• Poetická bodka za oslavami Storočnice školy
     • Poetická bodka za oslavami Storočnice školy

     • V priestore slovenčinárskej učebne, ktorá sa na jeden deň premenila na komorný „divadelný priestor“, sme uviedli reprízu predstavenia Mágia slova 3 (alebo Na krídlach lyrickej poézie). V predstavení slova a hudby vystúpilo 28 žiakov školy.

      27. 11. 2019 sme tak urobili akúsi poetickú bodku za oslavami Storočnice nášho gymnázia. Predstavenie bolo pre nás veľmi vzácnym okamihom a milou príležitosťou privítať na pôde školy naše bývalé kolegyne, ktoré stáli pri zrode „umeleckých programov o slove a so slovami“ alebo sa ich len aktívne zúčastňovali ako diváci. Mágia slova je dôkazom, že škola má vtlačenú pečať - akýsi svoj veľký duchovný rozmer, ktorý založili generácie učiteľov pred nami. Rozvíjať ho znamená neprestať v tradícii umeleckých programov a využívať  nadanie  našich žiakov. A že mnohým zúčastneným učiteľom aj žiakom sa sem-tam v oku zaleskla slza dojatia, je dôkazom, že naša práca s talentovanými žiakmi v rámci netradičných vyučovacích hodín „Umenie naživo“ má zmysel.

    • Florbalový turnaj 2019
     • Florbalový turnaj 2019

     • Dňa 15. 11. 2019 sa v našej škole uskutočnil tradičný školský florbalový turnaj.

      O titul súperilo 15 družstiev. Tímy boli rozdelené do štyroch skupín a z každej skupiny postúpil jeden víťaz. Víťazi sa stretli v semifinále, z ktorého najlepší postúpili do finále. Finálový zápas bol veľkým prekvapením. Postavili sa proti sebe tímy Poďte sem a Rangers. Rangers bol najmladší tím školy, zložený zo žiakov tercie.

      Víťazmi sa stal tím Poďte sem v založení: Marek Výboh, Andrej Nagy, Filip Caudt, Jakub Hupian (všetci zo IV.B), Maroš Macák (VI.D), Peťo Ľalík (II.C)

      Druhé miesto vybojoval tím Rangers v zložení: Jakub Kostka, Lukáš Ivanko, Martin Žilinčík, Šimon Ďurica, Hugo Gál (všetci z TEA), Dávid Moška (PRA)

      Na treťom mieste skončil tím The Profesors v zložení: p. Hranec, p. Mikšík, p. Homola, p. Kvasnica a bývalý žiak nášho gymnázia Dominik Martuš.

      Súťaž o najlepšieho strelca vyhral s počtom gólov 9 Maroš Macák (IV.D).

      Všetkým zúčastneným tímom patrí veľká vďaka. Víťazom gratulujeme a tešíme sa na najbližšie športové súťaženie.

    • Svet okolo nás
     • Svet okolo nás

     • Dňa 19. 11. 2019 sa študenti 2. ročníka seminára z geografie a žiaci kvarty zúčastnili zaujímavého vzdelávacieho projektu s názvom Svet okolo nás na tému Irán: zahalená krása. Študenti sa dozvedeli mnoho faktov o Iráne a obyvateľoch tejto krajiny prostredníctvom krátkych filmov. Nasledovala podnetná debata s ich tvorcami.

      Premietanie je jedinečné tým, že niektoré časti komentujú naživo samotní autori.

      Projekt je netradičným doplnením výučby, hlavne geografie, ale veľa poznatkov sa týka aj histórie lokality a zvykov.

                                                                                                    RNDr. Anna Hobzová

    • Červené stužky
     • Červené stužky

     • Symbol 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS.
      Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú s podporou MŠVVaŠ SR organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Kampaň sa uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou MZ SR a viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí.

      A Aktuálny problém?
           I Individuálny problém?
       D Dlhodobý problém?
           S Spoločenský problém?

      AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás.

      Ani našim študentom nie ja ľahostajný tento  problém. Aj v tomto  roku sme  sa zapojil do už 13.ročníka celoslovenskej kampane, ktorá vyvrcholí 1. 12.2019 – Svetový deň boja proti AIDS. Študenti  symbolicky vytvorili  živú červenú stužku. Aktívny záujem žiakov o kampaň pokračovala 27. 11. v spolupráci s našimi zdravotníkmi v priestoroch školy, pripínaním a nosením červených stužiek a rozdávaním informačných plagátikov o nástrahách ochorenia.
      Úprimné poďakovanie za aktívnu účasť v tejto kampani a podporu správnej myšlienky patrí všetkým zúčastneným učiteľom a študentom školy.

    • Jack & Joe
     • Jack & Joe

     • V piatok 15. 11. 2019 všetci žiaci 8-ročnej formy štúdia opustili školské lavice a vydali sa do DK Podborová, aby si pozreli divadelné predstavenie v anglickom jazyku.

      Zoznámili sa s Jackom a Joeom - jednovaječnými dvojičkami, v rovnomennej anglicko-slovenskej divadelnej inscenácii. Herci Divadelného Centra z Martina rozohrali vtipný príbeh o záchrane života. V závere Jack zachránil Joea a zažil pritom veľa dobrodružstiev.

      Žiaci inscenácii rozumeli, pretože v dialógoch zaznela  anglická slovná zásoba a frázy, s ktorými sa stretávajú v bežnom živote.

    • AMAVET 2019
     • AMAVET 2019

     • Festival vedy a techniky AMAVET je už roky jedinečnou prehliadkou výsledkov vedecko-výskumnej činnosti žiakov základných a stredných škôl.

      22. ročník sa uskutočnil v dňoch 6. - 9. novembra 2019 v areáli výstaviska INCHEBA v Bratislave, kde svoje projekty predstavilo 80 najlepších študentov z krajských kôl. Pozvanie prijali aj mladí vedci z Belgicka, Ruska a Mexika.

      Tento rok našu školu reprezentoval vedecký projekt Testovanie aktivity Epigallokatechín-3-gallátu na bunkách kolorektálneho karcinómu in vitro,v kategórii Medicína a zdravotníctvo.Autorom je Viliam Glézl,študent z III.A triedy.

      Myšlienka liečby s využitím výťažku zo zeleného čaju, látkou EGCG, nás doviedla na dlhú a náročnú cestu. Komunikovali sme s rôznymi inštitúciami, vysokými školami a hľadali možnosti, financie a priestor, v ktorom by sme mohli laboratórny výskum realizovať. Až vďaka dlhoročnej spolupráci našej školy s Ústavom experimentálnej onkológie SAV, ktorý ako jediný reflektoval na našu myšlienku, nám po konzultácii s vedením ústavu bola poskytnutá možnosť realizácie laboratórneho výskumu. Viliama Glézla sa ujala RNDr. Miroslava Matúšková, PhD. Celá ich spolupráca sa niesla v priateľskej atmosfére a výsledky sa stali súčasťou práce, s ktorou VILIAM GLÉZL:

      • získal cenu za najlepší vedecký projekt prezentovaný na AMAVETE 2019
      • postup na International Science and Engineering Fair, Anaheim, California, USA
      • prijatie na bakalárske štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave bez prijímacích pohovorov.

      Tieto ocenenia sú najvyššie, ktoré získal študent Gymnázia Ľ. Štúra vo Zvolene na Festivale vedy a techniky AMAVET.

      Škola, ktorá v tomto roku oslávila svoju 100-ročnicu, môže byť právom hrdá na svojich študentov, ktorí svoj voľný čas venujú vedeckej práci a snažia sa vedou posúvať možnosti liečby najrozšírenejšej zákernej choroby na Slovensku - rakoviny.

      Chceme sa poďakovať vedeniu našej školy a RRZ pri GĽŠ za ústretovosť a finančnú podporu  vo výskumnej aj prezentačnej časti  našej práce.

      Viliamovi srdečne gratulujeme a budeme mu držať palce pri reprezentácii na súťaži ISEF v USA.

       

    • 30. výročie Nežnej revolúcie
     • 30. výročie Nežnej revolúcie

     • Komunizmus? Totalitný režim? Dnešná mládež pozná tieto pojmy len z občianskej náuky a dejepisu, na vlastnej koži nezažili to, čo zažili ich rodičia, starí rodičia.

      17. 11. 2019 si pripomíname 30. výročie Nežnej revolúcie, ktorá nesie aj prívlastok zamatová.  Často spomínaný i skloňovaný pojem. V našej škole tiež nezabúdame a pripomíname si tento, pre náš národ, významný dátum

      5. 11. 2019 prijali do našej školy pozvanie Ing. Ján Lunter, predseda BBSK, a doc. O. Podolec  PhD. z Ústavu pamäti národa v Bratislave. Počas prednášky priblížili študentom  okolnosti a nespokojnosť občanov s politicko-spoločenským totalitným komunistickým systémom pred rokom 1989 a nezabudli ani na iniciátorov revolúcie, ktorými boli študenti, herci, divadelníci i široká verejnosť. Zdôraznili tiež, že výsledkom novembra sú aj priame, slobodné, demokratické voľby.

    • Environmentálna výchova
     • Environmentálna výchova

     • Dňa 18.11.2019 sa študenti seminára z občianskej náuky zúčastnili workshopu s Dagmar Sedliakovou, ktorá je členkou OZ Slatinka.

      Občianske združenie Slatinka vzniklo v roku 1993, aktivity vyvíja vďaka dobrovoľníkom v oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávania. Počas vyučovacích hodín sa študenti zážitkovou formou oboznámili s rôznymi globálnymi problémami. Pomocou výukovej simulačnej hry a následnej spätnej väzby mali možnosť nazrieť do globálnych súvislostí, v ktorých  boli prepojené politické, etické, ekonomické aj environmentálne otázky.

    • Možnosti štúdia vo Veľkej Británii
     • Možnosti štúdia vo Veľkej Británii

     • Dňa 18.11.2019 sa v našej škole uskutočnila beseda s predstaviteľkou organizácie UniLink pre žiakov štvrtého ročníka o možnostiach vysokoškolského štúdia vo Veľkej  Británii.

      Študentom boli poskytnuté informácie o podávaní prihlášok, priebehu a financovaní štúdia. Prednáška sa stretla s veľkým ohlasom, žiaci zahrnuli prednášajúcu Simonu množstvom otázok.

      Veríme, že mnohí študenti získali inšpiráciu a túto možnosť vhodne využijú pri výbere vysokoškolského štúdia.

    • Burza stredných škôl
     • Burza stredných škôl

     • Dňa 12. 11. 2019 sa v ŠD Ľ. Štúra vo Zvolene konala burza stredných škôl pod názvom Stredoškolák.

      Podujatie organizovalo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo Zvolene a bolo určené žiakom  9. ročníkov základných škôl, rodičom a pedagógom z okresov Zvolen a Krupina.

      Prostredníctvom propagačných letákov, informácií na paneloch a techniky sme prezentovali našu školu.

      Žiakom, rodičom a pedagógom sme poskytli aktuálne informácie o škole, o úspechoch, ktoré naša škola dosiahla v rôznych súťažiach, olympiádach, SOČ v minulom školskom roku.

      Poskytli sme prehľad o štúdiu v školskom roku 2020/2021, oboznámili sme ich s profilom absolventa, možnosťami ďalšieho štúdia a uplatnenia v praxi.

    • Jesenný basketbalový turnaj 2019
     • Jesenný basketbalový turnaj 2019

     • Dňa 12.11.2019 sa v našej škole uskutočnil tradičný Jesenný basketbalový turnaj.

      O víťazstvo a sladkú odmenu v ňom zabojovalo šesť zmiešaných tímov zložených zo žiakov prvého až štvrtého ročníka. Tímy boli rozdelené do dvoch skupín, z ktorých dvaja najlepší postupovali ďalej.

      Vrcholom turnaja bolo finále, po ktorom sme spoznali už šesťnásobných šampiónov z tímu Švih v zložení: Daniela Mošková, Andrej Nagy, Matúš Ivanko (všetci z IV.B), Filip Blaho (IV.C).

      Druhé miesto vybojoval tím π-pi-ky v zložení: Adam Kover, Braňo Jančovič, Valér Fiľo, Jakub Kuka, Marek Hužvár, Jakub Lukáč (všetci z III.C), Matúš Lihocký, Adam Vojtek (III.B).

      Na stupni víťazov sa umiestnili aj tretie Negatívne asociácie v zložení: Adela Bahledová, Federika Rausová, Karla Šlosiariková, Nina Strhárska, Lucia Mistríková (všetci z II.B), Sabina Hanusková (I.B).

      Všetkým zúčastneným družstvám ďakujeme a tešíme sa na najbližšie športové súťaženie.

    • Výstava Terakotová armáda
     • Výstava Terakotová armáda

     • Dňa 13. 11. 2019 mali študenti I.A triedy jedinečnú príležitosť nahliadnuť do obdobia starovekej Číny. Navštívili synagógu v Lučenci, kde je momentálne vystavená Terakotová armáda - ôsmy div sveta.

      So záujmom sledovali dokumentárny film o pôvode a objavení armády. Súčasťou expozície bolo 55  prepracovaných sôch hlinených vojakov v nadživotnej veľkosti, dovezených z čínskej oblasti Sian, miesta, kde bola hrobka objavená. Dozvedeli sa tiež najnovšie historické a vedecké fakty o hrobke prvého čínskeho cisára Čchin-Š´-chuang–ti. Prostredníctvom informačných panelov sa oboznámili s reformami, ktoré tento vladár zaviedol. Podnetné boli pre študentov aj tvorivé dielne s výrobou typických čínskych symbolov - rôznofarebných drakov a masiek.

      Výstavu odporúčame navštíviť všetkým milovníkom histórie.

    • Rozprávka o šťastnom konci
     • Rozprávka o šťastnom konci

     • „Šťastie sa našlo. Nič viac netreba.

      Našiel sa človek, ktorý nemyslel len na seba.

      Veril v silu dobra.

      Dokázal druhým odpustiť.

      Dal prednosť vnútornej kráse,

      čo je skutočná.

      Našiel to, čo je mimo nás.

      A z ničoho nemal strach.

      Našiel to vo svojom srdci len.

      A tým sa vyliečil.“

       

       

                  Rozprávka o šťastnom konci je pôvodná slovenská rodinná opera Petra Zagara, ktorej libreto napísal Daniel Hevier. Primáni a sekundáni mali „možnosť hľadať šťastie“ 7. 11. 2019 v SND. Spolu s Júliou a Martinom, hlavnými postavami pútavého príbehu s akrobatickými číslami, prežívali príbeh plný tónov, melódií utkaných z pocitov a nálad, pestrých farieb, ladných pohybov i ticha. Šťastie našli naozaj všetci. Tvorcovia opery, interpreti aj diváci:

       

      „Máme šťastie dávno stratené.

      A poznáme ho po mene?

      Je to láska.“

      (Z libreta opery)

    • Oblastný turnaj súťaže pišQworky
     • Oblastný turnaj súťaže pišQworky

     • Dňa 7. 11. 2019 sa v našej škole konal oblastný turnaj súťaže pišQworky. Česko-slovenskú súťaž organizuje Student Cyber Games, z.s. s podporou Masarykovej univerzity v Brne. Súťažilo 16 družstiev zo stredných škôl nášho kraja v štyroch skupinách. Medzi nimi boli aj 4 družstvá z našej školy, ktoré postúpili zo školského kola.
      Do krajského kola postupujú 4 najlepšie päťčlenné tímy a medzi nimi aj náš tím Halali v zložení: P. Stahl (II.A), A. Forgáč (III.D), J. Čillík (III.A), M. Krkoš (I.B),  D. Dupej (I.A). Celkovým víťazom sa stal tím z Gymnázia v Krupine.

      Postupujúcim blahoželáme a držíme palce v krajskom kole v Banskej Bystrici.

                                                                                    Spoluorganizátor turnaja RNDr. A. Hobzová a dievčatá z II.C

    • Beseda s Michalom Kaščákom
     • Beseda s Michalom Kaščákom

     •  

      V piatok 8. novembra sme mali možnosť stretnúť sa naživo s výraznou osobnosťou slovenského hudobného a festivalového sveta – Michalom Kaščákom. Jeho meno sa verejnosti spája predovšetkým s festivalom Pohoda, menej známym faktom je, že stojí aj za festivalom pre bezdomovcov Doma Dobre alebo s Koncertom pre Jána a Martinu. Za jeho rôznorodé aktivity mu v  roku 2017 prezident Andrej Kiska prepožičal Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj kultúry.

      Michal Kaščák nám porozprával o svojich hudobných začiatkoch v kapele Bez ladu a skladu, ktorá vznikla ešte v socialistickom Československu. Hovoril o tom, aké ťažké bolo presadiť sa v čase totality  s inou ako oficiálnou hudbou, a ako November 1989 otvoril dovtedy netušené možnosti aj na tomto poli. Najväčší záujem však vzbudili zaujímavosti zo zákulisia najväčšieho slovenského hudobného festivalu Pohoda, ktorého je Kaščák zakladateľom a doterajším organizátorom. Nezaskočili ho ani mimoriadne zvedavé otázky našich študentov, vďaka čomu sme sa dostali k naozaj exkluzívnym informáciám.

    • Beseda s Rasťom Kulichom
     • Beseda s Rasťom Kulichom

     • V rámci projektu „This is 21“ s významnými osobnosťami Slovenska sme na pôde školy privítali bývalého absolventa nášho gymnázia Rasťa Kulicha. V súčasnosti pôsobí na pozícii riaditeľa GOOGLE na Slovensku. Rasťo po úvodnom formálnom privítaní veľmi rýchlo nadviazal kontakt s mladým publikom, študentmi 3. a 4. ročníka školy.

      Otvorenými otázkami o téme digitálnych zručností a stupni digitálnej gramotnosti obyvateľov Európy  sa prepracoval spolu s poslucháčmi k vízii o potrebách spoločnosti v blízkej budúcnosti.

      Nasledoval rozhovor o povolaniach, ktoré vplyvom využívania umelej inteligencie a potenciálu automatizácie  prestanú byť pre človeka zaujímavé ( napr. výroba, maloobchod, poľnohospodárstvo...)

      V ďalšej časti sa hovorilo o potrebe rozvíjania zručností (tzv. mäkkých a technických). Vzhľadom na potreby tímovej spolupráce sú žiadané komunikačné schopnosti, kreativita, sebareflexia.

      Rasťo Kulich „prezradil tajomstvo úspechu“, ktoré v jeho chápaní spočíva v kladení si vlastných vysokých cieľov, ktoré treba napĺňať postupnými krôčikmi. Na základe vlastných skúseností nabádal študentov k štúdiu v zahraničí, rozvíjaniu jazykových zručností a k celoživotnému vzdelávaniu. Odporučil mladým poslucháčom, aby pred veľkými rozhodnutiami kontaktovali osoby (mentorov), ktoré už majú skúsenosti s tým, čo plánujú. Ušetria čas a  pomôžu vyhnúť sa zbytočným chybným rozhodnutiam.

    • TOM SAWYER
     • TOM SAWYER

     • V pondelok 28. 10. 2019  sa 60  študentov školy zúčastnilo divadelného predstavenia s názvom „Tom Sawyer“, ktoré je adaptáciou slávneho románu amerického spisovateľa Marka Twaina.

      S napätím sme sledovali dobrodružstvá šibalského Toma a jeho priateľa Huckleberryho Finna, ktoré nám pútavou formou sprostredkovali herci TNT Theatre Britain.

      Počas diskusie o hre  sa naši študenti zhodli v tom, že aj keď predstavenie bolo pre niektorých  náročnejšie na porozumenie, a sem – tam im nejaké slovko uniklo, všetko podstatné pochopili vďaka skvelej práci divadelného tímu.