• Modelové voľby
    • Modelové voľby
    • 2. 10. 2023
    • V stredu 27.9. sa v našej škole uskutočnili modelové voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Voliť mohli všetci žiaci štvorročnej alebo osemročnej formy. Každý žiak dostal príležitosť ovplyvniť výsledok a hypoteticky rozhodovať o budúcnosti národa a krajiny.
     V priebehu celého dňa žiaci v malých skupinách vstúpili do klubovne, kde dostali hlasovacie lístky so všetkými politickými stranami. Následne si vybrali tú, ktorá vyhovovala najviac ich osobným preferenciám. Hlasovací lístok potom vhodili do urny a následne volebná komisia všetky hlasy sčítala. Výsledky simulovaných volieb boli zverejnené ešte v ten deň na nástenke a na druhý deň oznámené v školskom rozhlase.

    • Modelové voľby: Čítať viac
   • Európsky deň jazykov v Štátnej vedeckej knižnici
    • Európsky deň jazykov v Štátnej vedeckej knižnici
    • 2. 10. 2023
    • Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa dňa 25. 9. 2023 žiaci 1. ročníkov a 28. 9. 2023 žiaci 3. ročníkov a Septimy A zúčastnili Exkurzie a workshopov v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici.

     V úvode stretnutia sa žiaci dozvedeli základné informácie o význame Európskeho dňa jazykov a o význame cudzích jazykov všeobecne. Po všeobecnej časti nasledovali dva workshopy. Prvý, ktorý pripravilo Americké centrum v Banskej Bystrici, sa venoval anglickému jazyku a druhý, pripravený pod záštitou Centra hispánskej kultúry Vladimíra Olerínyho, španielčine.

    • Európsky deň jazykov v Štátnej vedeckej knižnici: Čítať viac
   • Balet
    • Balet
    • 29. 9. 2023
    • Študenti tretieho a štvrtého ročníka našej školy v utorok 26. septembra prežili krásny umelecký zážitok v Štátnej opere v Banskej Bystrici počas baletného predstavenia Anna Kareninová. Tento balet je tanečnou adaptáciou svetoznámeho románu Leva Nikolajeviča Tolstého. V centre príbehu stojí veľmi emancipovaná žena, ktorá túži po láske a naplnení, no naráža na morálku spoločnosti 19. storočia. Skutočnosť, že sa ako vydatá žena s dieťaťom zamiluje do mladého grófa, dáva tušiť drámu. Anna chce s atraktívnym grófom prežiť život a verí v jeho oddanosť. Preto robí rozhodnutia v prospech lásky, verí vo víťazstvo a kladie nám nadčasové otázky: Je sloboda mužov a žien rovnaká? Môže byť človek šťastný za každú cenu? Anna Kareninová je príbeh o veľkej láske i o osude, ktorému nemožno uniknúť. Baletné predstavenie bolo pre niektorých študentov premiérovým umeleckým zážitkom. Veľmi pozitívne hodnoti

    • Balet: Čítať viac
   • Európsky deň jazykov
    • Európsky deň jazykov
    • 29. 9. 2023
    • 26. september bol Radou Európy v Štrasburgu stanovený ako Európsky deň jazykov. Cieľom je podnietiť mladých ľudí k učeniu sa cudzích jazykov, ktoré prispievajú k dosiahnutiu interkultúrneho porozumenia a k šíreniu kultúrneho dedičstva nášho kontinentu.

     Aj naša škola pripravila pre študentov zaujímavé aktivity. Počas prvej až tretej vyučovacej hodiny mali študenti Prímy, Sekundy, Tercie a Kvarty možnosť otestovať si svoje znalosti vo viacerých cudzích jazykoch. Vyučujúce všetkých cudzích jazykov, ktoré sa môžu študenti učiť v našej škole (ANJ, NEJ, FRJ, RUJ, SPJ), vytvorili na jednotlivých stanovištiach v priestoroch školy rôznorodé aktivity, ktoré žiaci plnili v skupinách. Boli to napríklad ochutnávky jedál, práca s jazykovými výrazmi, doplňovačky...Na tomto podujatí sme privítali hostí z Filozofickej fakulty – katedry germanistiky z UMB BB, ktorí pre našich žiakov pripravili kvíz a úlo

    • Európsky deň jazykov: Čítať viac
   • Kurz pohybových aktivít Chorvátsko
    • Kurz pohybových aktivít Chorvátsko
    • 28. 8. 2023
    • Krásnych šesť dní si užili naši študenti 2. ročníka a sexty na plaveckom výcviku pri Jadranskom mori. Prialo nám teplé letné počasie a dobrá nálada, ktorá panovala medzi spolužiakmi.

     Naši gymnazisti absolvovali v prvý deň výlet v očarujúcom prírodnom prostredí národného parku Plitvice. Počas 60 minútovej túry sme si prezerali vodopády, jazierka, lesné jaskyne nad hladinou vody. Potom nastúpili na loď, ktorá nás previezla po kľudnej vodnej hladine Veľkého jazera Plitvíc.

    • Kurz pohybových aktivít Chorvátsko: Čítať viac
   • Letný pohybový kurz na Donovaloch
    • Letný pohybový kurz na Donovaloch
    • 10. 9. 2023
    • V dňoch 4.9 - 8.9. 2023 sa 36 žiakov druhého ročníka a Sexty A zúčastnilo letného pohybového kurzu na Donovaloch. Celý týždeň nás sprevádzalo krásne počasie, všetky naplánované aktivity sme naplno zrealizovali. Prvý deň naše kroky smerovali k Brankovskému vodopádu a následne sme navštívili Vlkolínec – jednu zo vzácnych pamiatok zapísaných v zozname Unesco. Druhy deň patril náročnej túre Jánošíkové Diery – jednej z najkrajších turistických trás Národného parku Malá Fatra. Tretí deň si študenti otestovali plavecké schopnosti v aquaparku Bešeňová. Štvrtok bol opäť turisticky zameraný na prechod Prosieckou a Kvačianskou dolinou. Záver týždňa sme peši zdolali trasu Donovaly – Šachtičky v dĺžke asi 15 km.

    • Letný pohybový kurz na Donovaloch: Čítať viac
   • Slávnostné ukončenie školského roku 2022/2023
    • Slávnostné ukončenie školského roku 2022/2023
    • 21. 7. 2023
    • 30. jún 2023 nás privítal krásnym slnečným počasím. Posledný deň školského vyučovania sa už tradične niesol v duchu spoločného oceňovania žiakov na školskom dvore.

     Pani riaditeľka RNDr. Ivetta Vidová stručne vyhodnotila priebeh školského roku a následne pristúpila k odmeňovaniu žiakov jednotlivých tried za ich celoročné snaženie. Okrem mimoriadnych úspechov vo vedomostných, umeleckých, ale aj športových súťažiach, ocenila aj prácu Školského parlamentu a vyzvala žiakov k aktívnej účasti na príprave školských akcií v budúcom školskom roku.

    • Slávnostné ukončenie školského roku 2022/2023: Čítať viac
   • Projekt „Ako sa zmenila telesná zdatnosť našej mládeže po 100 rokoch?“
    • Projekt „Ako sa zmenila telesná zdatnosť našej mládeže po 100 rokoch?“
    • 4. 7. 2023
    • V školskom roku 2022/2023 sa takmer všetci žiaci našej školy zapojili do unikátnej štúdie zameranej na výskum 100-ročných trendov telesnej zdatnosti u stredoškolskej mládeže.

     Naša škola sa pred 100 rokmi (marec - apríl 1923) zúčastnila plošného merania telesnej vyspelosti mládeže na území vtedajšieho Československa.

    • Projekt „Ako sa zmenila telesná zdatnosť našej mládeže po 100 rokoch?“: Čítať viac
   • Gymnaziáda 2023
    • Gymnaziáda 2023
    • 28. 6. 2023
    • V pondelok 26. 6. 2023 sa konal 14. ročník Gymnaziády – našej školskej oslavy olympijského ducha. Všetky plánované športové disciplíny sa podarilo úspešne zrealizovať. Po slávnostnom vztýčení vlajky, zapálení symbolického olympijského ohňa a po príhovore pani riaditeľky nasledoval olympijský beh - 600 m na školskom ihrisku.

    • Gymnaziáda 2023: Čítať viac
   • Piškvorky
    • Piškvorky
    • 28. 6. 2023
    • A bolo to tu... Jedáleň nachystaná na akciu organizovanú triedami Sexta A a II. C.

     Dňa 23. 6. sme sa dočkali prvého ročníka súťaže v piškvorkach. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, každé kolo trvalo 15 minút. Žiaci osemročnej formy po Kvartu A mali vlastnú kategóriu a štvorročná forma spolu s triedou Kvinta A zapájali mozgové bunky v druhej kategórii. V prvej kategórii (mladší) sa tím skladal z troch súťažiacich. V druhej kategórii (starší) sa súťažilo po 5 žiakov v každom tíme.

    • Piškvorky: Čítať viac
   • Diamantová cena DofE
    • Diamantová cena DofE
    • 26. 6. 2023
    • Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene si pripisuje ďalší úspech. Stali sme sa členmi Diamantového klubu DofE.

     V tomto školskom roku sa riaditeľka školy RNDr. Ivetta Vidová a koordinátorka DofE na škole Mgr. Dominika Šimová zapojili do ročného vzdelávacieho programu zameraného na rozvoj líderských a manažérskych zručností nazvaného Diamantová cena, ktorý je pod záštitou programu DofE (Medzinárodné ocenenie Vojvodu z Edinburghu). Národná kancelária programu v spolupráci s odborným mentorom z biznisu Milanom Kalmancaiom nám pomohli nastaviť ciele v oblastiach Vízia, Ja - líder, Budovanie tímu a tiež Financovanie. Celoročná práca a snaženie vyvrcholilo záverečnou prezentáciou stanovených cieľov v utorok 13. 6. 2023 v slávnostných priestoroch Rosenfeldovho paláca v Žiline. V závere podujatia zástupcovia Národnej kancelárie odovzdali účastníkom certifikáty.

    • Diamantová cena DofE: Čítať viac
   • Zážitkové workshopy s Post Bellum
    • Zážitkové workshopy s Post Bellum
    • 22. 6. 2023
    • Post Bellum je občianske združenie, ktorého činnosť najlepšie vystihujú slová z jeho internetovej stránky: Zaznamenávame príbehy a snažíme sa rozprávať ich ďalej: veríme totiž, že konkrétne ľudské osudy sú tou najlepšou cestou k poznaniu vlastnej minulosti.“ Poznávanie minulosti prostredníctvom dramatizácie si mohli v dňoch 19. – 21. júna 2023 vyskúšať naši tretiaci. Vžili sa do rolí ľudí, ktorých príbehy (aspoň fiktívne) zažili na vlastnej koži.

    • Zážitkové workshopy s Post Bellum: Čítať viac
   • Slávnostné vyhodnotenie krajského kola MO a FO
    • Slávnostné vyhodnotenie krajského kola MO a FO
    • 17. 6. 2023
    • Naši žiaci sa dňa 14. 6. 2023 zúčastnili slávnostného vyhodnotenia krajského kola matematickej a fyzikálnej olympiády na FPV UMB v Banskej Bystrici. Súčasťou tohto podujatia bola prednáška doc. RNDr. Zbyněka Kubáčeka (z FMFI UK Bratislava) na tému Lesk a bieda nekonečne malých. Prednáška bola veľmi zaujímavá a obohacujúca pre žiakov, ale aj učiteľov, ktorí ich sprevádzali. Po skončení prednášky bola voľná diskusia, počas ktorej mohli žiaci klásť doc. Kubáčekovi rôzne otázky. Následne sa žiaci zúčastnili recepcie, ktorá bola pre nich pripravená.

    • Slávnostné vyhodnotenie krajského kola MO a FO: Čítať viac
   • Slávnostné vyhodnotenie olympiád a súťaží
    • Slávnostné vyhodnotenie olympiád a súťaží
    • 14. 6. 2023
    • Žiaci Gymnázia Ľudovíta Štúra sa dňa 13. 6. 2023 zúčastnili v Menze TU slávnostného vyhodnotenia predmetových olympiád a postupových súťaží okresného kola za školský rok 2022/2023.

     Matematická olympiáda

     Kategória Z6

     1. miesto Emília Bartošová (PR A)

     3. miesto Adam Výboh (PR A)

     Kategória Z7

    • Slávnostné vyhodnotenie olympiád a súťaží : Čítať viac
   • Anything but a backpack day
    • Anything but a backpack day
    • 14. 6. 2023
    • V pondelok 12. 6. 2023 si Školský parlament pre žiakov našej školy pripravil deň bez školskej tašky. Žiaci si mali priniesť svoje školské veci vo všetkom možnom, len nie vo svojej obyčajnej školskej taške.

     Žiaci boli kreatívni a prišli s originálnymi nápadmi - sánky na skateboarde, vysávač, vešiak, nákupný košík, puzdra na hudobné nástroje, krabice, vedrá, kočík a pod.

    • Anything but a backpack day: Čítať viac
   • Zriaďovateľ školy

  • Projekty ERASMUS+

  • S hrdosťou poskytujeme

  • Staňte sa naším fanúšikom

  •  

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje