• Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • Dňa 18. 12. 2020, na sklonku posledného predvianočného týždňa, prebehlo aj školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Netradične, online formou ako všetky ostatné školské  kolá v predmetových olympiádach. Žiaci súťažili v dvoch samostatných častiach. Najprv vyriešili test s úlohami a  následne vytvorili vlastný text na zadanú tému.
      Umiestnenie žiakov v školskom kole je nasledovné:
       

      A kategória

      I. miesto – L. Jágerská (IV.D)

       

      B kategória

      I. miesto – J. Dubajová (II.C)

      II. miesto – K. Kocúrová (I.B)

      III. miesto – S. Zaveráková (I.B)

       

      Všetkým súťažiacim ďakujeme, že sa aj napriek sťaženým podmienkam súťaže zúčastnili, veľmi nás to teší. Víťazom úprimne blahoželáme a budeme im  držať palce v postupujúcom krajskom kole.
       

    • Pytagoriáda
     • Pytagoriáda

     • Vo štvrtok 10. 12. 2020 sa žiaci prímy, sekundy a tercie zúčastnili školského kola Pytagoriády. Je to matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, počas ktorého žiaci vyriešia zadané úlohy. Tento rok sa konal už 42. ročník tejto súťaže. Žiaci tentoraz riešili dištančnou formou 15 úloh a získali nasledovné umiestnenia:

      Kategória P6 (PR A)

      1. miesto: Peter Lešo

      2. miesto: Šimon Timko

      3. miesto: Katarína Dvorská

       

      Kategória P7 (SE A)

      1. miesto: Tobias Michálek

      2. miesto: Michal Badinka

      3. miesto: Regina Kamoďová, Tamara Šabatová, Petra Poljovková

       

      Kategória P8 (TE A)

      1. miesto: Ondrej Koška

      2. miesto: Alica Švecová

      3. miesto: Hana Trchalová

       

      Víťazom v každej kategórii srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v okresnom kole súťaže.

       

    • Školské kolo Geografickej olympiády
     • Školské kolo Geografickej olympiády

     • Dňa 16. 12. 2020 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády online formou. V dvoch kategóriách E a F súťažilo 17 žiakov. Výsledky olympiády sú nasledovné:

      Kategória F

      1. Žigmund Gál (Pr A)

      2. Peter Lešo (Pr A)

      3. Šimon Janiga (Se A)

      Kategória E

      1. Jakub Markech (Kv A)

      2. Hugo Gál (Kv.A)

      3. Dominika Nociarová (Te A)

      Všetkým žiakom ďakujeme za účasť, víťazom v jednotlivých kategóriách srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách tejto súťaže.

    • Olympiáda v ruskom jazyku
     • Olympiáda v ruskom jazyku

     • Dňa 15. 12. 2020 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v ruskom jazyku. Písomná časť prebehla netradične online už v piatok 11. 12. 2020. Zúčastnilo sa jej 30 študentov ruského jazyka Najlepší z nich  postúpili do ústneho online kola, ktoré prebehlo v štyroch kategóriách online v utorok 15. 12. 2020. Ústne odpovede hodnotila trojčlenná porota učiteliek ruského jazyka. Umiestnenie študentov v  jednotlivých kategóriách je nasledovné:

      Kategória A 3 1. Samčuk M. (KVI. A)

      Kategória B 1 1. Blaško T. (II. B) ; 2. Mikulová H. (II. B);  3. Dubajová J. (II. C)

      Kategória B 2 1. Klányiová A. (IV. C);  2. Pospíšil R. (III. C 3.) ; Šoltésová P.(IV. D)

      Kategória B 3 1. Vozniuk Y. (KVI. A)

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za spoluprácu a víťazom gratulujeme k postupu do krajského kola.

    • Olympiáda ľudských práv
     • Olympiáda ľudských práv

     • Dňa 11. 12. 2020 sa uskutočnilo školské kolo  Olympiády ľudských práv pre študentov 1.- 4. ročníka. Študenti si  preverili  svoje vedomosti  v písomnej časti, ktorá pozostávala  z  tém: demokracia, rodová rovnosť, ľudské práva, diskriminácia, tolerancia, Európska únia, inštitúcie a organizácie, ktoré chránia ľudské práva...

      Spomedzi všetkých súťažiacich obsadila 1. miesto Ema Krahulcová z II.C, na 2.mieste skončila Emma Zagrapanová zo IV.A a 3. miesto si vybojoval Dávid  Avagjan z III.B.

      Víťaz školského kola bude reprezentovať našu školu v krajskom kole v Banskej Bystrici, ktoré sa uskutoční 11. 2. 2021.

      Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme za aktívnu účasť v olympiáde.

       

    • Školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku
     • Školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku

     • Dňa 10.12.2020 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku, tentokrát netradične online. V troch kategóriách súťažilo 15 študentov, najlepší z nich  sa umiestnili nasledovne:

      Kategória 1B

      1. Peter Viliam Milanský (Kv A)

      2. Zuzana Harbutová (Kv A)

      3. Tara Hruščová (Te A)

      Kategória 2A

      1. Maxim Samčuk (Ki A)

      2. Barbora Turanská (II.A)

      3. Kristína Čechová (Ki A)

      Kategória 2B

      1. Sára Piatrová (IV.B)

      2. Martin Ťavoda (IV.B)

      3. Viviána Hamariková (III.A)

      Všetkým študentom ďakujeme za účasť, víťazom v jednotlivých kategóriách srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách tejto súťaže.

       

    • Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku
     • Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     • V dňoch 27.11. a 8.12.2020 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku.

      Prebiehalo online v dvoch častiach.

      V prvej časti súťažiaci riešili písomnou formou úlohy na porozumenie na základe počúvania a čítania textov a gramatické úlohy. V druhej časti prebiehala online komunikácia medzi súťažiacimi a porotou na vybrané témy a práca s obrázkom.

      Školského kola sa zúčastnilo 30 žiakov, ktorí súťažili v štyroch kategóriách. Najúspešnejší účastníci získali nasledovné umiestnenie:

      Kategória 1A:

      1. miesto: Ježek Filip, 2. miesto: Gajdoš Samuel, 3.miesto: Michálek Tobias

      Kategória 1B: 

      1. miesto: Hanesová Nela, 2. miesto: Mihina Michal, 3. miesto: Mojžišová Lenka

      Kategória 2A:

      1. miesto: Chamulová Ema, 2. miesto: Búliková Radoslava, 3. miesto: Holčíková Tereza

      Kategória 2B:  

      1. miesto: Högerová Romana, 2. miesto: Puškárová Hana, 3. miesto: Kostka Šimon

      Víťazom v každej kategórii srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v okresnom kole. Zároveň ďakujeme všetkým súťažiacim za ich aktívny a zodpovedný prístup.

    • Olympiáda v anglickom jazyku
     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 25. 11. 2020 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Napriek tomu, že tento ročník súťaže bol netradičný - v dištančnej forme, zapojilo sa do súťaže mnoho našich talentovaných žiakov. Rozdelení do svojich kategórií získali nasledovné umiestnenia:

      Poradie     Priezvisko a meno                   Trieda         

      Kategória 1A

      1. miesto:       Zéthyová Diana                                     PR  A

      2. miesto:       Vidová Michaela                                    SE  A

      3. miesto:       Čech Krištof                                            SE  A    

      Kategória 1B

      1. miesto:       Novotná Sofia                                        KV  A                

      2. miesto:       Harbutová Zuzana                                KV  A                

      3. miesto:      Švecová Alica                                          TE  A                    

      Kategória 2A

      1. miesto:       Pavlík Viliam                                           II. A                   

      2. miesto:       Švec Kristián                                          I. A                    

      3. miesto:       Dubajová Janka                                     II. C                   

      Kategória 2B          

      1. miesto      Nôta Martin                                               IV. D                 

      2. miesto:     Piatrová Sára                                            IV. B                  

      3. miesto:     Jablonský Tomáš                                     IV. A                  

      Kategória 2C2

      1. miesto:       Hotová Sofia                                           IV. A                  

       

      Víťazom v každej kategórii blahoželáme a želáme veľa úspechov v okresnom kole.