• Erasmus+ online
     • Erasmus+ online

     • V mesiaci jún sa uskutočnila online-videokonferencia k prebiehajúcim projektom Erasmus+ v  našej škole. Na konferencii sa zúčastnili žiaci zapojení do tohtoročných projektov. Predstavili svojim spolužiakom oba projekty, ich ciele a jednotlivé aktivity.

      Prvý projekt, ktorý momentálne prebieha, sa volá „Mein Deutsch ist gut- ich spreche mit Mut“. Sú do neho zapojení žiaci triedy Kvarta A. V rámci tohto projektu prebehli už 2 výmeny žiakov a 1 vzdelávacie stretnutie učiteľov.   

      Druhý projekt je zameraný na témy Európskej únie pod názvom „explaining europe“.  Žiaci zapojení do projektu sa zúčastnili stretnutia v meste Toruň v Poľsku.

      Ako hostí sme na konferencii privítali žiakov, ktorí sa zúčastnili projektov v minulých rokoch. Porozprávali nám o svojich skúsenostiach a príležitostiach, ktoré ponúka program Erasmus+. Do online-diskusie mali možnosť  zapojiť sa všetci žiaci našej školy.

      Záznam z online-konferencie si môžete pozrieť na nasledujúcom linku: https://drive.google.com/file/d/1TzvqJxOZbzkag9EbdAAlC5k3ewlzxeGc/view?usp=sharing