Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

GYMNÁZIUM ĽUDOVÍTA ŠTÚRA VO ZVOLENE

Tešíme sa, že ste si otvorili našu stránku!

Úspešný školský rok 2016/2017

Takmer každý štvrtý!

Našu stratégiu „MIAU“ – motivovať, iniciovať, aktivizovať žiakov tak, aby zažili úspech sa nám v tomto roku podarilo naplniť mimoriadne úspešne.

Z 563 žiakov sa mnohí zapojili do rôznych súťaží, olympiád, SOČ, športu v takej miere, že z nich rovných 160 získalo na krajských a celoštátnych kolách umiestnenia na prvých troch priečkach.

To je takmer každý štvrtý žiak školy!

Gratulujeme a sme na všetkých veľmi hrdí!

Pozrite si prehľad úspechov


Altanok

Atrium

Fontana

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028