Kopanice


Niečo o mne
Záľuby
Kopanice
Dody
Hudba


Kopanice sú malá dedinka v Štiavnických vrchoch, blízko Žarnovice. Tu ma nájdete skoro každý víkend, prázdniny, sviatok, piatok... Aj keď sú Kopanice malá obec s pomerne malým chotárom, delia sa v miestnom názvosloví na tri časti - Dedinu, Baňu, Dômky. Podľa vierovyznania tu žijú rímsko-katolíci - prevažne v Dômkach a na Bani, v Dedine zase evanjelici. Osídlenie dnešných Kopaníc pod menom GERAD sa uvádza už okolo roku 1275. Takéto osady tzv. Pertinencie vznikali v okolí Štiavnických baní, teda bane boli základom takýchto sídiel. Prví osadníci klčovali lesy, získanú pôdu zúrodňovali, pálili uhlie pre potreby baní a živili sa chovom dobytka. Kopanice ešte v roku 1921 mali 415 obyvateľov a v roku 1970 to bolo už len 281. Do spoločnej obce Hodruša-Hámre boli začlenené v roku 1980.Späť