predniesli rečnícky príspevok iba štyria súťažiaci: M. Lisá, J. Markech (PR.A), L. Bakšová (SE.A), A. Mičudová (II.D). Dvaja z nich v I. a II. kategórii postúpili do okresného a jedna súťažiaca v III. kategórii do regionálneho kola súťaže v rétorike Štúrov Zvolen. Aj dnešná súťaž potvrdila, že rečníkom sa človek nemusí narodiť, ale môže sa ním postupne stať. Vyžaduje si to cielenú prácu na svojom ústnom prejave.

Súťažiacim držíme palce vo vyšších kolách súťaže v rétorike.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028