• Oceňovanie najlepších žiakov školy
    • Oceňovanie najlepších žiakov školy
    • 6. 7. 2022
    • Deň, ktorý všetci žiaci túžobne očakávajú, je posledný deň v školskom roku. A potom hurá na prázdniny! Za dobre vykonanú prácu, usilovnosť pri štúdiu, vzorné správanie, reprezentáciu školy v rôznych predmetových olympiádach a súťažiach vedenie školy spolu s triednymi učiteľmi odmenili najlepších žiakov školy. Ocenení žiaci si na školskom dvore prevzali vecné odmeny. Všetkým patrí veľká pochvala.

    • Oceňovanie najlepších žiakov školy : Čítať viac
   • Výlety, výlety, výlety ...
    • Výlety, výlety, výlety ...
    • 30. 6. 2022
    • K záveru školského roku neodmysliteľne patrí aj školský výlet, ktorý trieda plánuje spolu so svojím triednym učiteľom. Vybrať miesto je občas náročné tak, ako aj zladiť požiadavky všetkých žiakov v triede.

     Plaviť sa loďou po Dunaji na hrad Devín, navštíviť historické pamiatky v starobylej Nitre, nahliadnuť do unikátnej expozície Banky lásky v Banskej Štiavnici, vidieť, kde pracuje Skautský zbor Korčín vo Zvolenskej Slatine, prejsť si turistické chodníky v okolí Chaty Javorina na Donovaloch, dobre si zaskákať a vyblázniť sa v športovej hale Bounce Park v Banskej Bystrici...

    • Výlety, výlety, výlety ...: Čítať viac
   • Gymnaziáda 2022
    • Gymnaziáda 2022
    • 30. 6. 2022
    • V piatok 24. júna sa v tropických teplotách uskutočnil 13. ročník Gymnaziády – našej oslavy olympijského ducha. Všetky plánované športové disciplíny sa pordailo úspešne zrealizovať. Po slávnostnom vztýčení vlajky, zapálení symbolického olympijského ohňa a po príhovore pani riaditeľky nasledoval olympijský beh - 600 m na školskom ihrisku.

    • Gymnaziáda 2022: Čítať viac
   • Anything but a backpack day
    • Anything but a backpack day
    • 22. 6. 2022
    • Vo štvrtok 16. 6. 2022 sa v našej škole uskutočnil deň, počas ktorého mali žiaci za úlohu prísť do školy so všetkým možným, len nie s obyčajnou školskou taškou. Takéto príjemné spestrenie dňa pre všetkých žiakov pripravil Školský parlament.

     Žiaci dbali na originalitu a prišli, samozrejme, so zaujímavými nápadmi, v čom všetkom si môžeme doniesť veci do školy. Bolo to napríklad umývadlo, sušiak, korčule, nákupné vozíky, smetné koše, kartóny, detský fúrik, vedierka...

    • Anything but a backpack day: Čítať viac
   • SKRÁTENÉ VYUČOVANIE
    • SKRÁTENÉ VYUČOVANIE
    • 20. 6. 2022
    • Z dôvodu predpovedaných vysokých teplôt bude v dňoch 20. až 23. júna 2022 skrátené vyučovanie.

     Zvonenie bude upravené podľa harmonogramu.

     Vedenie školy

     ZVONENIE

     skrátené vyučovanie

     1. hodina 8,00 – 8,30

     2. hodina 8,35 – 9,05

     3. hodina 9,15 – 9,45

    • SKRÁTENÉ VYUČOVANIE: Čítať viac
   • Besedový týždeň
    • Besedový týždeň
    • 16. 6. 2022
    • V pondelok 6. 6. 2022 sa v našej škole začal besedový týždeň. Túto akciu pripravil pre všetkých žiakov Školský parlament. Hosťom prvej besedy bol slovenský vedec, vysokoškolský pedagóg, ekológ a europoslanec Michalom Wiezik. Ďalší deň sme privítali v Klubovni školy športovca - hokejistu Petra Zuzina. Besedy sme ukončili so zvolenským fotografom Romanom Uhliarom, ktorý nám porozprával o svojej ceste po Austrálii, reštaurovaní kníh a fotografovaní. Roman je aj autorom známej pamätnej širokouhlej fotografie z Námestia SNP vo Zvolene.

    • Besedový týždeň: Čítať viac
   • Projekt Harpuna
    • Projekt Harpuna
    • 15. 6. 2022
    • V školskom roku 2021/2022 sa konal projekt Harpuna, do ktorého sa zapojili triedy druhého ročníka.

     Študenti raz týždenne, počas dvoch hodín, preberali genetiku s pani docentkou Hybskou z Technickej univerzity vo Zvolene. Vypracovávali rôzne úlohy so zameraním na genetiku. Vyučovanie prebiehalo formou EduScrum, vytvorili sa tímy a každý tím mal svojho leadera. Počas praktických cvičení izolovali DNA z rastlinnej bunky a následne ju pozorovali. Dostali možnosť používať špeciálne mikropipety a naučiť sa pokročilým spôsobom práce v laboratóriách.

    • Projekt Harpuna: Čítať viac
   • Odovzdávanie maturitných vysvedčení
    • Odovzdávanie maturitných vysvedčení
    • 15. 6. 2022
    • Peknou, a zároveň slávnostnou bodkou za stredoškolským štúdiom bolo dňa 6. 6. 2022 odovzdávanie maturitných vysvedčení v Obradnej sieni na Zvolenskom zámku.

     Naši štvrtáci si ich prebrali z rúk Ing. Lenky Balkovičovej, primátorky Mesta Zvolen. V úvode slávnostného aktu sa prihovorili maturantom mladší spolužiaci slovami básnika. Potom sálou zazneli príhovory pani primátorky a tiež riaditeľky školy RNDr. Ivetty Vidovej. Maturanti po jednom pristupovali k obradnému stolu, podpísali sa do Maturitného protokolu perom s logom školy, ktoré im ostane ako pamiatka na túto slávnostnú chvíľu. Študentov sprevádzali v týchto okamihoch pohľady rodičov, starých rodičov a blízkych priateľov. Všetci prítomní si uvedomili nezvratnosť chvíle, rýchle plynutie času, ktorý sa nedá zastaviť.

    • Odovzdávanie maturitných vysvedčení: Čítať viac
   • Francúzsky stážista na hodinách francúzštiny
    • Francúzsky stážista na hodinách francúzštiny
    • 14. 6. 2022
    • Dňa 10. 6. 2022 prebehli hodiny francúzštiny netradičnou formou. Celý deň nás sprevádzal francúzsky stážista Martin Bleyra, študent z univerzity Science PO v Aix en Provence (aktuálne pôsobí na Alliance française v Banskej Bystrici).

     Pre začiatočníkov francúzštiny (Príma A a I.C) si Martin pripravil prezentácie o známych osobnostiach Francúzska z oblasti kinematografie, politiky, vedy či kultúry. Pokročilí študenti francúzštiny (Kvarta A a Kvinta A) mali možnosť poznať kulinárske špeciality z rôznych francúzskych regiónov. Svoje vedomosti si následne overili v pripravenom kvíze.

    • Francúzsky stážista na hodinách francúzštiny: Čítať viac
   • Chemická olympiáda
    • Chemická olympiáda
    • 14. 6. 2022
    • Aj v školskom roku 2021/2022 boli naši študenti aktívni a zapojili sa do riešenia úloh Chemickej olympiády. Napriek náročným úlohám boli viacerí žiaci úspešní riešitelia a dosiahli veľmi pekné umiestnenia.

     Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy a gratulujeme k dosiahnutým výsledkom.

     Kategória Meno Trieda Umiestnenie

    • Chemická olympiáda: Čítať viac
   • Erasmus +
    • Erasmus +
    • 9. 6. 2022
    • V dňoch 4. - 6. júna 2022 sa uskutočnilo v mestách Gdaňsk a Toruň záverečné Krátkodobé školiace podujatie pre učiteľov v rámci medzinárodného projektu Erasmus+ „ explaining -europe“ . Stretnutia sa zúčastnili p. Cesnaková a p. Moťovská spoločne s projektovými partnermi z Nemecka a Poľska. Poľskí partneri pre nás pripravili školenie v aplikáciách mentimeter, i-eval, MS - Forms, ktoré využijeme pre evaluáciu a prípravu záverečných produktov nášho projektu.

    • Erasmus +: Čítať viac
   • Študentský ples
    • Študentský ples
    • 8. 6. 2022
    • Po neželanej dvojročnej prestávke mali študenti našej školy možnosť v rytme tanca a opojení hudby zabudnúť na každodennosť a užiť si príjemný večer.

     Školský Parlament GĽŠ vo Zvolene pre nich už ôsmykrát zorganizoval Študentský ples. Konal sa dňa 7. 5. 2022 v priestoroch Reštaurácie Centrum. Za prípravu tohto obľúbeného študentského podujatia patrí veľká vďaka plesovému výboru a sponzorom, ktorí svojimi finančnými a materiálnymi darmi obohatili tombolu. Okrem nej bol program spestrený vystúpením FS Marína a hudobnými vystúpeniami našich šikovných žiakov – Michaely Tomášovej a Richarda Vojteka.
     Všetky momenty
     plesovej atmosféry pre nás zachytil fotograf Patrik Sľuka.

    • Študentský ples: Čítať viac
   • Exkurzia v závode Continental
    • Exkurzia v závode Continental
    • 7. 6. 2022
    • V pondelok 23. 5. 2022 žiaci 3. ročníka navštívili závod Continenal Automotive Systems Slovakia s.r.o. vo Zvolene.

     V rámci exkurzie mali žiaci možnosť vidieť výrobnú halu, montážne linky a vývojové stredisko. Práve vo vývojovom stredisku sa žiaci dozvedeli o princípoch programovania brzdových systémov, prehliadli si rôzne druhy testov, ktoré sa na nich vykonávajú. Oboznámili sa s výrobu jednotlivých častí brzdových systémov a videli proces ich skladania na montážnych linkách.

    • Exkurzia v závode Continental: Čítať viac
   • Štúrov Zvolen
    • Štúrov Zvolen
    • 6. 6. 2022
    • V piatok 3. 6. 2022 sa v Kráľovskej sieni Zvolenského zámku konal XXXV. ročník celoslovenského kola súťaže v rétorike Štúrov Zvolen.

     Našu školu v II. kategórii reprezentoval žiak Kvarty A Ján Krahulec. V tejto kategórii rozhodovala porota v zložení Mgr. Radoslava Budová, Ing. Dana Karolová a Mgr. Art. Barbora Špániková, ArtD.

    • Štúrov Zvolen: Čítať viac
   • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení na Zvolenskom zámku v pondelok 6. 6. 2022
    • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení na Zvolenskom zámku v pondelok 6. 6. 2022
    • 26. 5. 2022
    • PROGRAM

     1. Kultúrny program
     2. Príhovor primátorky mesta Zvolen
     3. Odovzdávanie maturitných vysvedčení, dodatkov a podpisovanie maturitných protokolov
     4. Príhovor riaditeľky školy
     5. Gaudeamus Igitur

     Harmonogram

     IV.A - 9.00 hod.

     IV.B - 9.45 hod.

     IV.C - 10.30 hod.

     Pozvaní sú aj rodinní príslušníci a priatelia. Príďte slávnostne oblečení !

    • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení na Zvolenskom zámku v pondelok 6. 6. 2022: Čítať viac
   • Zriaďovateľ školy

  • Projekty ERASMUS+

  • Staňte sa naším fanúšikom

  •  

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje