• Konzultačné hodiny výchovného poradcu

    Konzultačné hodiny výchovného poradcu

    Deň Čas
    Utorok 14.30 - 15.30 hod.