• Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení na Zvolenskom zámku v pondelok 6. 6. 2022
    • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení na Zvolenskom zámku v pondelok 6. 6. 2022
    • 26. 5. 2022
    • PROGRAM

     1. Kultúrny program
     2. Príhovor primátorky mesta Zvolen
     3. Odovzdávanie maturitných vysvedčení, dodatkov a podpisovanie maturitných protokolov
     4. Príhovor riaditeľky školy
     5. Gaudeamus Igitur

     Harmonogram

     IV.A - 9.00 hod.

     IV.B - 9.45 hod.

     IV.C - 10.30 hod.

     Pozvaní sú aj rodinní príslušníci a priatelia. Príďte slávnostne oblečení !

    • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení na Zvolenskom zámku v pondelok 6. 6. 2022: Čítať viac
   • OZNAM
   • Absolútna laureátka literárnej súťaže
    • Absolútna laureátka literárnej súťaže
    • 25. 5. 2022
    • V zrekonštruovaných priestoroch študovne Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene sa 25. mája konalo slávnostné vyhodnotenie súťaže Detský literárny Zvolen 2022. Do súťaže bolo prihlásených 93 literárnych prác, ktoré hodnotila odborná porota v zložení: Andrej Turčan (divadelný a rozhlasový režisér, pedagóg), Ondrej Kalamár (slovenský spisovateľ) a Zlatica Brodnianska (pracovníčka Krajskej knižnice Ľ. Štúra).

    • Absolútna laureátka literárnej súťaže: Čítať viac
   • Online stretnutie s nórskou školou
    • Online stretnutie s nórskou školou
    • 23. 5. 2022
    • Po dvoch rokoch vzájomnej písomnej korešpondencie medzi našou školou a školou v nórskom meste Hosle mali naši študenti francúzskeho jazyka z tried KV A a KI A možnosť osobne pozdraviť svojich nórskych korešpondentov.

     Dňa 19. 5. 2022 sa nám podarilo zorganizovať online stretnutie. Žiaci sa navzájom pozdravili, predstavili svoje krajiny v krátkej prezentácii a vymenili si zopár otázok a odpovedí. Celé stretnutie komunikovali vo francúzštine.

    • Online stretnutie s nórskou školou: Čítať viac
   • Gaudeamus Igitur...
    • Gaudeamus Igitur...
    • 22. 5. 2022
    • Dňa 20. 5. 2022 sa konala tradičná rozlúčková slávnosť s našimi maturantmi. Po štyroch rokoch zavŕšili svoje štúdium v gymnáziu. Neboli to roky ľahké, do ich študentského života zasiahla covidová doba. Dva roky dištančného vzdelávania im vzali mnohé zážitky, skúsenosti, stužkové slávnosti, ale aj možnosť v pokoji a intenzívne prežiť čas a vzdelávanie v školských laviciach.

    • Gaudeamus Igitur...: Čítať viac
   • Nedbalka a Stouni
    • Nedbalka a Stouni
    • 19. 5. 2022
    • Galéria slovenského moderného umenia Nedbalka v Bratislave bola prvou zastávkou študentov SX A a II.A na ich exkurzii v rámci predmetu umenie a kultúra. 17. máj prežili študenti v našom hlavnom meste. Po dlhom čase mohli spolu so spolužiakmi cestovať za umením. V Nedbalke si prezreli stálu expozíciu s odborným výkladom. Ten bol venovaný zrodu a premenám slovenskej výtvarnej moderny na prelome 19. a 20. storočia. Súčasťou výstavy boli tiež práce rôznych osobností výtvarnej scény, ktoré určovali charakter umeleckého diania na Slovensku v druhej polovici 20. storočia.

    • Nedbalka a Stouni: Čítať viac
   • Kvapka krvi
    • Kvapka krvi
    • 17. 5. 2022
    • Po dvojročnej nútenej prestávke sme opäť mohli nadviazať na dlhoročnú tradíciu zapájania sa do odberov krvi. Dňa 12. 5. 2022 prebehlo darovanie krvi v priestoroch gymnastickej telocvične, ktorá sa nachvíľu zmenila na transfúznu stanicu. Z našej školy sa prihlásilo 26 šľachetných ľudí. Nie všetkým bolo umožnené krv darovať, ale aj napriek tomu sa to podarilo 21 čestným darcom.

    • Kvapka krvi: Čítať viac
   • Basketbal 2022
    • Basketbal 2022
    • 17. 5. 2022
    • V okresnom kole v basketbale naši chlapci Almáši Michal, Švec Šimon, Rolko Jakub, Baránek Denis (3.C), Volko Jáchym, Molnár Samuel, Fašang Šimon (3.A), Šimun Pavel, Selecký Sebestián, Pavúk Matúš (2.C), Moravec Františerk, Sámal Henrich (2.B) obsadili v silnej konkurencii 4.miesto. Chlapcom gratulujeme.

    • Basketbal 2022: Čítať viac
   • GĽŠ NA KOLESÁCH PROTI RAKOVINE 2022
    • GĽŠ NA KOLESÁCH PROTI RAKOVINE 2022
    • 17. 5. 2022
    • Dňa 9. 5. 2022, po dvojročnej nútenej prestávke, sme opäť roztočili kolesá 6.ročníka charitatívnej akcie „GĽŠ na kolesách proti rakovine 2022“ v spolupráci s Nadáciou Výskum Rakoviny pri Ústave experimentálnej onkológie SAV v Bratislave, za prítomnosti vzácneho hosťa z nadácie - Ing. Jána Juráša.

    • GĽŠ NA KOLESÁCH PROTI RAKOVINE 2022: Čítať viac
   • Regionálne kolo súťaže Štúrov Zvolen 2022
    • Regionálne kolo súťaže Štúrov Zvolen 2022
    • 11. 5. 2022
    • 10. mája 2022 sa v Centre voľného času Domino vo Zvolene konalo regionálne kolo súťaže v rétorike. Našu školu reprezentovali štyria študenti v rôznych kategóriách. Výkony všetkých našich žiakov boli porovnateľné s ostatnými súťažiacimi a dvaja z nich získali aj medailové umiestnenie. V III. kategórii sa kvintán Jakub Markech umiestnil na 2. mieste. Kvartán Ján Krahulec sa stal víťazom II. kategórie a postúpil do celoštátneho kola.

    • Regionálne kolo súťaže Štúrov Zvolen 2022: Čítať viac
   • Štúrov Zvolen
    • Štúrov Zvolen
    • 11. 5. 2022
    • Školské kolo súťaže v rétorike sa konalo v mesiaci apríl. Súťažiaci predviedli ústny jazykový prejav na ľubovoľnú tému, ktorý si doma vopred pripravili. V druhom kole súťaže vystúpili s krátkym prejavom na zadanú tému. V krátkom čase museli preukázať bohatú slovnú zásobu, pohotovosť a schopnosť osloviť svojím prejavom publikum.

    • Štúrov Zvolen: Čítať viac
   • Kováčova Bystrica 2022
    • Kováčova Bystrica 2022
    • 11. 5. 2022
    • Kováčova Bystrica je autorská a interpretačná súťaž, ktorej organizátorom je Informačné centrum mladých Banská Bystrica a CVČ JUNIOR Banská Bystrica. V roku 2022 zorganizovali už XVIII. ročník tejto súťaže. Nakoľko v čase jej vyhlásenia platili obmedzenia spôsobené šírením vírusu COVID-19, organizátori sa rozhodli tento ročník zrealizovať online formou. Do súťaže sa zapojilo celkom 131 interpretov a tvorcov vlastných literárnych diel z rôznych okresov Slovenska. V oblasti vlastnej literárnej tvorby súťažilo 71 prác, do interpretačnej časti zaslalo svoje audiovizuálne nahrávky 60 mladých ľudí, ktorých výkony a diela hodnotila odborná porota. Tí, ktorým sa v súťaži najviac darilo, získajú diplomy a ocenenia v podobe knižných titulov.

    • Kováčova Bystrica 2022: Čítať viac
   • Erasmus pokračuje - stretnutie v Essene
    • Erasmus pokračuje - stretnutie v Essene
    • 11. 5. 2022
    • Po dvoch rokoch pandémie sa mohli 4 žiaci našej školy opäť fyzicky zúčastniť stretnutia v rámci projektu Erasmus+ Mein Deustch ist gut- ich spreche mit Mut.

     Krátkodobá výmena skupín žiakov sa tentokrát uskutočnila v období od 1. 5. do 7. 5. 2022 v škole v nemeckom meste Essen. Okrem našich a nemeckých žiakov boli na stretnutí prítomní žiaci a pedagógovia z ostatných partnerských škôl, a to z Chorvátska, Rumunska a Maďarska.

    • Erasmus pokračuje - stretnutie v Essene: Čítať viac
   • Zvolenské gymnázium privíta prvákov modernejším interiérom!
    • Zvolenské gymnázium privíta prvákov modernejším interiérom!
    • 10. 5. 2022
    • Počas zimných mesiacov začala rozsiahla modernizácia priestorov Zvolenského gymnázia. Škola získala z Ministerstva školstva 150 tisíc eur na projekt Inovácia materiálno-technického zabezpečenia a modernizácia gymnázia. Úlohou projektu je zabezpečiť vzdelávanie v moderných priestoroch zodpovedajúcich súčasným trendom a taktiež spríjemniť žiakom pobyt v škole.

    • Zvolenské gymnázium privíta prvákov modernejším interiérom!: Čítať viac
   • VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA pre šk. rok 2022/2023