• Školská študentská rada pri GĽŠ vo Zvolene

    E-mail: ssr@gymzv.sk

    Funkcionári ŠŠR pre školský rok 2021/2022

  • TriedaPriezvisko MenoFunkcia
   II. ANina MachalováPredseda ŠŠR
   SX ALaura BakšováPodpredseda ŠŠR
   III. ALaura VelickáTajomník ŠŠR
   II. AMarko JuhásKontrolór ŠŠR
   I.BNina PonickáZástupca pre 1. ročník
   II. C Ema HuliakováZástupca pre 2. ročník
   III. CAdela KováčováZástupca pre 3. ročník
   IV. AAlexandra PoliačikováZástupca pre 4. ročník
   TE A Terézia MažáryováZástupca povereníkov
  • Ďalší členovia ŠR v školskom roku 2021/22

   8-ročná forma: Ema Kubincová (PR A)
                               Ondrej Koška (KV A)
                               Jakub Markech (KI A)
   I. ročník:    Alžbeta Konôpková, Barbora Eliášová, Nina Kubásová (I.A)
                       Natália Vrťová, Dávid Kamenský (I.B)
   II. ročník:   Katarína Hronská, Kristián Švec (II.A)
                       Martina Hešková, Richard Vojtek (II.B)
                       Ema Huliaková, Mária Repková (II.C)
   III. ročník:  Šimon Šupa (III.B)
   IV. ročník:  Simona Výbohová (IV.A)
                       Ema Puškárová (IV.B)

    

  • TriedaPriezvisko MenoFunkcia
   PaedDr. Babiaková MartinaKoordinátor
  • Tlačivá