• Názov projektu: „Mein Deutsch ist gut - ich spreche mit Mut“

                                 Mit erneuerten Methoden Schűler zum Deutschlernen motivieren

     Téma projektu: S novými metódami motivovať žiakov k učeniu sa nemeckého jazyka

     Partnerské krajiny: Maďarsko, Rumunsko, Chorvátsko a Nemecko

     Koordinátor: Maďarsko

     Koordinátor projektu na Slovensku:   Mgr. Eva Cesnaková, eva.cesnakova@gymzv.sk

     Trvanie: september 2019– august 2021

     https://twinspace.etwinning.net/92210/home

     Projekt je zameraný na vyučovacie predmety: 

     • nemecký jazyk
     • informatika
     • geografia
     • dejepis

     Ciele projektu:

     • zvýšiť motiváciu žiakov učiť sa nemecký jazyk
     • zlepšiť ich komunikačné zručnosti v tomto jazyku
     • zlepšiť digitálne kompetencie žiakov
     • vytvoriť metodickú príručku s návrhmi vyučovacích hodín zameraných na každodenné situácie
     • predstaviť kultúrne pamiatky dedičstva UNESCO našej krajiny
     • spoznať nových ľudí, krajiny a ich tradície

     Partnerské krajiny:

          Gymnázium Munkácsy Mihály v KAPOSVÁR-e (Maďarsko):

     www.mmgsz.sulinet.hu

     je školou s vysokou úrovňou vyučovania hlavne cudzích jazykov. Školu navštevuje cca. 800 žiakov vo veku od 13 do 19 rokov. Okrem všeobecno-vzdelávacích tried môžu žiaci navštevovať špeciálne triedy zamerané na prírodné vedy, informatiku, šport a triedy, v ktorých prebieha dvojjazyčné vyučovanie (anglicko-maďarské).

             

               Liceul Teoretic German Johann Ettinger v SATU MARE (Rumunsko):

     www.lgerm-ettinger.ro

     je Nemeckým gymnáziom Johanna Ettingera, na ktorom môže študovať nemecká menšina žijúca v Rumunsku, ale aj žiaci, ktorí majú záujem o nemecký jazyk. Školu navštevuje 900 žiakov vo veku od 6 do 19 rokov. Druhým cudzím jazykom je taliančina.

         

          Technická škola a prírodovedné gymnázium Rudera Boskovica v OSIJEK-u (Chorvátsko):

     http://ss-tehnicka-rboskovica-os.skole.hr/

     je spojenou školou odborného vzdelávania a gymnázia. V rámci technickej školy sa môžu žiaci vzdelávať v 4 oblastiach: ekológia, potravinárska chémia, grafika a kozmetika. Po absolvovaní 4 rokov odborného vzdelávania získajú žiaci výučný list. Vzdelávanie na gymnáziu trvá 4 roky a končí sa maturitou. Školu navštevuje cca. 450 žiakov.

         

              Vzdelávacie kolégium v ESSEN-e (Nemecko):

     www.berufskolleg-bildungspark.de

     je školou, ktorá bola založená pred 90 rokmi. Okrem všeobecno-vzdelávacieho odboru škola ponúka aj vzdelávanie v oblastiach stravovania, domáceho hospodárstva, sociálnej práce a zdravotníctva. Školu navštevuje 400 žiakov.