• Konzultačné hodiny výchovného poradcu

    Utorok:  14.30 - 15.30 hod.
    Štvrtok:  10.50 - 12.30 hod.

     

    Konzultácie si vopred telefonicky dohodnite. 

    Kontakt: 045 5333 920