• SÁROVA BYSTRICA 2023 – krajské kolo
     • SÁROVA BYSTRICA 2023 – krajské kolo

     • 26. októbra 2023 v krajskom kole súťaže Sárova Bystrica našu školu reprezentovala Barbora Eliášová z III.A. V súťaži zvíťazila a postupuje do celoslovenského kola. Barborke srdečne blahoželáme.


    • Primani a CodeWeek
     • Primani a CodeWeek

     • V rámci týždňa programovania „CodeWeek“ sme dali možnosť zaprogramovať si aj našim najmladším žiakom – primánom. Využili na to vhodné prostredie robotkarel.sk, v ktorom programovali príkazy pre robota Karla. Vďaka ich programom robot dokázal postaviť vo svojom svete rôzne stavby. Veľmi nás potešilo, že úlohy „lektorky“ sa zhostila žiačka z TEA Ema Kubincová.

    • DEŇ JABĹK
     • DEŇ JABĹK

     • 20. 10. 2024 sme si v našej škole pripomenuli Medzinárodný deň jabĺk. Jablká sú typickým slovenským ovocím a vieme si ich pripraviť na rôzne spôsoby. Žiaci SEA, TEA, I.A, III.A pripravili pre učiteľov a žiakov chutné koláčiky, priniesli čerstvé jablká zo záhrad, ktoré spolu s úsmevom rozdávali pred začiatkom vyučovania. Okrem uvedomenia si dôležitosti vitamínov obsiahnutých v jablkách sme v sebe utužili myšlienku odkazujúcu na ľudskú, kultúrnu a genetickú odlišnosť spoločnosti. V tento deň sa stalo jablko nielen symbolom zdravia, ale aj rešpektovania rôznorodosti medzi nami.

    • Piškvorky
     • Piškvorky

     • Štvrtkové ráno sa pre väčšinu žiakov začínalo ako každé iné, no pre "piškvorkárov" to bol špeciálny deň. Dňa 19. 10. sa v jedálni odohralo školské kolo v piškvorkách. Vďaka výsledkom sa zostavil tím, ktorý bude našu školu reprezentovať v oblastných kolách, ktoré sa odohrajú v našej škole počas druhého novembrového týždňa.

      Školské kolo prebiehalo v duchu napätia a radosti z výhier. Na začiatku boli žiaci žrebom rozdelení do skupín. Z každej skupiny vzišli dvaja najlepší, ktorí boli nasadení do pavúka. Tam to už odsýpalo rýchlo a ostali len najlepší z najlepších.

      V najmladšej kategórii Prima a Sekunda sa na 1.mieste umiestnil Andrej Švec (SE A), na 2.mieste Adam Ježek (SE A) a na 3.mieste Thomas Krištof (SE A).

      V kategórii Tercia a Kvarta sa na 1.mieste umiestnil Alan Švec (TE A), na 2.mieste Tianhao Yang (TE A) a na 3.mieste Adrián Sliacky (KV A).

      Medzi prvými ročníkmi si víťazstvo vybojoval Viliam Baláž (KI A), druhý skončil Daniel Ho Minh (1.B) a na 3.mieste sa umiestnil Alex Ivan (1.C).

      Víťazom poslednej a najstaršej kategórie sa stal Matej Výboh (SP A), na 2.mieste skončil Tomáš Terebesy (3.C) a 3.miesto obsadil Šimon Rapčan (SX A).

      Dva tímy, ktoré nás budú reprezentovať vo vyššom kole, tvoria nasledovní žiaci: 1. Andrej Švec, Alan Švec a Tianhao Yang; 2. Matej Výboh, Tomáš Terebesy, Šimon Rapčan, Viliam Baláž a Daniel Ho Minh.

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a držíme palce v oblastných kolách tejto súťaže.

    • Workshop v cudzích jazykoch
     • Workshop v cudzích jazykoch

     • Zaujímavý workshop pod názvom Frazeologizmy tu i tam pripravili pre našich maturantov doktoranti z Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pod vedením Mgr. Píšovej. Počas dvoch vyučovacích hodín v utorok 17. 10. 2023 mali študenti možnosť využiť svoje jazykové zručnosti vo viacerých cudzích jazykoch, ktoré ponúka naša škola. Najprv bolo potrebné odhaliť frazeologizmus podľa obrázka, následne ho vyjadriť v angličtine a potom v nemčine, francúzštine a španielčine. Vypracovanie úloh bolo príjemným obohatením vedomostí o rozmanitosti jazykov a kultúr národov Európy.

    • Horehronské atletické hry
     • Horehronské atletické hry

     • Krásny deň, s výborným počasím a výnimočnými úspechmi, strávili naši študenti 5. 10. 2023 vo veľkej konkurencii v Banskej Bystrici na atletickom štadióne Štiavničky. Prebiehala tam krajská súťaž v atletike - Horehronské hry žiakov a žiačok základných aj stredných škôl. Najlepší atléti GĽŠ obsadili krásne umiestnenia:

      Ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy všetkým súťažiacim a srdečne im blahoželáme k vynikajúcim výkonom!

    • Príbehy spravodlivých v DJGT vo Zvolene
     • Príbehy spravodlivých v DJGT vo Zvolene

     • Dňa 29. 9. 2023 sme prežili v DJGT vo Zvolene nevšedne dojímavý okamih. V komornom prostredí divadelnej sály bola na javisku bez obvyklej scény hrdinkou pani doc.Denisa Nikodémová. Ako dieťa prežila trýznivé obdobie holocaustu  spolu so svojou sestrou vďaka ústretovosti slovenskej rodiny Pellerových, ktorá im zachránila životy. Jej príbeh je príbehom straty, nenávisti, beznádeje, strachu, ale aj lásky a nádeje, nového začiatku a odhodlania žiť naplno.

      Dialóg na javisku s ňou viedla pani Dagmar Mozolová, ktorá už dlhé roky pripravuje v Slovenskom rozhlase reláciu Príbehy spravodlivých. Zážitok z rozprávania umocnila speváčka Katarína Koščová, ktorú na klavíri sprevádzal Daniel Špiner. 

      Krásne prepojený príbeh z minulosti s príbehom našej súčasnosti, ktorý porozprávala K. Koščová,  ukazuje na bolestivý fakt, že o živote človeka často rozhoduje len jeho inakosť – vierovyznanie, farba pokožky či sexuálna orientácia.

      Najsilnejšiu emóciu celého programu sme prežili počas premietania filmu Mamička, kedy sa nejedno oko našich študentov zalesklo slzou, ktorá kradmo stekala po líci.

      Príbehy spravodlivých bolo už druhé predstavenie v poradí, ktoré naši študenti navštívili a opäť sa potvrdilo – malo zmysel vypočuť si tento príbeh. „Kto nepozná minulosť, nepochopí budúcnosť.“ Thomas Mann

    • Modelové voľby
     • Modelové voľby

     • V stredu 27.9. sa v našej škole uskutočnili modelové voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Voliť mohli všetci žiaci štvorročnej alebo osemročnej formy. Každý žiak dostal príležitosť ovplyvniť výsledok a hypoteticky rozhodovať o budúcnosti národa a krajiny. 
      V priebehu celého dňa žiaci v malých skupinách vstúpili do klubovne, kde dostali hlasovacie lístky so všetkými politickými stranami. Následne si vybrali tú, ktorá vyhovovala najviac ich osobným preferenciám. Hlasovací lístok potom vhodili do urny a následne volebná komisia všetky hlasy sčítala. Výsledky simulovaných volieb boli zverejnené ešte v ten deň na nástenke a na druhý deň oznámené v školskom rozhlase.

    • Európsky deň jazykov v Štátnej vedeckej knižnici
     • Európsky deň jazykov v Štátnej vedeckej knižnici

     • Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa dňa 25. 9. 2023 žiaci 1. ročníkov a 28. 9. 2023 žiaci 3. ročníkov a Septimy A zúčastnili Exkurzie a workshopov v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici.

      V úvode stretnutia sa žiaci dozvedeli základné informácie o význame Európskeho dňa jazykov a o význame cudzích jazykov všeobecne. Po všeobecnej časti nasledovali dva workshopy. Prvý, ktorý pripravilo Americké centrum v Banskej Bystrici, sa venoval anglickému jazyku a druhý, pripravený pod záštitou Centra hispánskej kultúry Vladimíra Olerínyho, španielčine.

      Workshopy boli interaktívne a prebiehali vo veľkej sále Štátnej vedeckej knižnice. Žiaci sa počas prezentácie dozvedeli zaujímavé informácie o cudzích jazykoch, s organizátormi viedli živú diskusiu a svoje poznatky si overili v zábavných kvízoch.