• Vyhodnotenie súťaže ku Dňu Európy
     • Vyhodnotenie súťaže ku Dňu Európy

     • (Tvorba plagátu, prezentácie, eseje)

      Do súťaže sa zapojilo 61 študentov 1. až 3. ročníka. Zastúpenie mali triedy I.B – 12 , I.C – 4, II.A – 5, II.C – 11, III.A – 13, III.B – 5 a III.D – 11 študentov.

      Práce boli zamerané na vznik, históriu EÚ a  jej ciele smerom k školám. Študenti prezentovali názory, čo EÚ poskytuje a umožňuje dnešným mladým ľuďom.

      Celkovo vzniklo 19 plagátov, 31 prezentácií a 9 „zamyslení“ nad EÚ (esejí).

      Všetky práce mali veľmi dobrú úroveň a bolo ťažké vybrať najlepšie.

      Najlepšie ocenené práce:

      plagáty – Lujza Šufliarska, Janka Dubajová, Sebastián Soroska;

      prezentácie  - Dominika Adamcová, Eva Herichová , Diana Dobiasová;

      esej - Tomáš Jablonský.

      Svoj názor na činnosť a ciele EÚ veľmi invenčným spôsobom  vyjadril  Peter Stahl - nahral vlastnú gitarovú variáciu.

      Všetkým študentom ďakujeme za ich aktivitu a blahoželáme oceneným.

    • Geografická olympiáda a jej úspechy
     • Geografická olympiáda a jej úspechy

     • Školský rok 2019/2020

      Do školského kola študenti odovzdali práce v kat. A v počte 23, v kat. B v počte 7. Úspešní riešitelia boli so svojimi prácami v kat. A -  21 študentov, v kat. B  - 6 študentov. Kategóriu Z ( 5. 2. 2020) riešilo 17 študentov.

      Výsledky školského kola

      kat. A                  

      1.  Martin Nôta, III.D: Turecko – Ázia alebo Európa?

      2.  Simona Pacalajová, II.A: Energetická bezpečnosť EÚ

      3. Anna Mária Slamová, II.C: Škótsko  a Hana Sujová, II.A: Energetická bezpečnosť EÚ

      kat. B                   

      1.  Ivo Bednář, III.B: Zmeny krajiny v historických obrazoch

      2.  Martina Brindová, IV.D : Pekárenská a cukrárenská výroba na Slovensku

      3. Sandra Mária Ilončiaková, II.A: Slovenské rieky – včera a dnes

      kat. Z                   

      1. Liptáková Mirka – IV.D

      2. Nôta Martin – III.D

      3. Hamariková II.A, Farbáková II.A, Balková II.A.,  Šulek III.B,  Nemčoková III.D, Bellová II.C,  Harbutová TER A

      V krajskom kole nás reprezentovalo 11 študentov.  Desiati získali titul  „Úspešní riešitelia GO“.

      V kat. A obsadil Martin Nôta 1. miesto, Simona Pacalajová  4. miesto.

      V kat. B  obsadil  Ivo Bednář 2. miesto.

      V kat. Z unikol  Mirke Liptákovej postup do celoslovenského kola o 1 miesto – skončila na 5. mieste.

      Študenti už majú za sebou aj účasť v celoslovenskom kole. Naše gymnázium malo výborných reprezentantov -  Martina Nôtu a Iva Bednářa. Martin Nôta získal 1. miesto v kat. A a Ivo Bednář v B kat. skončil na 11.mieste.

      Ďakujeme všetkým študentom za ich prácu a snaženie „na poli“ GO a blahoželáme k jedinečným úspechom.

      RNDr. Anna Hobzová

    • Súťaž ku Dňu Európy - 9. máj
     • Súťaž ku Dňu Európy - 9. máj

     • Deň Európy krajiny Európskej únie oslavujú každý rok. Týmto oceňujú činnosť samotnej Európskej únie, pripomínajú si  zjednotenie Európy po druhej svetovej vojne. Zároveň je tento deň aj spomienkou na všetkých ľudí, ktorí prispeli k  porážke fašizmu a skončeniu druhej svetovej vojny.

      V rámci projektu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu, do ktorého je škola zapojená, vyhlasujeme súťaž v tvorbe plagátu, prezentácie alebo eseje  ku Dňu Európy o EÚ a jej činnosti .

      Základnou myšlienkou projektu je:  Čo robí pre nás EÚ a čo nám umožňuje členstvo v EÚ? Ako študentom pomáha posúvať sa ďalej  v oblasti vzdelania, cestovania, vyrovnávania rozdielov medzi krajinami? Ako pociťujú študenti  súdržnosť  a vzájomnú pomoc, záštitu nad mierom? Ako chápu  rôzne kultúry?

      Uplatnite vlastné nápady, doplňte obrázkami , kolážami aj vlastnými výtvormi . Kreativite a vtipnosti sa medze nekladú.
      Najlepšie nápady a výtvory budú prezentované na stránke školy.

      Práce posielajte na školskú mailovú adresu p. Hobzovej do 8. 5. 2020.