Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 01317/2021 zabezpečenie dodávky zariadenia v rámci projektu – „Zlepšujeme si zručnosti pre život“ 7 590,00 s DPH 05.11.2021 5.11.2021 Gymnázium Ľudovíta Štúra RNDr. Ivetta Vidová riaditeľka školy 05.11.2021
Zmluva 01318/2021 na zabezpečenie dodávky zariadenia v rámci projektu – „Zlepšujeme si zručnosti pre život“ 599,00 s DPH 05.11.2021 8.11.2021 Gymnázium Ľudovíta Štúra RNDr. Ivetta Vidová riaditeľka školy 08.11.2021