Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Akcie plánované na týždeň 50/2017

Termín Názov akcie Miesto Účastníci Zabezpečuje
11.12.2017 Okresné kolo vo futsale Detva 10 žiakov p. Hranec
11.12.2017 Vyhodnotenie testov profesijnej orientácie P11 II.A a časť II.B p. Lazáriková
12.12.2017 Vyhodnotenie testov profesijnej orientácie P11 II.B a časť II.C p. Lazáriková
13.12.2017 Vyhodnotenie testov profesijnej orientácie rokovacia miestnosť II.C p. Lazáriková
14.12.207 Vyhodnotenie testov profesijnej orientácie P11 II.D p. Lazáriková
15.12.2017 Vyhodnotenie testov profesijnej orientácie P11 II.E p. Lazáriková
12.12.2017 Školské kolo Matematickej olympiády, kategória A   3 žiaci p. Gubániová
12.12.2017 Školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku, 3. kategória   30 žiakov p. Čutorová, Šimová, Hameršmídová
12.12.2017 Vianočná Viedeň   45 žiakov 2. - 4. roč. p. Moťovská, Cesnaková, Mikšík
13.12.2017 Okresné kolo chlapcov a dievčat vo volejbale telocvičňa GĽŠ Zvolen 70 žiakov p. Kvasnicová, Hranec
14.12.2017 Súťaž Pytagoriáda v jedálni školy žiaci Prímy a Sekundy p. Vidová
14.12.2017 cez 5. a 6. vyuč. hod. Školské kolo Dejepisnej olympiády, kategórie E, F   žiaci Prímy a Sekundy p. Huliaková
14.12.2017 od 8.30 do 15.00 hod. Kurz prvej pomoci pre učiteľov v klubovni a v P12 27 učiteľov p. Bónová
14.12.2017 cez 5. a 6. vyuč. hod. Workshop s pracovníčkami CPPPaP Zvolen P 42 I. B p. Lazáriková
15.12.2017 o 16.00 hod. Slávnostné zasadnutie pedagogicjek rady Hotel Poľana   p. Hobzová a PK3

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028