• Konzultačné hodiny výchovného poradcu

    Konzultačné hodiny výchovného poradcu

    Deň Čas
    Utorok 14.30 - 15.30 hod.
    Streda  9.45 - 10.30 hod.
    Streda 10.50 - 11.35 hod.