• Krúžok Raspbery Pi a Python

     Krúžok Základy robotiky

     • V tomto školskom roku začíname na našej škole pod záštitou IT Akadémie činnosť dva krúžku

      • Raspbery Pi a Python

      • Základy robotiky

     • Krúžoky sú otvorené  pre všetkých žiakov ZŠ a SŠ, ktoré sú zapojené do projektu IT Akadémia. Python je moderný programovací jazyk, využívaný ako úvodný programovací jazyk v mnohých svetových univerzitách a v odboroch IT. Žiaci získajú základné vedomosti a zručnosti v oblasti programovania, rozvoj logického a algoritmického myslenia. Na krúžku Základy robotiky sa zase priučia programovaniu mikrokontrolerov, Arduino a Micro-bity, vytvoria si vlastný robotický model s ktorým sa môžu zúčastniť robotických súťaží.