Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Telesná a športová výchova 4. ročník dievčatá (60 hodín)

Zdravie a jeho poruchy 4
Zdravie a zdravotné oslabenie
Poučenie o bezpečnosti a hygiene na hodinách TaŠV
Cvičenia na správne držanie tela, Relaxačné a dýchacie cvičenia
Strečingové cvičenia
Zdravý životný štýl 4
Všestranne rozvíjajúce cvičenia (koordinačné, silové cvičenia)
Cvičenia v prírode (fartlek, prekonávanie prekážok)
Jogging
Pohybové hry (naháňačky)
Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 21
rozvoj rýchlosti, beh na100 m
beh na 200m
vrh guľou
vytrvalostný beh, beh na 1 500m
skok do diaľky
Kondičné cvičenia v posilňovni – posilňovanie s náčiním, na náradí, s vlastným telom všetkých svalových skupín
Aerobik, Zumba
Kontrolné testy všeobecnej pohybovej výkonnosti
Športové činnosti pohybového režimu 31
volejbal - odbitie lopty obojručne zhora a zdola
volejbal - nahrávka
volejbal - podanie čelné zhora
volejbal - útočný úder
volejbal - hra 6:6
basketbal - herné činnosti jednotlivca - dribling
basketbal - uvoľňovanie sa s loptou, bez lopty
basketbal - streľba
basketbal - dvojtakt
basketbal - útočné a obranné kombinácie
basketbal - hra 5:5
futbal – prihrávanie, spracovanie lopty a hra
ŠG – kotúle vo väzbe
ŠG - stoj na rukách
ŠG - stoj na rukách s kotúľom vpred
ŠG - premet bokom
ŠG - zdokonaľovanie preskoku
RG - tanečné kroky, obraty
RG - skoky s kolmým a šikmým stúpaním
Základná gymnastika – fit lopty, jednoručky, švihadlá a cvičenia vo dvojiciach
Tenis, Speedminton, Bedminton

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028