• Modelové voľby
     • Modelové voľby

     • V stredu 27.9. sa v našej škole uskutočnili modelové voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Voliť mohli všetci žiaci štvorročnej alebo osemročnej formy. Každý žiak dostal príležitosť ovplyvniť výsledok a hypoteticky rozhodovať o budúcnosti národa a krajiny. 
      V priebehu celého dňa žiaci v malých skupinách vstúpili do klubovne, kde dostali hlasovacie lístky so všetkými politickými stranami. Následne si vybrali tú, ktorá vyhovovala najviac ich osobným preferenciám. Hlasovací lístok potom vhodili do urny a následne volebná komisia všetky hlasy sčítala. Výsledky simulovaných volieb boli zverejnené ešte v ten deň na nástenke a na druhý deň oznámené v školskom rozhlase.

    • Európsky deň jazykov v Štátnej vedeckej knižnici
     • Európsky deň jazykov v Štátnej vedeckej knižnici

     • Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa dňa 25. 9. 2023 žiaci 1. ročníkov a 28. 9. 2023 žiaci 3. ročníkov a Septimy A zúčastnili Exkurzie a workshopov v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici.

      V úvode stretnutia sa žiaci dozvedeli základné informácie o význame Európskeho dňa jazykov a o význame cudzích jazykov všeobecne. Po všeobecnej časti nasledovali dva workshopy. Prvý, ktorý pripravilo Americké centrum v Banskej Bystrici, sa venoval anglickému jazyku a druhý, pripravený pod záštitou Centra hispánskej kultúry Vladimíra Olerínyho, španielčine.

      Workshopy boli interaktívne a prebiehali vo veľkej sále Štátnej vedeckej knižnice. Žiaci sa počas prezentácie dozvedeli zaujímavé informácie o cudzích jazykoch, s organizátormi viedli živú diskusiu a svoje poznatky si overili v zábavných kvízoch.

    • Balet
     • Balet

     • Študenti tretieho a štvrtého ročníka našej školy v utorok 26. septembra prežili krásny umelecký zážitok  v Štátnej opere v Banskej Bystrici počas baletného predstavenia Anna Kareninová. Tento balet je tanečnou adaptáciou svetoznámeho románu Leva Nikolajeviča Tolstého. V centre príbehu stojí veľmi emancipovaná žena, ktorá túži po láske a naplnení, no naráža na morálku spoločnosti 19. storočia. Skutočnosť, že sa ako vydatá žena s dieťaťom zamiluje do mladého grófa, dáva tušiť drámu. Anna chce s atraktívnym grófom prežiť život a verí v jeho oddanosť. Preto robí rozhodnutia v prospech lásky, verí vo víťazstvo a kladie nám nadčasové  otázky: Je sloboda mužov a žien rovnaká? Môže byť človek šťastný za každú cenu? Anna Kareninová je príbeh o veľkej láske i o osude, ktorému nemožno uniknúť. Baletné predstavenie bolo pre niektorých študentov premiérovým umeleckým zážitkom. Veľmi pozitívne hodnotili javiskovú scénu, kostýmy, a hlavne sprievodnú hudbu orchestra Štátnej opery, ktorá umocnila tento umelecký zážitok.

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • 26. september bol Radou Európy v Štrasburgu stanovený ako Európsky deň jazykov. Cieľom je podnietiť mladých ľudí k učeniu sa cudzích jazykov, ktoré prispievajú k dosiahnutiu interkultúrneho porozumenia a k šíreniu kultúrneho dedičstva nášho kontinentu.

      Aj naša škola pripravila pre študentov zaujímavé aktivity. Počas prvej až tretej vyučovacej hodiny mali študenti Prímy, Sekundy, Tercie a Kvarty možnosť otestovať si svoje znalosti vo viacerých cudzích jazykoch. Vyučujúce všetkých cudzích jazykov, ktoré sa môžu študenti učiť v našej škole (ANJ, NEJ, FRJ, RUJ, SPJ), vytvorili na jednotlivých stanovištiach v priestoroch školy rôznorodé aktivity, ktoré žiaci plnili v skupinách. Boli to napríklad ochutnávky jedál, práca s jazykovými výrazmi, doplňovačky...Na tomto podujatí sme privítali hostí z Filozofickej fakulty – katedry germanistiky z UMB BB, ktorí pre našich žiakov pripravili kvíz a úlohy o nemecky hovoriacich krajinách. Na záver boli vyhodnotené najlepšie tímy. Pre študentov z vyšších ročníkov pripravili vyučujúci zaujímavé aktivity uskutočnené počas vyučovacích hodín.

    • Kurz pohybových aktivít Chorvátsko
     • Kurz pohybových aktivít Chorvátsko

     • Krásnych šesť dní si užili naši študenti 2. ročníka a sexty na plaveckom výcviku pri Jadranskom mori. Prialo nám teplé letné počasie a dobrá nálada, ktorá panovala medzi spolužiakmi.

      Naši gymnazisti absolvovali v prvý deň výlet v očarujúcom prírodnom prostredí národného parku Plitvice.  Počas 60 minútovej túry sme si prezerali vodopády, jazierka, lesné jaskyne nad hladinou vody. Potom nastúpili na loď, ktorá nás previezla po kľudnej vodnej hladine Veľkého jazera Plitvíc.

      Po príchode do hotela Belveder na Pagu sme sa ubytovali v izbách s prekrásnym výhľadom na Pažský záliv. Nasledujúce dni sa všetci aktívne zapájali do plaveckých aj iných športových aktivít, ktoré sme zdokonaľovali a nacvičovali v hotelovom bazéne a v mori priamo pod hotelom.

      Zaujímavá bola návšteva Múzea soli , kde sme sa dozvedeli nové informácie o produkcii morskej soli na Pagu aj o dôležitosti soli pre zdravie ľudského organizmu.

      Každý deň sme dýchali zdravý prímorský vzduch, zaplávali si v krištáľovo čistom a príjemne vyhriatom mori a pri slnení sme získavali pre telo dôležitý vitamín D.

      Počas plavby loďou po mori sme zažili rozbúrené morské vlny, no aj zakotvenie lode s voľným plávaním a skákaním.

       Posledný deň v Zadare sme sa prešli historickým centrom mesta a započúvali sa do zvukov morského organu na mestskom pobreží.

      Všetky naplánované aktivity boli v celom rozsahu zrealizované. Plavecký kurz splnil svoj cieľ v zdokonaľovaní študentov v plaveckých zručnostiach a v overení si svojich fyzických síl pri zdolávaní  záťaže. Veríme, že  poznávacie aktivity boli obohacujúcim zážitkom pre všetkých študentov.

    • Letný pohybový kurz na Donovaloch
     • Letný pohybový kurz na Donovaloch

     • V dňoch 4.9 - 8.9. 2023 sa 36 žiakov druhého ročníka a Sexty A zúčastnilo letného pohybového kurzu na Donovaloch. Celý týždeň nás sprevádzalo krásne počasie, všetky naplánované aktivity sme naplno zrealizovali. Prvý deň naše kroky smerovali k Brankovskému vodopádu a následne sme navštívili Vlkolínec – jednu zo vzácnych pamiatok zapísaných v zozname Unesco. Druhy deň patril náročnej túre Jánošíkové Diery – jednej z najkrajších turistických trás Národného parku Malá Fatra. Tretí deň si študenti otestovali plavecké schopnosti v aquaparku Bešeňová. Štvrtok bol opäť turisticky zameraný na prechod Prosieckou a Kvačianskou dolinou. Záver týždňa sme peši zdolali trasu Donovaly – Šachtičky v dĺžke asi 15 km.

      V rámci celého pohybového kurzu mali študenti jedinečnú možnosť spoznávať krásy Slovenska a overiť si svoje fyzické sily pri zdolávaní jednotlivých turistických chodníkov. Veríme, že kurz naplnil svoj cieľ a bol inšpiráciou pre ďalšie turistické aktivity v prírode.

    • Slávnostné ukončenie školského roku 2022/2023
     • Slávnostné ukončenie školského roku 2022/2023

     • 30. jún 2023 nás privítal krásnym slnečným počasím. Posledný deň školského vyučovania sa už tradične niesol v duchu spoločného oceňovania žiakov na školskom dvore.

      Pani riaditeľka RNDr. Ivetta Vidová stručne vyhodnotila priebeh školského roku a následne pristúpila k odmeňovaniu žiakov jednotlivých tried za ich celoročné snaženie. Okrem mimoriadnych úspechov vo vedomostných, umeleckých, ale aj športových súťažiach, ocenila aj prácu Školského parlamentu a vyzvala žiakov k aktívnej účasti na príprave školských akcií v budúcom školskom roku.

      Riaditeľka školy odovzdala sladké odmeny triedam s najlepším prospechom a najlepšou dochádzkou. Pred odchodom žiakov do tried sme si všetci vypočuli premiéru novej hymny nášho gymnázia, ktorú zahrala školská kapela.

      Po krátkom stretnutí v kmeňových triedach a rozlúčke s triednymi učiteľmi  žiaci  symbolicky na 2 mesiace zamávali škole a po náročnom školskom roku odišli tráviť letné prázdniny v kruhu rodiny a priateľov .

      Všetkým prajeme leto plné krásnych a nezabudnuteľných chvíľ, veľa aktívneho oddychu a nových nepoznaných zážitkov a objavov.

    • Projekt „Ako sa zmenila telesná zdatnosť našej mládeže po 100 rokoch?“
     • Projekt „Ako sa zmenila telesná zdatnosť našej mládeže po 100 rokoch?“

     • V školskom roku 2022/2023 sa takmer všetci žiaci našej školy zapojili do unikátnej štúdie zameranej na výskum 100-ročných trendov telesnej zdatnosti u stredoškolskej mládeže.

      Naša škola sa pred 100 rokmi (marec - apríl 1923) zúčastnila plošného merania telesnej vyspelosti mládeže na území vtedajšieho Československa.

      Cieľom štúdie je meranie zopakovať u 11 – 19 ročných žiakov v súlade s historickou metodikou a výsledné hodnoty komparovať s pôvodnými výsledkami.

      U žiakov sa zisťovala ich výška, výška v sede, váha, počet zhybov, hod loptičkou, skok z miesta, rýchly a vytrvalostný beh.

      Výsledky a porovnania budú zverejnené v školskom roku 2023/2024. 

    • Gymnaziáda 2023
     • Gymnaziáda 2023

     • V pondelok 26. 6. 2023  sa konal 14. ročník Gymnaziády – našej školskej oslavy olympijského ducha. Všetky plánované športové disciplíny sa podarilo úspešne zrealizovať. Po slávnostnom vztýčení vlajky, zapálení symbolického olympijského ohňa a po príhovore pani riaditeľky nasledoval olympijský beh -  600 m na  školskom ihrisku.

      Súťaže, do ktorých sa zapojili žiaci 1. – 3. ročníka štvorročnej formy štúdia a 1. – 7. ročníka osemročnej formy štúdia, prebiehali podľa rozpisu. Športovcov povzbudzovali učitelia a spolužiaci. Zástupcovia tried bojovali nielen za seba, ale zbierali body aj do medzitriednej súťaže. V záverečnom hodnotení zvíťazili žiaci z tried III. A a KV A, ktorí nazbierali najviac spoločných bodov.

      Ďakujeme všetkým učiteľom telesnej výchovy za výborne pripravenú akciu, ale vďaka patrí aj ostatným učiteľom a žiakom, ktorí ochotne pomáhali pri jednotlivých disciplínach.

    • Piškvorky
     • Piškvorky

     • A bolo to tu... Jedáleň nachystaná na akciu organizovanú triedami Sexta A a II. C.

      Dňa 23. 6. sme sa dočkali prvého ročníka súťaže v piškvorkach. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, každé kolo trvalo 15 minút. Žiaci osemročnej formy po Kvartu A mali vlastnú kategóriu a štvorročná forma spolu s triedou Kvinta A zapájali mozgové bunky v druhej kategórii. V prvej kategórii (mladší) sa tím skladal z troch súťažiacich. V druhej kategórii (starší) sa súťažilo po 5 žiakov v každom tíme.

      Po rýchlo ubehnutých dvoch hodinách sme gratulovali tímu Kvarta DMŠ k výhre. Do semifinále druhej kategórie postúpili triedy Kvinta A a II.A. Finále bolo napínavé a rozhodlo sa až v rozhodujúcom zápase medzi kapitánmi. Gratulujeme k výhre triede Kvinta A.

      Tešíme sa na pokračovanie turnaja v septembri a dúfame v čo najväčšiu účasť žiakov. Všetkým súťažiacim prajeme krásne prázdniny.

    • Diamantová cena DofE
     • Diamantová cena DofE

     • Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene si pripisuje ďalší úspech. Stali sme sa členmi Diamantového klubu DofE. 

      V tomto školskom roku sa riaditeľka školy RNDr. Ivetta Vidová a koordinátorka DofE na škole Mgr. Dominika Šimová zapojili do ročného vzdelávacieho programu zameraného na rozvoj líderských a manažérskych zručností nazvaného Diamantová cena, ktorý je pod záštitou programu DofE (Medzinárodné ocenenie Vojvodu z Edinburghu). Národná kancelária programu v spolupráci s odborným mentorom z biznisu Milanom Kalmancaiom nám pomohli nastaviť ciele v oblastiach Vízia, Ja - líder, Budovanie tímu a tiež Financovanie. Celoročná práca a snaženie vyvrcholilo záverečnou prezentáciou stanovených cieľov v utorok 13. 6. 2023 v slávnostných priestoroch Rosenfeldovho paláca v Žiline. V závere podujatia zástupcovia Národnej kancelárie odovzdali účastníkom certifikáty. 

      Za podporu ďakujeme DofE Slovensko a Banskobystrickému samosprávnemu kraju.

    • Zážitkové workshopy s Post Bellum
     • Zážitkové workshopy s Post Bellum

     • Post Bellum je občianske združenie, ktorého činnosť najlepšie vystihujú slová z jeho internetovej stránky: Zaznamenávame príbehy a snažíme sa rozprávať ich ďalej: veríme totiž, že konkrétne ľudské osudy sú tou najlepšou cestou k poznaniu vlastnej minulosti.“ Poznávanie minulosti prostredníctvom dramatizácie si mohli v dňoch 19. – 21. júna 2023 vyskúšať naši tretiaci. Vžili sa do rolí ľudí, ktorých príbehy (aspoň fiktívne) zažili na vlastnej koži.

      III.A spoznala „nežnú revolúciu“ prostredníctvom workshopu „Nežná zmena“. Z obyvateľov socialistického paneláku sa na konci 80. rokov stali revolucionári alebo kontrarevolucionári, podľa toho, aké názory a postoje prezentovali ich postavy, ale prevrat sa nakoniec aj tak podaril. J

      III.B si počas workshopu „Tak toto neprejde“, vyskúšala, aké ťažké bolo byť disidentom, vyrábať a šíriť samizdatové časopisy, dočkať sa zrady od ľudí, od ktorých by to nikdy nečakali, prípadne zažívať výsluchy na ŠtB.

      III.C sa vďaka workshopu „Iba sme sa narodili“, vrátila v minulosti najďalej – až do obdobia 1. Slovenskej republiky. Časť žiakov sa vžila do kože konkrétnych členov židovskej obce, časť sa stala novinármi, ktorí (pravdivo alebo nepravdivo) informovali o ich osudoch. Tento workshop prepájal minulosť so súčasnosťou a poukazoval na tenkú hranicu medzi pravdou a lžou v médiách, ako aj na hrozbu šírenia antisemitizmu a xenofóbie.

      Workshopy využívajú moderné metódy výučby dejepisu - metódu orálnej histórie, zážitkové vyučovanie, simuláciu a hranie rolí. Sú inšpirované skutočnými príbehmi pamätníkov publikovanými na portáli www.memoryofnations.eu.

      O tom, že naozaj išlo o nevšedný zážitok, svedčia reakcie od účastníčok a účastníkov:

       

      „Workshop Post Bellum hodnotím veľmi pozitívne. Páčila sa mi kreatívna forma učenia sa. Pri úlohách sme museli zapojiť naše kritické myslenie a som rada, že nám pripomenuli, aká je história dôležitá pre našu súčasnosť a budúcnosť.“  Ema Huliaková, III.C

       

      „Mne osobne sa workshop veľmi páčil, pretože mi viac priblížil dobu, o ktorej som veľakrát zvykla počúvať v detstve od mojich rodičov. Vďaka aktivitám sa nám podarilo v triede vytvoriť neopísateľnú atmosféru, ktorá nám pomohla aspoň trošku sa vžiť do situácie ľudí, ktorí zažili nežnú revolúciu. Z workshopu si odnášam úžasné zážitky a určite nie len ja, ale aj ostatní moji spolužiaci.“  Darina Paprčková, III.A

       

      „Workshop bol jednoducho nezabudnuteľný. Páčilo sa mi, ako sme sa všetci doňho vedeli vžiť, hlavne lektori, ktorí ho zorganizovali. Určite by sa to malo aplikovať ďalej a každoročne, pretože to bola zábavná forma učenia a veľmi som si to užila.“  anonymná účastníčka

       

      „Forma výučby dejepisu takouto zážitkovou formou bola veľmi dobrým oživením bežných hodín dejepisu. Myslím si, že takýto workshop zaujme aj ľudí, ktorí dejepis možno až tak radi nemajú, ale takouto formou tie informácie budú baviť každého.“ Tomáš Varga, III.B

       

      „Tento workshop sa mi páčil kvôli tomu, že doteraz som o tomto období vedela iba veľa faktov z učebníc, ale po tejto aktivite som si vedela lepšie predstaviť, čo ľudia v tom období prežívali.“

      Zuzana Szudorová, III.B

    • Slávnostné vyhodnotenie krajského kola MO a FO
     • Slávnostné vyhodnotenie krajského kola MO a FO

     • Naši žiaci  sa dňa 14. 6. 2023 zúčastnili slávnostného vyhodnotenia krajského kola matematickej a fyzikálnej olympiády na FPV UMB v Banskej Bystrici. Súčasťou tohto podujatia bola prednáška doc. RNDr. Zbyněka Kubáčeka (z FMFI UK Bratislava) na tému Lesk a bieda nekonečne malých. Prednáška bola veľmi zaujímavá a obohacujúca pre žiakov, ale aj učiteľov, ktorí ich sprevádzali. Po skončení prednášky bola voľná diskusia, počas ktorej mohli žiaci klásť doc. Kubáčekovi rôzne otázky. Následne sa žiaci zúčastnili recepcie, ktorá bola pre nich pripravená.

      Umiestnenia našich žiakov boli nasledovné:

    • Slávnostné vyhodnotenie olympiád a súťaží
     • Slávnostné vyhodnotenie olympiád a súťaží

     • Žiaci Gymnázia Ľudovíta Štúra sa dňa 13. 6. 2023 zúčastnili v Menze TU slávnostného vyhodnotenia predmetových olympiád a postupových súťaží okresného kola za školský rok 2022/2023.

       

      Matematická olympiáda

      Kategória Z6

      1. miesto Emília Bartošová (PR A)

      3. miesto Adam Výboh (PR A)

       

      Kategória Z7

      1. – 2. miesto Tianhao Yang (SE A) 

      3. miesto Nela Kleščová (SE A)

       

      Kategória Z9

      1.miesto Tobias Michálek (KV A)

       

      Chemická olympiáda

      Kategória D

      1.miesto Samuel Valko (SE A)

       

      Biologická olympiáda

      Kategória D v  TP  

      1. miesto Jana Markechová (SE A)

       

      Pytagoriáda

      Kategória P7

      2. miesto Tianhao Yang (SE A)

      3. miesto Alan Švec (SE A)

       

      Kategória P8

      1. – 3. miesto Šimon Timko (TE A) a Adrián Sliacky (TE A)

       

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy a gratulujeme k dosiahnutým výsledkom.

    • Anything but a backpack day
     • Anything but a backpack day

     • V pondelok 12. 6. 2023 si Školský parlament pre žiakov našej školy pripravil deň bez školskej tašky. Žiaci si mali priniesť svoje školské veci vo všetkom možnom, len nie vo svojej obyčajnej školskej taške.                                                                                                       

      Žiaci boli kreatívni a prišli s originálnymi nápadmi - sánky na skateboarde, vysávač, vešiak, nákupný košík, puzdra na hudobné nástroje, krabice, vedrá, kočík a pod.

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto aktivity zapojili a spríjemnili nám deň v škole. Veríme, že nabudúce sa zapoja aj ďalší študenti. Tešíme sa na ich veselé a zaujímavé nápady v novom školskom roku.

    • Praha – magická metropola
     • Praha – magická metropola

     • 8. až 10. 6. 2023 sa boli študenti septimy a niektorých ďalších tried presvedčiť, či je Praha naozaj magickou európskou metropolou. Počas trojdňovej exkurzie ich čakal bohatý program.  V prvý deň sa prešli od Wilsonovho nádražia cez Václavské námestie a navštívili Hudobné divadlo Karlín, ktoré im ponúklo muzikál Bodyguard. Druhý deň bol najbohatší na spoznávanie historického centra mesta. Od Strahovského kláštora, popri Lorete, cez areál Pražského hradu a Malú Stranu sa presunuli až k Central Gallery Prague. Umelecké diela Alfonsa Muchu, Salvadora Dalího a Andyho Warhola nachvíľu spomalili rýchly tep veľkomesta. Počas tretieho dňa sa študenti zoznámili s Prašnou bránou, Obecným domom, Staromestským námestím, Pražským orlojom, Karlovým mostom a Stenou Johna Lennona. Praha je naozaj magická. Presvedčte sa aj vy. Ak nie osobne, tak z fotografií, ktoré študenti počas exkurzie nafotili.

    • Odovzdávanie maturitných vysvedčení
     • Odovzdávanie maturitných vysvedčení

     • Veľmi dôstojnou bodkou za ukončením štúdia v Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene bola slávnosť na Zvolenskom zámku. Naši maturanti si prebrali v obradnej sieni z rúk primátora mesta p. Ing. Vladimíra Maňku maturitné vysvedčenia. Svedkami tejto peknej udalosti boli okrem riaditeľky školy RNDr. Ivetty Vidovej, triedne učiteľky, rodičia, starí rodičia a priatelia našich maturantov.

    • Štúrov Zvolen
     • Štúrov Zvolen

     • ,,Človek má takú váhu, aké silné je jeho slovo." Týmito slovami uviedli XXXVI. ročník celoslovenskej súťaže v rétorike Štúrov Zvolen 2023, ktorá sa uskutočnila dňa 6. 6. 2023 v DK ŽSR vo Zvolene.

      V silnej konkurencii rétorov z celého Slovenska našu školu zastupovali postupujúci žiaci z okresného kola Jakub Markech a Ján Krahulec. Jakub Markech získal špeciálne ocenenie Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene.

      Jakubovi k oceneniu srdečne blahoželáme a prajeme mu v živote ešte veľa silných slov!

    • Exkurzia v závode Continental
     • Exkurzia v závode Continental

     • V utorok 6. 6.  2023  žiaci 3. ročníka navštívili závod Continenal Automotive Systems Slovakia s.r.o. vo Zvolene.
      V rámci exkurzie mali žiaci možnosť vidieť výrobnú halu, montážne linky a vývojové stredisko R&D (Research and development). Práve vo vývojovom stredisku sa žiaci dozvedeli o princípoch programovania brzdových systémov, prehliadli si rôzne druhy testov, ktoré sa na nich vykonávajú. Oboznámili sa s výrobu jednotlivých častí brzdových systémov a videli proces ich skladania na montážnych linkách.

      Veríme, že aj táto exkurzia prispeje k profilovaniu našich žiakov a uplatneniu v budúcom profesijnom živote.

    • Detský literárny Zvolen 2023
     • Detský literárny Zvolen 2023

     • V Centre voľného času Domino 31. 5. 2023 vyhlasovali výsledky regionálnej literárnej súťaže, ktorú každoročne organizuje Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene. Sofia Vaňová prispela do tejto súťaže prácou s názvom ALMARA a stala sa laureátkou v IV. kategórii. Táto kategória vznikla len vlani a je určená mladým autorom, ktorým 3 strany nestačia na vyrozprávanie ich príbehu.

      Zo Sofiinho úspechu sa tešíme a srdečne jej blahoželáme. Nech ju Múza ešte veľakrát navštívi, aby ju inšpirovala k ďalším literárnym prácam.