• PRIJÍMACIE  KONANIE
    • PRIJÍMACIE  KONANIE
    • 31. 3. 2023
    • Prijímacie skúšky pre štvorročnú aj osemročnú formu štúdia pre školský rok 2023/2024 sa uskutočnia:

     - Pre štvorročnú formu:

     • v prvom termíne 4. mája 2023 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 5. mája 2023
     • v druhom termíne 9. mája 2023 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 1
    • PRIJÍMACIE  KONANIE: Čítať viac
   • Návšteva v Kronospane
    • Návšteva v Kronospane
    • 31. 3. 2023
    • Spoločnosť Kronospan je popredným svetovým výrobcom dosiek na báze dreva a jej výrobky sa používajú vo všetkých oblastiach, od nábytku a interiérového dizajnu, až po drevené domy, fasády budov a podlahy. So sextánmi sme 30. 3. 2023 navštívili túto spoločnosť v rámci kariérového poradenstva. Okrem predstavenia spoločnosti Kronospan a jej sesterskej spoločnosti Kronovision si naši študenti mohli prezrieť všetky fázy pracovného procesu priamo vo zvolenskej pobočke tejto spoločnosti. Študenti tiež absolvovali kvíz a boli odmenení vecnými darmi. Deň strávený v tejto nadnárodnej spoločnosti bol pre sextánov zaujímavou skúsenosťou aj smerom k výberu budúceho povolania.

    • Návšteva v Kronospane: Čítať viac
   • Ďalší úspech v KK Prezentiády
    • Ďalší úspech v KK Prezentiády
    • 31. 3. 2023
    • Dňa 29. 3. 2023 sa v Gymnáziu J.G.Tajovského v Banskej Bystrici konalo krajské kolo Prezentiády pre kategóriu SŠ. Našu školu reprezentovali 4 tímy, zároveň sa súťaže zúčastnili tímy z Gymnázia I. Krasku v Rimavskej Sobote, Gymnázia v Tvrdošíne, Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši a SOŠOaS pre SŠ v Ružomberku. Tímy spracovali prezentáciu na tému Na tom sa zhodneme alebo Prvé rande rôznym spôsobom.

    • Ďalší úspech v KK Prezentiády : Čítať viac
   • Celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku
    • Celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku
    • 31. 3. 2023
    • V dňoch 26. - 27. 3. 2023 sa uskutočnilo v Bratislave celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku, na ktoré z krajského kola v Banskej Bystrici postúpil Lukáš Bielik (SE A). Súťažil v kategórii 1A. Účasť v celoštátnom kole a veľmi dobré bodové ohodnotenie je veľký úspech a pre Lukáša to bola zaujímavá príležitosť. Získal nové skúsenosti a posunul sa v zdokonaľovaní jazykových vedomostí a zručností. Lukáš bude určite inšpiráciou aj pre iných študentov našej školy.

    • Celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku: Čítať viac
   • Deň učiteľov
    • Deň učiteľov
    • 30. 3. 2023
    • Deň učiteľov je oslavou povolania všetkých pedagógov, ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, múdrosť, trpezlivosť a obetavý prístup k študentom úprimné poďakovanie. Pri tejto príležitosti Školský parlament obdaroval ružou každého pedagogického, ale aj nepedagogického zamestnanca nášho gymnázia. V červenej ruži bolo ukryté slovo ĎAKUJEME.

    • Deň učiteľov: Čítať viac
   • Regionálne kolo súťaže Spievam po francúzsky
    • Regionálne kolo súťaže Spievam po francúzsky
    • 29. 3. 2023
    • Dňa 24. 3. 2023 sa v Žiline konalo regionálne kolo súťaže Spievam po francúzsky 2023. Našu školu reprezentovali žiaci v dvoch kategóriách: do 14 rokov: Michal Droppa (PR A), Karolína Cibuľová (PR A), Elisa Luptáková (SE A), v kategórii 15 -17 rokov: Michaela Tomášová (KI A). Na hudobných nástrojoch ich sprevádzali: Richard Vojtek (III.B), Lukáš Ondrejka (III.B) a Lucia Kurčíková (I.C). Účinkujúci predviedli francúzske piesne na vynikajúcej úrovni, a preto mala odborná porota ťažkú úlohu vybrať najlepších.

    • Regionálne kolo súťaže Spievam po francúzsky : Čítať viac
   • Úspech v KK Prezentiády
    • Úspech v KK Prezentiády
    • 24. 3. 2023
    • Dňa 21. 3. 2023 sa v našej škole konalo krajské kolo Prezentiády pre kategóriu ZŠ. Našu školu reprezentovali 4 tímy, zároveň sa súťaže zúčastnili 2 tímy z Gymnázia I. Kraska v Rimavskej Sobote, 1 tím zo ZŠ Ďumbierska v Banskej Bystrici a 1 tím zo ZŠ v Podvysokej. Tímy spracovali prezentáciu na tému 1+1 alebo Bolo nebolo rôznym spôsobom, no všetci originálne.

    • Úspech v KK Prezentiády : Čítať viac
   • Hodina deťom
    • Hodina deťom
    • 21. 3. 2023
    • Dňa 21. 3. 2023 sa žiaci z našej školy zapojili do verejnej zbierky Hodina deťom. Hodina deťom je celoročná verejná zbierka, ktorá už 23 rokov nepretržite podporuje projekty zamerané na pomoc deťom a mladým ľuďom v ohrození a rôznych krízových situáciách. Vo svojom 22. ročníku podporí organizácie pomáhajúce jednorodičovským rodinám a individuálnych príjemcov z radov samoživiteľov.

    • Hodina deťom: Čítať viac
   • Ocenenie Sv. Gorazda
    • Ocenenie Sv. Gorazda
    • 17. 3. 2023
    • V piatok 10. 3. 2023 si v priestoroch Zimnej jazdiarne Bratislavského hradu prevzalo ocenenie sv. Gorazda 60 slovenských pedagógov. Toto ocenenie je najvyšším prejavom uznania, aké môže udeliť minister školstva pedagógom.

     Malú medailu svätého Gorazda udelil minister 19 pedagógom. Medzi ocenenými bola aj naša kolegyňa RNDr. Soňa Lazáriková.

    • Ocenenie Sv. Gorazda: Čítať viac
   • Príbehy spravodlivých
    • Príbehy spravodlivých
    • 16. 3. 2023
    • Dňa 15. 3. 2023 sa žiaci tretieho ročníka a septimy zúčastnili v krásnych priestoroch Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene veľmi pôsobivej akcie, ktorá vo všetkých prítomných zanechala hlboké emócie.

     Svoj životný príbeh vyrozprávala našim študentom pani Alica Frühwaldová, dcéra manželov Bergerovcov, ktorých zachránili počas 2. svetovej vojny statoční Slováci. Tento príbeh je jedným z mnohých dojímavých príbehov, ktoré zozbierala, dramaturgicky upravila a nafilmovala pani Dagmar Mozolová. Práve ona svojím slovom sprevádzala celým podujatím. Dojemnou bodkou za všetkými slovami bol film v réžii pani Mozolovej Mamička o zachránenom židovskom dievčatku Zorke. Počas premietania filmu sa zaleskla slza v nejednom oku. Práve v takýchto okamihoch si človek ešte viac uvedomuje cenu ľudského života a silu slova ľudskosť. Ďakujeme.

    • Príbehy spravodlivých: Čítať viac
   • BeSafeNet
    • BeSafeNet
    • 13. 3. 2023
    • Dňa 10.3. sa vybraní žiaci z tried I.C, SE A, KV A a 2.A zúčastnili súťaže v anglickom jazyku BeSafeNet, v ktorej si overili svoje vedomosti v oblasti prírodných a technologickým nebezpečenstiev. Súťaže sa zúčastnilo viac ako 1300 žiakov zo 170 krajín. Výsledky budú známe na prelome marca a apríla. Našim žiakom držíme palce, veríme, že v súťaži boli úspešní.

    • BeSafeNet: Čítať viac
   • Prezentácia školy v ESC Zvolen
    • Prezentácia školy v ESC Zvolen
    • 12. 3. 2023
    • 10. 3. 2023 v popoludňajších hodinách šikovní žiaci GĽŠ odprezentovali možnosti štúdia v našej škole v priestoroch nákupného centra ZVOLENSKÁ EURÓPA.

     Celým programom sprevádzala Stela Šufliarska, žiačka 4. ročníka. Postupne k sebe pozývala na pódium svojich spolužiakov, ktorí informovali o 4-ročnej, ale i 8-ročnej forme štúdia. Porozprávali o programe DofE a Erasmus+, na základe vlastných skúseností, a predstavili tiež Školský parlament. Školská kapela návštevníkom ESC spríjemnila piatkové popoludnie hudobnými vstupmi, zaspievali slovenskú a anglickú pieseň. Francúzsku pieseň zaspievala a zahrala na gitare Zuzana Harbutová. Záver programu sa niesol v duchu pôsobivých slov a melódií z Mágie slova, s akcentom na dedičstvo našich predkov. Slovenskú ľudovú pieseň zanôtil Michal Droppa. Bodkou za programom bola pieseň, ktorú zaspievala Veronika Kánová, na gitare ju sprevádzala Ivana Dubaj

    • Prezentácia školy v ESC Zvolen: Čítať viac
   • ŠKOLSKÉ KOLO SOČ 2023
    • ŠKOLSKÉ KOLO SOČ 2023
    • 12. 3. 2023
    • Dňa 10. 3. 2023 sa uskutočnilo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti.

     Svoje práce odprezentovalo 5 žiakov v rôznych kategóriách. Žiaci vytvorenými prácami preukázali výborné znalosti a orientáciu v danej problematike, osvojili si prezentačné zručnosti a vyrovnali sa s trémou.

     Trojčlenná porota zhodnotila práce žiakov veľmi pozitívne a rozhodla, že všetci účastníci školského kola postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 31. marca 2023 na SPŠ Dopravná Zvolen.

    • ŠKOLSKÉ KOLO SOČ 2023: Čítať viac
   • Animal farm.
    • Animal farm.
    • 12. 3. 2023
    • V utorok 7. 3. 2023 do nášho mesta už tradične zavítal divadelný súbor TNT Theatre Britain, ktorý organizuje predstavenia pre krajiny strednej Európy.

     Tentokrát si pre nás pripravili divadelnú hru „Animal Farm“ (Zvieracia farma), ktorá je adaptáciou slávneho románu Georgea Orwella. Román je podobenstvom o násilnej revolúcii nastolenej spoločenstvom, v ktorom „sú si všetci rovní“, a jeho postupnej premene v systém, v ktorom vládne hŕstka „ešte rovnejších“.

    • Animal farm.: Čítať viac
   • Okresné kolo vo vybíjanej dievčat
    • Okresné kolo vo vybíjanej dievčat
    • 10. 3. 2023
    • Naše žiačky z PR A a SE A sa 7. 3. a 9. 3. 2023 zúčastnili súťažných kôl vo vybíjanej v ZŠ M. Rázusa. V silnej konkurencii obsadili v okresnom kole pekné 4. miesto.

     GĽŠ reprezentovali:

     PR A : E. Bartošová, V. Glovňová, E. Jamrišková, L. Juráková, A. Štiasna

     SE A : A. Čuga, L. Filkorová, B. Kazdová, P. Kimáková, N. Kleščová, A. Lemešová, J. Markechová, S. Nemcová

    • Okresné kolo vo vybíjanej dievčat: Čítať viac
   • Zriaďovateľ školy

  • Projekty ERASMUS+

  • S hrdosťou poskytujeme

  • Staňte sa naším fanúšikom

  •  

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje