•  

     Multilaterálny projekt Erasmus+

     http://www.projekty.gymzv.sk/portals_pictures/i_004873/i_4873055.png

      

      

      

      

      

     Partnerské krajiny: Nemecko, Poľsko

     Koordinátor: Berufliche Oberschule v Regensburgu v Nemecku

     Koordinátorka projektu: Mgr. Eva Cesnaková, eva.cesnakova@gymzv.sk

     Téma projektu: explaining europa- Entwicklung von (digitalen) Lehr- und Lernmaterialien über Europa

     Trvanie: september 2019 - júl 2021

      

     https://cloud6.edupage.org/cloud/ifxb521f042b1c8bf4b_eTwinning.png?z%3AJcNAvIkd4xzRzjQU6BD1rqi6JSbCzcFm8psJEE3aft50yJH%2BGaOJHqoJOZIcm2w%2FGshDhMsIXXmiEBFq30YPpg%3D%3D

      

              explaining europa

      

     Link: eTwinning

      

     Projekt je zameraný na vyučovacie predmety: 

     • nemecký a anglický jazyk
     • občianska náuka
     • informatika

      

     Ciele projektu:

     • zlepšiť komunikačné zručnosti žiakov v nemeckom a anglickom jazyku
     • zlepšiť digitálne kompetencie žiakov
     • získať viac informácií o Európskej únii a jej problémoch
     • vytvoriť digitálny učebný materiál o Európskej únii
     • spoznať nových ľudí, krajiny a ich tradície

      

     Naše partnerské školy:

     Berufliche Oberschule v REGENSBURGU (Nemecko): www.bo-regensburg.de

     Zespol Szkol v LUBICZI (Poľsko): www.zsgronowo.edu.pl