• Záver školského roku
     • Záver školského roku

     • Posledný júnový deň majú študenti od nepamäti najradšej. Po desiatich mesiacoch chodenia do školy a usilovnej  práce ich čakajú dva mesiace zaslúženého oddychu.

      Tento školský rok bol pre všetkých nevšedný v tom, že posledné štyri mesiace žiaci pracovali v domácom prostredí. Do školy sa vrátili len na posledný týždeň, aby so svojimi učiteľmi a spolužiakmi urobili bodku za rokom poznačeným COVID-om 19. Pre mnohých bol tento posledný týždeň, ktorý mohli prežiť spolu v komunite svojich tried, určitým darom po mnohých dňoch izolácie v domovoch.

      30. jún v našej škole začal spoločným nástupom na školskom dvore. Riaditeľka školy pred zrakmi všetkých študentov ocenila prácu tých najusilovnejších, tých, ktorí reprezentovali školu a šírili jej dobré meno. Následne si žiaci v triedach od svojich učiteľov prebrali vysvedčenia, pochvaly a vecné odmeny. Úsmevy na tvárach prezrádzali, že všetci sa tešia na vytúžené prázdniny.

    • Športový deň
     • Športový deň

     • V piatok 26. 6. sme všetci boli od rána  športovo naladení. Naši telocvikári pre žiakov školy pripravili nezvyčajné športové dopoludnie. Postupne sme sa schádzali na ihrisku za školou a zapojili sme sa do rôznych aktivít: beh na 60/100m, skákanie vo vreci, basketbal, mini futbal, florbal, beh na 300/600m a stolný tenis.

      Najveselšou aktivitou sa ukázala disciplína presťahovanie lanom. Každú triedu reprezentovali štyria žiaci, ktorí museli preukázať nielen silu, ale aj vytrvalosť.  Počas tejto súťaže všetci hlasno povzbudzovali svojich spolužiakov. Táto súťaž sa tak zapáčila žiakom osemročného štúdia, že si ju vyskúšali medzi sebou celé triedy. Žiaci, ktorí nesúťažili, mohli na školskom dvore prežiť celé dopoludnie pri rôznych hrách a v rozhovoroch, ktoré im tak veľmi chýbali, lebo im ich vzal „čas domácej karantény“.

      Víťazi jednotlivých disciplín si prevzali v závere sladké ceny z rúk riaditeľky školy.  Bol to veľmi príjemný deň a na konci „nezvyčajného“ školského roka sme si ho veľmi užili. 

       

                                                                                  Dominika Nociarová, SE A

    • Pozvánka
     • Pozvánka

     • Pozývame Vás na úvodné stretnutie zákonných zástupcov žiakov  1. ročníka pre školský rok 2020/2021, ktoré sa uskutoční 1. júla  2020 o 16.00 hod v jedálni školy.

    • POZVÁNKA
     • POZVÁNKA

     • Pozývame Vás na úvodné stretnutie zákonných zástupcov žiakov  prímy pre školský rok 2020/2021, ktoré sa uskutoční 30. júna  2020 o 16.00 hod v klubovni  školy.

    • Umelecký prednes
     • Umelecký prednes

     • Korona neumlčala múzy. V jej „tieni“ súťažili naše študentky  v priestoroch Zvolenského zámku v regionálnom kole umeleckého prednesu poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Majestátne múry a výborná akustika  Obradnej siene boli svedkami pekných výkonov súťažiacich vo IV.,  ale aj V. kategórii – čo už je kategória dospelých recitátorov. Bolo zaujímavé byť svedkami takéhoto generačného stretnutia recitátorov.
      V kategórii poézia získala Kristína Hanesová (I.B) 2. miesto.
      V prednese prózy získala Stela Šufliarska (I.B)  1. miesto a postúpila do krajského kola súťaže Sládkovičova Radvaň. Emma Kucejová (I.C) získala 2. miesto.

      Všetkým trom dievčatám srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Absolvovanie IT Fitness testu
     • Absolvovanie IT Fitness testu

     • V nasledujúcich dňoch ponúkame študentom absolvovanie IT Fitness testu v učebniach informatiky (P18 a P19). Je potrebné zachovať v rámci preventívnych opatrení jedno voľné pracovné miesto medzi dvomi zúčastnenými študentmi.  Optimálna doba testovania je cca 90 minút. Postupujte podľa nasledujúceho návodu:

      1/ Adresa https://www.itfitness.sk

      2/ Klik do položky Študent

      3/ Prečítajte si základné informácie k testu

      4/ V rámci textu je odkaz Chcem sa otestovať, na ktorý kliknite

      5/ Ak máte účet z minulých rokov, prihláste sa vpravo, ak nemáte, vyplňte korektne formulár vľavo  

      6/ V karte Profil vyplňte vek, zaradenie = študent, obec = Zvolen, škola = Gymnázium Ľ. Š. Zvolen

      7/ Vyberte svoju triedu v roku 2020 (v zozname sú všetky triedy školy)

      8/ Úplne vpravo hore kliknite na Začať testovať

      9/ Vpravo dole je modrá ikona Testovanie pre SŠ a VŠ

      10/ Začnite pracovať na teste, na zistenie odpovedí je potrebné používať internet a všetky dostupné IT prostriedky (nie je dovolená vzájomná spolupráca)

    • Obnova vyučovania
     • Obnova vyučovania

     • Vážení rodičia, milí študenti, v zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu SR sa od 22. júna 2020 obnovuje vyučovanie v našej škole.

      Organizácia vyučovania:

      1. Vyučovanie prebieha od 8.30 do 12.00 hod.
      2. Žiaci pracujú podľa pokynov triednych učiteľov
      3. Na stravu je možné prihlasovať sa elektronicky, prípadne telefonicky
      4. Žiak si prinesie do školy každý deň 2 rúškajednorazové papierové vreckovky
      5. Pri prvom nástupe do školy po prerušení vyučovania predloží žiak/zákonný zástupca žiaka vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha)

      O jednotlivých aktivitách Vás budú informovať triedni učitelia.

       

    • 48. ročník Geografickej olympiády
     • 48. ročník Geografickej olympiády

     • Celoštátne kolo Geografickej olympiády (kategória E) sa v školskom roku 2019/2020 z dôvodu šírenia koronavírusu neuskutočnilo. 

      Ako určitá náhrada bola žiakom, ktorí mali postúpiť do krajského kola Geografickej olympiády, ponúknutá možnosť dištančne sa zapojiť dňa 9. 6. 2020 do geografickej súťaže GQIQ.

      Víťazom v kategórii E sa stal Hugo Gál  (TEA). Hugovi k tomuto úspechu srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Rozlúčka štvrtákov 1. a 2. júna 2020
     • Rozlúčka štvrtákov 1. a 2. júna 2020

     • Mesiac máj a začiatok júna už tradične patrí  našim štvrtákom - absolventom, ktorí sa lúčia so svojím gymnáziom, spolužiakmi a učiteľmi. Je to pomyselná bodka za jednou krásnou kapitolou ich životného príbehu.

      101. absolventská rozlúčka bola, bohužiaľ, úplne iná ako všetky predchádzajúce. Vírus COVID-19, nepozvaný hosť, prekazil obľúbené tradície spojené s touto udalosťou. Študenti nezažili spoločný slávnostný nástup s tablami, nevypočuli si múdry a láskavý príhovor pani riaditeľky, neprešli špalierom mladších spolužiakov a nezazvonili si poslednýkrát na zvonček pri odchode z budovy školy.  Podstatu rozlúčky však pandémia „neprekryla“. Aj v tejto zložitej spoločenskej  situácii  mohli študenti za prísnejších opatrení, ale pekne a dôstojne, zavŕšiť  jednu etapu svojej životnej cesty. Naši absolventi aj v tomto roku, ako vždy,  odchádzajú s nadobudnutými vedomosťami, múdri , dospelí, odchádzajú so spomienkami na spolužiakov, učiteľov a svoju školu.

      Prajeme im  šťastné vykročenie do ďalšieho života.