Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Telesná a športová výchova 3. dievčatá (99 hodín)

Zdravie a jeho poruchy 9
Zdravie a zdravotné oslabenie
Poučenie o bezpečnosti a hygiene na hodinách TaŠV
Cvičenia na správne držanie tela, Relaxačné a dýchacie cvičenia
Strečingové cvičenia
Cvičenia na správne držanie tela
Zdravý životný štýl 7
Všestranne rozvíjajúce cvičenia (koordinačné, silové cvičenia)
Cvičenia v prírode (fartlek, prekonávanie prekážok)
Jogging
Pohybové hry (naháňačky)
Chôdza s behom (fartlek)
Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 33
rozvoj rýchlosti, beh na100 m
beh 100m, 200m
vrh guľou
vytrvalostný beh, beh na 1 500 m
skok do diaľky
Kondičné cvičenia v posilňovni – posilňovanie s náčiním, na náradí, s vlastným telom všetkých svalových skupín
Aerobik, Zumba
Kontrolné testy všeobecnej pohybovej výkonnosti
Športové činnosti pohybového režimu 50
volejbal - herné činnosti jednotlivca - opakovanie
volejbal - odbitie lopty obojručne zhora
volejbal - odbitie lopty zdola
volejbal - hra 2:2 ponad sieť
volejbal - podanie čelné zhora
volejbal - pohyb hráča do strán, škôlky
volejbal - hra 2:2
volejbal - hra 3:3
volejbal - hra 6:6
basketbal - herné činnosti jednotlivca - dribling
basketbal - prihrávky
basketbal - uvoľňovanie sa s loptou, bez lopty
basketbal - streľba
basketbal - dvojtakt
basketbal - bránenie útočníka
basketbal - útočná kombinácia hoď a bež
basketbal - hra 5:5
futbal – prihrávanie, spracovanie lopty a hra
ŠG – kotúle vo väzbe, zostava
ŠG - stoj na hlave
ŠG - stoj na rukách s pomocou
ŠG - stoj na rukách s kotúľom vpred
ŠG - premet bokom
ŠG - roznožka
ŠG - zdokonaľovanie preskoku
RG - tanečné kroky, obraty
RG - skoky s kolmým a šikmým stúpaním
Základná gymnastika – fit lopty, jednoručky, švihadlá a cvičenia vo dvojiciach
Tenis, Speedminton, Bedminton

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028