Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Rada rodičov pri GĽŠ vo Zvolene

Predsedníctvo CV RRZ pri GĽŠ vo Zvolene

Funkcia v RZ Priezvisko a meno
Predseda MUDr. Thonhauser Róbert
Hospodár Paprčková Anna
Zapisovateľ Mgr. Ďarmatiová Martina
Overovateľ JUDr. Družbacká Jana
Člen Ing. Úrek Milan

Revízna komisia RRZ

Funkcia v RK Priezvisko a meno
Predseda Ing. Högerová Katarína
Člen Mgr. Kamoďová Annamária
Člen Szabados Marek

Za vedenie školy

Riaditeľ GĽŠ PhDr. Chylová Eva
Zástupca RNDr. Janoušková Beata

Zástupcovia tried v CV RRZ

Trieda Priezvisko a meno
I. A Mgr. Jaďuďová Andrea
I. B Mgr. Podhora Róbert
I. C Ing. Vlčko Jaroslav CSc.
I. D Ing. Rerichová Andrea
I. E Ing. Šalingová Adriána
II. A Bodorík Peter
II. B Mgr. Monišová Elena
II. C Szabados Marek
II. D Mgr. Sekereš Miroslav
II. E Bc. Kotruchová Adriana
III. A Melišková Alena
III. B Longauerová Valéria
III. C Ing. Högerová Katarína
III. D Mgr. Ďarmatiová Martina
III. E JUDr. Družbacká Jana
IV. A Bc. Kosa Daniel
IV. B MUDr. Mosná Beata
IV. C Ing. Marcineková Soňa
IV. D Ing. Úrek Milan
IV. E Paprčková Anna
PR A Mgr. Kamoďová Annamária

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028