• Mgr. Anna Golianová

   • Pracujem ako školská psychologička v Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Mojím poslaním je v prípade potreby poskytovať skupinové či individuálne poradenstvo zamerané na optimalizáciu osobnostného vývinu (rozvíjanie osobnostných predpokladov, zvládanie záťažových situácií, formovanie zdravého životného štýlu, práca s kolektívom triedy na zdokonaľovaní interpersonálnych zručností,... ). Diagnostika nie je v mojej náplni práce (v prípade potreby je rodičovi poskytnuté odporúčanie do Centra poradenstva a prevencie).

     

    Moje pôsobenie má mať teda formu PODPORY, ktorá môže byť poskytovaná žiakom, Vám – rodičom či ostatným zamestnancom školy.

     

    Zameriava sa na nasledovné oblasti:

    • Optimalizácia osobnostného vývinu (efektívne využívanie schopností, rozvíjanie osobnostných predpokladov, motivácia a sebarealizácia,... )
    • Individuálne psychologické poradenstvo pre žiakov v oblasti: sebahodnotenia, osobnostných a emocionálnych problémov, rodinných a sociálnych vzťahov, zvládania záťažových situácií,...
    • Skupinové psychologické intervencie (aktivity) vrátane preventívnych aktivít zameraných na rozvoj interpersonálnych zručností, zefektívnenie komunikácie, elimináciu nežiaducich foriem správania,...

     

    Konzultačné hodiny :                                                                    Po –Pia          7:30 – 15:30

     

    Po predošlej dohode                                                                       t.č. školy 045/5333920

                                                                                                           anna.golianova@gymzv.sk

     

     

     

    Som tu pre Vás