• Informácie o voľných pracovných miestach


     

    Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie miesta RIADITEĽ ŠKOLY.

    Podrobnosti výberového konania:  Riaditeľ výberové konanie


    Pošlite nám Váš životopis spolu s vyplneným súhlasom so spracovaním osobných údajov, zaradíme  Vás do databázy a v prípade uvoľnenia pracovného miesta Vás budeme kontaktovať.

     

    Žiadame uchádzačov, aby spolu so žiadosťou doručili aj podpísaný Súhlas so spracovaním osobných údajov na vzorovom tlačive. Suhlas_so_spracovanim.docx