• Geografická olympiáda, kat. Z
     • Geografická olympiáda, kat. Z

     • Školské kolo tvorí jeden test: 30 otázok, čas trvania 35 min.

      Súťaží sa online na internete. Všetky úlohy sú so zatvorenou odpoveďou, žiaci vyberajú  z možností A, B, C, D, pričom práve jedna odpoveď je správna. Pri vypracovaní testu možno využiť všetky dostupné pomôcky (atlasy, knihy, encyklopédie aj technické prostriedky, a tiež internet). Zakázané je vzájomné napomáhanie, našepkávanie či cudzia pomoc.

       

      O víťazovi a ďalších miestach v súťaži rozhoduje:

      1) počet správne zodpovedaných otázok

                        2) čas, ktorý súťažiaci využil na odoslanie odpovede

      Čas sa meria od začiatku riešenia testu automaticky.
      Do výsledkovej listiny nebudú zaradení súťažiaci, ktorí prekročia pri riešení 35 minút a odošlú test neskôr.

      Účasť v súťaži - Jednotlivci, žiaci stredných škôl a 8-ročných gymnázií a môžu sa jej zúčastniť aj žiaci 5.- 9. ročníka ZŠ.

      Organizácia: Školské kolo bude v roku 2020 prebiehať 5. 2. 2020 v stredu od 14.30 do 16.00!! Zaregistrovať sa môžete buď  doma, alebo v počítačovej učebni od 13.00 do 14.30!! Súťaž bude prebiehať na internetovej stránke www.zmaturuj.com. Registrácia znamená presné vyplnenie základných osobných údajov na určenie postupujúcich.

      Správne riešenia úloh budú oznámené už 5. 2. o 19.00 na www.zmaturuj.com a FB Geografická olympiáda aj na  www.regionalnageografia.sk

      Medzinárodná súťaž je v Istanbule – môžu byť  otázky prepojené na Turecko
       

      Literatúra pre testy na Geografickú olympiádu

      Bizubová M. a kol.: Geografia pre 1. ročník gymnázií, SPN Bratislava, 2008
      Tolmáči, L. a kol.: Geografia pre 2. ročník gymnázií, VKÚ Bratislava, 2009
      Lauko, V. a kol.: Geografia pre 2. ročník gymnázií – Slovensko, Orbis Pictus Istropolitana, 2004
      Allaby, M. a kol.: Ottova obrazová encyklopédia – Zem, Ottovo nakladatelství, 2010
      Tolmáči, L., Magula, A. a kol.: Školský geografický atlas Slovensko; MAPA Slovakia Plus, s. r. o. Bratislava; 1. vydanie, 2019, ISBN: 978-80-8067-324-6
      Čeman, R. a kol.: Školský geografický atlas SVET; MAPA Slovakia Plus, s. r. o. Bratislava; 3. doplnené vydanie, 2019, ISBN: 978-80-8067-260-7
      Zubriczký, G.: Geografia štátov sveta, Mapa Slovakia, Bratislava, 2009
      Magula, A. a kol.: Svet 2016, Dáta do vrecka, Mapa Slovakia, Bratislava, 2016
      Vaňková, Z.: Geografia 1, Pracovný zošit

    • Zmena v rozvrhu
     • Zmena v rozvrhu

     • Od 4. februára 2020 platí v triedach PR A, SE A, TE A, KV A nový rozvrh. Viditeľný v prehliadačoch bude od pondelka 3. februára 2020.

      V ostatných triedach mohlo dôjsť k zmenám v obsadení učební. Prosíme študentov, aby si rozvrhy prekontrolovali.

    • Študentský ples
     • Študentský ples

     • Dňa 11.1.2020 sa v priestoroch reštaurácie Centrum konal Študentský ples, ktorý už siedmykrát zorganizovala ŠŠR GĽŠ vo Zvolene. Veľká vďaka patrí organizačnému tímu za zodpovednú prípravu tohto obľúbeného študentského  podujatia. Ďakujeme všetkým  sponzorom, ktorí prispeli  cenami do bohatej a zaujímavej tomboly.

      Hovorí sa, že dobrí priatelia a tanec prinášajú do srdca radosť a dokážu rozjasniť aj ten najzachmúrenejší deň. Myslíme si, že v tento večer sa nám to všetkým podarilo.

      Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste prijali pozvanie na Študentský ples. Veľmi nás teší, že ste aj tohtoročný  ples poctili svojou hojnou účasťou. Vážime si to a zároveň dúfame, že Vašu dôveru nesklameme ani v roku 2021.

      Za profesionálne fotografie z plesovej atmosféry ďakujeme Filipovi Balciarovi a Filipovi Caudtovi, študentom IV.B triedy.

    • EpasGymzv
     • EpasGymzv

     • Dňa 17. 1. 2020 sa žiaci II. C triedy zúčastnili edukačnej aktivity v rámci projektu Ambasádorská škola Európskeho Parlamentu vo Zvolenskej Slatine. Pripravili si zaujímavé aktivity pre svoje publikum -  žiakov MŠ aj ZŠ.

      Predškolákom sa páčili písmenká na vymaľovanie, z ktorých neskôr poskladali nápis, deviataci si svoje vedomosti overili vo vedomostnom kvíze o EÚ.

      Naša škola sa prostredníctvom projektu EPAS stala ambasádorom Európskeho parlamentu a jednotlivé aktivity spojené s týmto projektom si môžete pozrieť na Fb stránke. Link nájdete pod fotogalériou.

       

    • Šaliansky Maťko
     • Šaliansky Maťko

     • Od roku 1991 sa pravidelne koná súťaž v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Zúčastňujú sa ho pravidelne žiaci 8-ročnej formy štúdia v našej škole.

      Školské kolo sa konalo dňa 13. 1. 2020. V umeleckom prednese povesti súťažilo 8 žiakov z tried PR A a SE A. V silnej a veľmi vyrovnanej konkurencii sa umiestnili na 3. mieste Viktória Balocová a Karolína Brozmanová z PR A, na 2. mieste Dominika Nociarová a Hana Gavliaková zo SE A a prvé miesto obsadil Ján Krahulec zo SE A.

      Janko  našu školu reprezentoval v  okresnom kole ŠM, ktoré sa konalo dňa 22. 1. 2020 v CVČ Domino vo Zvolene. Vo svojej III. kategórii obsadil krásne 2. miesto. Srdečne mu gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Lyžiarsky výcvik - Donovaly
     • Lyžiarsky výcvik - Donovaly

     • Termín26. 1. – 31. 1. 2020

      Miesto: Donovaly - penzión Javorina (nachádza sa v blízkosti Novej Hole)

      Zabezpečenie služieb: všetky služby zabezpečuje cestovná kancelária Čekan (mobil: 0905 610 168; 0905 409 37, http://www.cekantour.sk)

      Školský rok : 2019/2020

      Trieda: I.B + snoubordisti , celkom 36 študentov

      Doprava: autobus

      Odchod26. 1. 2020 (nedeľa) o 11.00 hod. spred  budovy  GĽŠ vo Zvolene

      Príchod:  31. 1. 2020 (piatok),  predpoklad je o 13.00 hod. pred budovu GĽŠ

      Vedúca kurzu: Mgr. Bónová viera

      Lekár kurzu: MUDr. Igor Janičina

      Inštruktori:  Mgr. Lizoň, Mgr. Slančíková, Mgr. Kvasnicová

      Stravovanie:  raňajky, obed, večera (plná penzia)

                             - 26.1. - začíname obedom

                             - 31.1.  - končíme raňajkami
      - v penzióne  sa nachádza bufet, ktorý ponúka nealkoholické  nápoje, sladkosti...


      Nezabudnite si zobrať: kartu poistenca, občiansky preukaz, potvrdenie o bezinfekčnosti !!!

      Každý študent je povinný zabezpečiť si pred kurzom odborné nastavenie viazania!!!

      Súčasťou výstroja je
      ochranná prilba, lyžiarske, snoubordingové okuliare,  lyžiarske rukavice, snoubordingové rukavice s výstužou zápästia a chránič chrbtice pre snoubordistov.
       

      Ďalšie nevyhnutné veci sú

      čiapka, náhradné oblečenie, prezuvky do chaty, lieky (ak ich pravidelne užívate), krém na opaľovanie, náhradné rukavice, veci osobnej hygieny, hudobné  nástroje,  DVD,CD...

      V každej izbe je televízor, sprcha a toaleta. Izby sú 4 – 6 posteľové.

      Neberte so sebou elektrospotrebiče (napr. varné kanvice, ohrievače a iné)!!!

    • Ekonomická olympiáda
     • Ekonomická olympiáda

     • Dňa 11. 12. 2019 sa uskutočnilo školské kolo Ekonomickej  olympiády. Je  to celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Svojím obsahom a poslaním prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí študentov v tomto odbore. Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z inštitútu INESS, Národnej banky Slovenska, Slovenskej ekonomickej spoločnosti, Ekonomickej fakulty UMB, Ekonomickej univerzity a Inštitútu ekonomického vzdelávania.

      Do súťaže sa zapojilo 11 žiakov štvrtých ročníkov, ktorí v online teste odpovedali na 25 otázok, ktoré boli zamerané na niekoľko oblastí ekonómie, konkrétne metodológia ekonómie, základné pojmy a dejiny ekonomického myslenia, mikro a makroekonómia, medzinárodná ekonómia, aktuality, hospodárska politika, EÚ. Najlepší výsledok 72 % dosiahol Patrik Jaďuď (IV.A).

      Veríme, že daná súťaž prispela k rozvoju ekonomického myslenia našich žiakov. Svedčí o tom aj názor jedného z nich: „Ekonómia je o premyslenom, účelnom a hospodárnom nakladaní dostupných prostriedkov pre zlepšenie kvality nášho života. Týka sa nás neprestajne a všade – počnúc školstvom, zdravotníctvom až po vývoj a použitie umelej inteligencie. Preto považujem Ekonomickú olympiádu za skvelú príležitosť pre študentov otestovať sa a učiť sa uvažovať v ekonomických súvislostiach“.