• Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku
     • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 11. 2. 2020 sa uskutočnilo v Banskej Bystrici krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Naše gymnázium reprezentovali žiačky Nelka Hanesová  (SEA) v kategórii 1A, Ninka Hanesová (KVA) v kategórii 1B, Hanka Puškárová (III.A ) v kategórii 2B a Katka Laučíková  (IV.E) v kategórii 2B.

      Najúspešnejšou súťažiacou bola Nelka Hanesová, ktorá získala 1. miesto a postupuje do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v Bratislave v dňoch 22.- 23.3.2020.

      Víťazke gratulujeme a držíme jej palce v celoslovenskom kole. Zároveň srdečne ďakujeme všetkým zúčastneným žiačkam za reprezentáciu školy.

    • Návšteva PriF UK v Bratislave
     • Návšteva PriF UK v Bratislave

     • Dňa 29. januára 2020 sa skupinka druhákov s pani profesorkou RNDr. Lazárikovou zúčastnila laboratórnych cvičení na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.

      Celým programom nás sprevádzal pán RNDr. Ján Krahulec, PhD. a jeho doktorandi, ktorí s nami pracovali v skupinách.

      Pripravili pre nás zaujímavý program. Po teoretickom úvode nasledovalo praktické cvičenie.

      Počas cvičenia sme izolovali plazmidovú DNA z baktérií Escherichia coli, ktorú sme získali na agarózovom géli. Každý študent si vyskúšal pipetovanie s mikropipetou, prípravu preparátu a jeho analýzu na géli, v ktorom DNA svietilo pod UV svetlom.

    • Geografická olympiáda, kat. Z
     • Geografická olympiáda, kat. Z

     • Školské kolo tvorí jeden test: 30 otázok, čas trvania 35 min.

      Súťaží sa online na internete. Všetky úlohy sú so zatvorenou odpoveďou, žiaci vyberajú  z možností A, B, C, D, pričom práve jedna odpoveď je správna. Pri vypracovaní testu možno využiť všetky dostupné pomôcky (atlasy, knihy, encyklopédie aj technické prostriedky, a tiež internet). Zakázané je vzájomné napomáhanie, našepkávanie či cudzia pomoc.

       

      O víťazovi a ďalších miestach v súťaži rozhoduje:

      1) počet správne zodpovedaných otázok

                        2) čas, ktorý súťažiaci využil na odoslanie odpovede

      Čas sa meria od začiatku riešenia testu automaticky.
      Do výsledkovej listiny nebudú zaradení súťažiaci, ktorí prekročia pri riešení 35 minút a odošlú test neskôr.

      Účasť v súťaži - Jednotlivci, žiaci stredných škôl a 8-ročných gymnázií a môžu sa jej zúčastniť aj žiaci 5.- 9. ročníka ZŠ.

      Organizácia: Školské kolo bude v roku 2020 prebiehať 5. 2. 2020 v stredu od 14.30 do 16.00!! Zaregistrovať sa môžete buď  doma, alebo v počítačovej učebni od 13.00 do 14.30!! Súťaž bude prebiehať na internetovej stránke www.zmaturuj.com. Registrácia znamená presné vyplnenie základných osobných údajov na určenie postupujúcich.

      Správne riešenia úloh budú oznámené už 5. 2. o 19.00 na www.zmaturuj.com a FB Geografická olympiáda aj na  www.regionalnageografia.sk

      Medzinárodná súťaž je v Istanbule – môžu byť  otázky prepojené na Turecko
       

      Literatúra pre testy na Geografickú olympiádu

      Bizubová M. a kol.: Geografia pre 1. ročník gymnázií, SPN Bratislava, 2008
      Tolmáči, L. a kol.: Geografia pre 2. ročník gymnázií, VKÚ Bratislava, 2009
      Lauko, V. a kol.: Geografia pre 2. ročník gymnázií – Slovensko, Orbis Pictus Istropolitana, 2004
      Allaby, M. a kol.: Ottova obrazová encyklopédia – Zem, Ottovo nakladatelství, 2010
      Tolmáči, L., Magula, A. a kol.: Školský geografický atlas Slovensko; MAPA Slovakia Plus, s. r. o. Bratislava; 1. vydanie, 2019, ISBN: 978-80-8067-324-6
      Čeman, R. a kol.: Školský geografický atlas SVET; MAPA Slovakia Plus, s. r. o. Bratislava; 3. doplnené vydanie, 2019, ISBN: 978-80-8067-260-7
      Zubriczký, G.: Geografia štátov sveta, Mapa Slovakia, Bratislava, 2009
      Magula, A. a kol.: Svet 2016, Dáta do vrecka, Mapa Slovakia, Bratislava, 2016
      Vaňková, Z.: Geografia 1, Pracovný zošit

    • Lyžiarsky výcvik - Donovaly
     • Lyžiarsky výcvik - Donovaly

     • Termín9. 2. – 14. 2. 2020

      Miesto: Donovaly - penzión Javorina (nachádza sa v blízkosti Novej Hole)

      Zabezpečenie služieb: všetky služby zabezpečuje cestovná kancelária Čekan  

      Mobil:  0905 610 168; 0905 409 37, http://www.cekantour.sk

      Školský rok: 2019/2020

      Trieda: I.A, I.C – 39 študentov

      Doprava: autobus

      Odchod: 9. 2. 2020 (nedeľa)11.00 hod. spred  budovy  GĽŠ vo Zvolene

      Príchod: 14. 2. 2020 (piatok), predpoklad je o 13.00 hod. pred budovu GĽŠ

      Vedúca kurzu:  Mgr. Bónová Viera

      Lekár kurzu:  MUDr. Štefan Krnáč

      Inštruktori:  Mgr. Hranec, Mgr. Slančíková, Mgr. Kvasnicová, Mgr. Krnáč, Ing. Kružliaková

      Stravovanie:  raňajky, obed, večera (plná penzia)

                             - 9. 2.  - začíname obedom

                             - 14. 2.  - končíme raňajkami

                             - v penzióne  sa nachádza bufet, ktorý ponúka  nealkoholické nápoje, sladkosti.....)

      Nezabudnite si zobrať: kartu poistenca, občiansky preukaz!!

      Každý študent je povinný zabezpečiť si pred kurzom odborné nastavenie viazania!!!

      Súčasťou výstroja je
      ochranná prilba, lyžiarske, lyžiarske rukavice.

      Ďalšie nevyhnutné veci sú
      čiapka, náhradné oblečenie, prezuvky do chaty, lieky (ak ich pravidelne užívate), krém na opaľovanie, náhradné rukavice, veci osobnej hygieny, hudobné  nástroje,  DVD,CD...

      V každej izbe je televízor, sprcha a toaleta. Izby sú 4 – 6 posteľové.

      Neberte so sebou elektrospotrebiče (napr. varné kanvice, ohrievače a iné)!!!

    • Zmena v rozvrhu
     • Zmena v rozvrhu

     • Od 4. februára 2020 platí v triedach PR A, SE A, TE A, KV A nový rozvrh. Viditeľný v prehliadačoch bude od pondelka 3. februára 2020.

      V ostatných triedach mohlo dôjsť k zmenám v obsadení učební. Prosíme študentov, aby si rozvrhy prekontrolovali.

    • Študentský ples
     • Študentský ples

     • Dňa 11.1.2020 sa v priestoroch reštaurácie Centrum konal Študentský ples, ktorý už siedmykrát zorganizovala ŠŠR GĽŠ vo Zvolene. Veľká vďaka patrí organizačnému tímu za zodpovednú prípravu tohto obľúbeného študentského  podujatia. Ďakujeme všetkým  sponzorom, ktorí prispeli  cenami do bohatej a zaujímavej tomboly.

      Hovorí sa, že dobrí priatelia a tanec prinášajú do srdca radosť a dokážu rozjasniť aj ten najzachmúrenejší deň. Myslíme si, že v tento večer sa nám to všetkým podarilo.

      Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste prijali pozvanie na Študentský ples. Veľmi nás teší, že ste aj tohtoročný  ples poctili svojou hojnou účasťou. Vážime si to a zároveň dúfame, že Vašu dôveru nesklameme ani v roku 2021.

      Za profesionálne fotografie z plesovej atmosféry ďakujeme Filipovi Balciarovi a Filipovi Caudtovi, študentom IV.B triedy.

    • EpasGymzv
     • EpasGymzv

     • Dňa 17. 1. 2020 sa žiaci II. C triedy zúčastnili edukačnej aktivity v rámci projektu Ambasádorská škola Európskeho Parlamentu vo Zvolenskej Slatine. Pripravili si zaujímavé aktivity pre svoje publikum -  žiakov MŠ aj ZŠ.

      Predškolákom sa páčili písmenká na vymaľovanie, z ktorých neskôr poskladali nápis, deviataci si svoje vedomosti overili vo vedomostnom kvíze o EÚ.

      Naša škola sa prostredníctvom projektu EPAS stala ambasádorom Európskeho parlamentu a jednotlivé aktivity spojené s týmto projektom si môžete pozrieť na Fb stránke. Link nájdete pod fotogalériou.

       

    • Šaliansky Maťko
     • Šaliansky Maťko

     • Od roku 1991 sa pravidelne koná súťaž v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Zúčastňujú sa ho pravidelne žiaci 8-ročnej formy štúdia v našej škole.

      Školské kolo sa konalo dňa 13. 1. 2020. V umeleckom prednese povesti súťažilo 8 žiakov z tried PR A a SE A. V silnej a veľmi vyrovnanej konkurencii sa umiestnili na 3. mieste Viktória Balocová a Karolína Brozmanová z PR A, na 2. mieste Dominika Nociarová a Hana Gavliaková zo SE A a prvé miesto obsadil Ján Krahulec zo SE A.

      Janko  našu školu reprezentoval v  okresnom kole ŠM, ktoré sa konalo dňa 22. 1. 2020 v CVČ Domino vo Zvolene. Vo svojej III. kategórii obsadil krásne 2. miesto. Srdečne mu gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Vianoce v škole
     • Vianoce v škole

     • Kalendárny rok 2019 sme v našej škole ukončili veselo, v príjemnej atmosfére. Naladení na vlnách vianočných melódií a piesní v cudzích jazykoch.

      Talentovaní žiaci, vybratí zo všetkých ročníkov, interpretovali ostatným svojim spolužiakom a vyučujúcim známe  vianočné piesne z rôznych kútov sveta. Spievalo sa v nemeckom, francúzskom, ruskom a  anglickom jazyku. V závere predvianočného dopoludnia zaznela Tichá noc v skutočne medzinárodnom duchu, pretože sme v nej počuli všetky štyri cudzie jazyky, ktoré sa žiaci v našej škole učia.


      V očakávaní najkrajších sviatkov v roku sme sa rozlúčili s prianím radostných a šťastných Vianoc.

    • Slávnosť na Zvolenskom zámku
     • Slávnosť na Zvolenskom zámku

     • Dňa 18. 12. 2019 sa pod záštitou primátorky mesta Zvolen konala v obradnej sieni Zvolenského zámku slávnosť pre pozvaných hostí. Okrem bilancovania kalendárneho roku 2019 bolo súčasťou slávnostného podujatia  aj oceňovanie  osobností mesta Zvolen.  Medzi ocenenými bol aj dlhoročný riaditeľ školy , humorista a  spisovateľ, ktorý má na svojom konte už niekoľko kníh aforizmov,  RNDr. Jozef Bily  a absolvent nášho gymnázia, slovenský profesionálny tenista Filip Polášek. Obidvom oceneným srdečne blahoželáme. Je to veľká česť pre naše gymnázium, ktoré si tento rok pripomenulo 100 rokov svojej existencie.

      Je  priam symbolické, že túto slávnosť uvádzal Richard Sanitra, tiež absolvent našej školy. Na slávnosti sa zúčastnili viacerí hostia, ktorí sa hrdo prihlásili ku svojej Alma Mater.  V programe vystúpili traja súčasní talentovaní žiaci školy – N. Piliarová (III.C), M. Očenášová a S. Suja (I.B). Ich pôsobivé hudobné a vokálne vystúpenie bolo krásnou bodkou za celou slávnosťou.

      Sme vďační, že škola má takých výborných bývalých aj terajších žiakov, ktorí šíria jej dobré meno.

    • Pytagoriáda
     • Pytagoriáda

     • Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady.

      Tento rok sa v našej škole konal už 41. ročník pytagoriády, do ktorého sa zapojili žiaci osemročného gymnázia. Rozdelení do svojich kategórií riešili 15 úloh a získali nasledovné umiestnenia:

      Kategória P6

      1. miesto: Samuel Gajdoš

      2. miesto: Michal Badinka , Tomáš Výboh

      3. miesto: Tobias Michálek, Petra Poljovková, Lívia Samolejová, Šimon Janiga, Regina Kamoďová, Terézia Mažáryová, Michaela Vidová

      Kategória P7

      1. miesto: Martina Bublincová

      Kategória P8

      1. miesto: Daniela Pápežová

      2. miesto: Zuzana Harbutová

      3. miesto: Andrea Šuleková

      Víťazom v každej kategórii srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v okresnom kole súťaže.

       

    • Ukáž spolužiakovi správny postup pri zranení!
     • Ukáž spolužiakovi správny postup pri zranení!

     • Už tradične v závere kalendárneho roku sa zdravotníci našej školy snažia šíriť osvetu v poskytovaní prvej pomoci. S človekom, ktorý potrebuje prvú pomoc, sa môžeme stretnúť kdekoľvek a kedykoľvek. Dnes 18.12.2019 si pre svojich spolužiakov pripravili  stanovištia s otvorenou zlomeninou, vyvrtnutým členkom, rozbitou hlavou, krvácaním na predlaktí a resuscitáciu dieťaťa,  dospelého aj s použitím defibrilátora, ktorý býva už dostupný aj v našich nákupných centrách a často máme strach ho použiť. Boli sme pripravení aj pre tých , ktorí mali záujem zistiť hodnotu svojho krvného tlaku, možno aj pred písomkou.

       Študenti sa takouto formou, pri priamej inštruktáži našich mladých zdravotníkov, učia pomôcť pri rôznych poraneniach. Veríme, že  tento názorný spôsob poskytovania prvej pomoci výrazne pomáha všetkým našim študentom a profesorom, aby nezlyhali, keď ich život postaví do takejto vážnej situácie. Občas stačí iba zakloniť hlavu a človek začne dýchať, zdvihnúť poranenú končatinu a zatlačiť v rane a zabránime vykrvácaniu, zavolať 155 alebo 112 a zachránime život.

      Veľmi sa tešíme, že rady našich zdravotníkov sa rozšírili a viac žiakov ovláda zásady prvej pomoci.

    • Olympiáda ľudských práv
     • Olympiáda ľudských práv

     • 3. 12. 2019 sa uskutočnila Olympiáda ľudských práv pre študentov 1.- 4. ročníka. Študenti si najprv preverili  svoje vedomosti  v písomnej časti.  Piati najlepší  sa stretli v ústnej časti olympiády. Pred porotou sa vyjadrovali k témam: demokracia, rodová rovnosť, ľudské práva, diskriminácia, tolerancia, Európska únia...

      Spomedzi všetkých súťažiacich obsadil 1. miesto minuloročný víťaz Matej Kuka zo  IV.C, na 2.mieste skončila Emma Zagrapanová z III.A a 3. miesto si vybojoval Patrik Jaďuď zo IV.A.

      Víťaz školského kola bude reprezentovať našu školu v krajskom kole v Banskej Bystrici, ktoré sa uskutoční 6. 2. 2020.

    • Reprezentácia GĽŠ v basketbale
     • Reprezentácia GĽŠ v basketbale

     • V tomto školskom  roku sme sa opäť zapojili do okresného kola v basketbale dievčat ZŠ. Dňa 2. 12. 2019  sa našim hráčkam podarilo vybojovať skvelé 1. miesto, z čoho máme veľkú radosť. Dievčatá nastúpili v zložení : Eva Čuga, Nina Gallošová, Dominika Nociarová, Daniela Pápežová, Mária Parobková, Jana Sedliačiková, Andrea Šuleková, Michaela Tomášová, Hana Trchalová, Hana Vidová a Michaela Vidová.  Naše žiačky si vybojovali postup do krajského kola.

      11. 12. 2019 prebehlo  okresné kolo v basketbale dievčat SŠ. Naše dievčatá bez jedinej prehry proti SOŠ drevárskej, Hotelovej akadémii a Strednej zdravotníckej škole vo Zvolene obsadili 1. miesto, čo znamená postup do krajského kola. Hrali v zložení: Nina Janštová, Sabina Hanusková, Adela Bahledová, Erika Holíková, Federika Rausová, Karla Šlosiariková, Alexandra Poliačiková, Martina Luptáková a Daniela Mošková. Najúspešnejšími strelkyňami nášho tímu boli Nina Janštová so 68 bodmi a Adela Bahledová so 44 bodmi.

      Vo štvrtok 12.12.2019 nastúpili v turnaji okresného kola naši chlapci v zložení: Filip Blaho, Matúš Ivanko, Andrej Nagy, Sebastián Soroska, Adam Forgač, Adam Köver, Alexej Eliáš, Branislav Jančovič, Martin Mydliar, Marek Výboh a Jakub Lukáč . Najúspešnejšími strelcami nášho tímu boli Andrej Nagy so 70 bodmi  a Filip Blaho s 84 bodmi. V silnej konkurencii naši chlapci obsadili pekné 3. miesto.

      Všetkým športovcom srdečne gratulujeme a držíme palce v ďalších kolách.

    • Krátkodobá výmena skupín žiakov v Maďarsku – Erasmus+
     • Krátkodobá výmena skupín žiakov v Maďarsku – Erasmus+

     • V dňoch 8.12. – 14.12. 2019 sa  v maďarskom meste Kaposvar uskutočnila v rámci projektu Erasmus+ pod názvom „Mein Deutsch ist gut - ich spreche mit Mut“ krátkodobá výmena skupín žiakov. Na pôde školy Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium sa stretli naši žiaci so svojimi partnermi z Nemecka, Maďarska, Chorvátska a Rumunska. Krátkodobá výmena skupín žiakov poskytla priestor na vzdelávanie, realizáciu pracovných aktivít podľa plánu projektu, ako aj na kultúrno-poznávacie aktivity.

      Naši žiaci boli ubytovaní v hostiteľských rodinách, ktorých prostredie ich uviedlo do priameho kontaktu s cudzím jazykom, kultúrou i novými ľuďmi. Stali sa tak na niekoľko dní súčasťou každodenných situácií v cudzojazyčnom prostredí.

      Počas úvodných aktivít, zameraných na vzájomné zoznámenie sa a nadviazanie komunikácie, sa celkom prirodzene vytvorila veľmi príjemná priateľská atmosféra. Žiaci a ich učitelia pripravili spoločnými silami bohato prestretý stôl, na ktorom prezentovali produkty  z vlastnej krajiny a ich chuť obohatili krátkym komentárom v nemeckom jazyku, ktorý je spoločným komunikačným jazykom tohto projektu.

      V škole i mimo nej sa žiaci  venovali zdokonaľovaniu svojich jazykových a digitálnych kompetencií, sociálnych zručností a získavali vedomosti v oblasti svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Žiaci Gymnázia v Kaposvari predstavili svoju školu, mesto a pamiatky UNESCO v ich krajine. Realizovaním interaktívnej projektovej úlohy s názvom „Žiaci objavujú Kaposvar“ sa všetci aktívne podieľali na spoznávaní tohto mesta.

      Počas špeciálne pripravených hodín nemeckého jazyka získavali a zároveň  preukazovali svoje vedomosti v téme Šport. Vyučovanie bolo realizované pomocou digitálnych technológií s využitím  programu „my simpleshow“ a internetovej stránky www.gocongr.com. Podrobná štruktúra a metodika týchto vyučovacích hodín bude súčasťou výsledného produktu - metodickej príručky pre učiteľa v digitálnej aj knižnej podobe. Po vyučovaní prebiehala reflexia a vzájomná diskusia, nasledovalo formulovanie návrhov na zlepšenie, evalvácia aktivít, príprava správ a foriem diseminácie projektu.

      Súčasťou programu výmeny boli aj prehliadky pamiatok UNESCO, ktoré sa nachádzajú v blízkom aj vzdialenejšom okolí. Účastníci navštívili historické centrum regiónu Baranja - mesto Pécs, ktorého názov údajne pochádza zo slovanského slova päť. V ňom si prezreli návštevnícke centrum Cella Septichora a stredovekú univerzitu. V geoparku Bakony-Balaton spoznávali prírodné vzácnosti Maďarska. Tradičné jedlo „langalló“ ochutnali na mieste spojenom s tradíciami a ľudovou kultúrou - v  skanzene Szenna.

      Záverečný deň účastníci strávili v hlavnom meste Maďarska – Budapešti. Tu spoznali mnohé miesta zapísané medzi pamiatky svetového kultúrneho dedičstva. Prechádzkou popri brehu Dunaja, prehliadkou Budínskeho hradu, zoznámením sa s jednou z najznámejších ulíc mesta Andrássy út a návštevou maďarského parlamentu ukončili spoločný, aktivitami, zážitkami a predvianočnou atmosférou naplnený týždeň.  

      Nasledujúca krátkodobá výmena skupín žiakov sa uskutoční na Slovensku. Už v marci naše gymnázium privíta zahraničných hostí zo štyroch partnerských krajín.

       

       

    • Olympiády v cudzích jazykoch
     • Olympiády v cudzích jazykoch

     • Mesiace november a december patria tradične každý rok školským kolám olympiád v cudzích jazykoch. Aj tento rok sa do súťaže v anglickom, nemeckom, francúzskom a ruskom jazyku zapojilo množstvo našich talentovaných žiakov. Rozdelení do svojich kategórií získali nasledovné umiestnenia:

      Nemecký jazyk:

      Kategória 1A : 1. miesto: Hanesová Nela; 2. miesto: Pacolová Marcela

      Kategória 1B:  1. miesto: Hanesová Nina; 2. miesto: Bakšová Laura; 3. miesto: Chamulová Ema

      Kategória 2A:  1. miesto: Longauerová Tatiana; 2. miesto: Kohútová Sofia; 3. miesto: Šuleková Sarah

      Kategória 2B:  1.  miesto: Laučíková Katarína; 2. miesto: Kostka Šimon; 3. miesto: Puškárová Hana

       

      Francúzsky jazyk:

      Kategória 1A: 1.miesto: Ján Krahulec; 2. miesto Nociarová Dominika;  3. miesto: Tomášová Michaela

      Kategória 1B: 1. miesto: Novotná Sofia; 2. miesto: Berkyová Alexandra; 3. miesto: Samčuk Maxim

      Kategória 2A: 1. miesto:  Kokolusová Viktória; 2. miesto: Vilhanček Jaroslav;  3. miesto: Hamáriková Viviána

      Kategória 2B: 1. miesto: Klavcová Karolína.; 2. miesto: Černák Matúš; 3. miesto: Šmál Juraj

       

      Ruský jazyk:

      Kategória A3: 1. miesto: Maxim Samčuk

      Kategória B1: 1. miesto: Janka Dubajová; 2. miesto: Roman Pospíšil; 3. miesto: Lýdia Ondričková

      Kategória B2: 1. miesto: Anna Klániová; 2. miesto: Jozef Podmanický; 3. miesto: Samuel Šulek

      Kategória B3: 1. miesto: Yevhenii Vozniuk

       

      Anglický jazyk:

      Kategória 1A: 1.miesto: Tara Hruščová; 2. miesto: Alica Švecová; 3.miesto: Hana Gavliaková

      Kategória 1B: 1. miesto: Laura Bakšová; 2.miesto: Ema Chamulová; 3.miesto: Sofia Novotná

      Kategória 1C: 1.miesto: Sofia Ann Clancy

      Kategória 2A: 1. miesto: Alexandra Koštová; 2. miesto: Anna Bellová; 3. miesto: Hana Sujová

      Kategória 2B: 1. miesto: Tereza Uhaľová; 2.miesto: Juraj Šmál; 3. miesto: Tomáš Jablonský

      Kategória 2C2: 1. miesto: Veronika Ťažká

                                       

      Víťazom v každej kategórii srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v okresnom alebo krajskom kole súťaže.

    • Beseda s Mgr. Bužekom
     • Beseda s Mgr. Bužekom

     • 5.12.2019 sa študenti 4. ročníka stretli s Mgr. M. Bužekom, advokátom zo Slovenskej advokátskej komory.

      Počas prednášky zazneli témy- totalita, právny štát, advokácia, súdny proces, sústava súdov v Slovenskej republike. Pán advokát prostredníctvom krátkej diskusie odpovedal študentom na otázky, vysvetľoval niekoľko prípadov z advokátskej praxe.

      Veríme, že stretnutie naplnilo očakávania našich študentov a budúcim právnikom či diplomatom  pomôže v príprave na prijímacie skúšky.

    • Sárova Bystrica 2019
     • Sárova Bystrica 2019

     • Betka Bialiková (IV.A) v celoslovenskom kole súťaže mladých moderátorov Sárova Bystrica 2019 obhájila prvenstvo z krajského kola.

      Srdečne blahoželáme!

    • Pracovné stretnutie Erasmus+ v Poľsku
     • Pracovné stretnutie Erasmus+ v Poľsku

     • V dňoch 22. 11. – 28. 11. 2019 sa uskutočnila v Poľsku prvá krátkodobá výmena skupín žiakov v rámci projektu Erasmus+ „Explaining europe“. Naši žiaci sa prvýkrát  stretli so svojimi partnermi z Nemecka a Poľska.

      Prvá časť výmeny sa uskutočnila v Krakove, kde sme sa oboznámili s jeho históriou, obdivovali sme krásy bývalého hlavného mesta a zavítali tiež na návštevu Schindlerovej fabriky, dnes už známeho krakowského múzea, v ktorej  podnikateľ Schindler počas vojny zachránil stovky Židov.

      V nedeľu popoludní sme sa presunuli na sever do mesta Toruň, odkiaľ sme denne dochádzali do strednej školy v Gronove.

      Celé stretnutie prebiehalo podľa vopred dohodnutého programu. Žiaci intenzívne pracovali v tímoch na témach o EU, ktoré si sami vybrali. Nemeckí žiaci pripravili svoje prezentácie, ktoré dopĺňali o informácie slovenských a poľských partnerov. Tímy sa tiež dohodli, ako bude vyzerať výsledný mediálny produkt každej témy – video, prezentácia, interaktívna mapa... Medzi partnermi prebehol tiež Kahoot-quíz, v ktorom partneri riešili otázky o Nemecku a potom o Slovensku.

      Prijal nás riaditeľ školy a informoval nás o histórii aj súčasnosti školy. Dozvedeli sme sa, ako vyzerá poľský školský systém. Navštívili sme aj Krajinskú Radu a poznávali mesto Toruň.

      Prvé stretnutie v splnilo svoj cieľ – žiaci partnerských krajín sa navzájom spoznali, spoznali tiež kultúru a históriu hostiteľskej krajiny, zlepšovali si svoje komunikačné zručnosti a pracovali v tímoch na tvorbe učebného materiálu o EU.

    • Na sklonku roka sme žili kultúrou
     • Na sklonku roka sme žili kultúrou

     • Koniec kalendárneho roku 2019 prežili kvartáni dotykmi s kultúrou. Najprv navštívili dňa 4. 12. 2019 SNG v Bratislave. Lístky na prehliadku expozície im vyhrala vo výtvarnej súťaži spolužiačka Zoja Ivanová. Vidieť naživo výstavu kníh v premenách na  moderné artefakty  bolo pre žiakov veľkým zážitkom.

      Potom spolu s rodičmi a triednou učiteľkou prežili  tiež pekné chvíle počas divadelného predstavenia Čertice v DJGT vo Zvolene dňa 18. 12. 2019.

      Obidve podujatia boli pre žiakov  malým darčekom pred blížiacimi sa vianočnými sviatkami.