• Konzultačné hodiny kariérového poradcu

    Mgr. Viera Šuchmová

    Utorok:  14.30 - 15.30 hod.
    Streda:  12.30 - 14.30 hod.

     

    Konzultácie si vopred telefonicky dohodnite. 

    Kontakt: 045 5333 920