• Školská študentská rada pri GĽŠ vo Zvolene

    E-mail: ssr@gymzv.sk

    Funkcionári ŠŠR pre školský rok 2020/2021

  • TriedaPriezvisko MenoFunkcia
   KI ALaura BakšováPredseda ŠŠR
   I. ANina MachalováPodpredseda ŠŠR
   IV. A Simona VýbohováPodpredseda ŠŠR
   I.BMartina HeškováTajomník ŠŠR
   III.BEma PuškárováKontrolór ŠŠR
   I.CEma HuliakováZástupca pre 1. ročník
   II. A Laura VelickáZástupca pre 2. ročník
   III. A Alexandra PoliačikováZástupca pre 3. ročník
   IV. DMax OswaldZástupca pre 4. ročník
   KV A Róbert ŠandorfiZástupca povereníkov
   PaedDr. Martina BabiakováKoordinátor
  • Zástupcovia tried v ŠR pre školský rok 2018/2019

  • TriedaPriezvisko MenoFunkcia
   PR ATimko Šimončlen
   SE AMažáryová Teréziačlen
   TE AKoška Ondrejčlen
   KV AŠandorfi Robert člen
   KI ABakšová Lauračlen
   I. AMachalová Ninačlen
   I. BHešková Martinačlen
   I. CHuliaková Emačlen
   II. A Velická Lauračlen
   II. B Šupa Šimončlen
   II. CKováčová Adelačlen
   III. A Výbohová Simonačlen
   III. BPuškárová Emačlen
   III. C Maslík Adamčlen
   IV. A člen
   IV. B člen
   IV. C člen
   IV. D člen
  • Tlačivá