•  

     Multilaterálny projekt Erasmus+

      

     Partnerské krajiny: Nemecko, Poľsko

     Koordinátor: Berufliche Oberschule v Regensburgu v Nemecku

     Koordinátorka projektu: Mgr. Eva Cesnaková, eva.cesnakova@gymzv.sk

     Téma projektu: explaining europa- Entwicklung von (digitalen) Lehr- und Lernmaterialien über Europa

     Trvanie: september 2019 - júl 2021

      

     https://cloud6.edupage.org/cloud/ifxb521f042b1c8bf4b_eTwinning.png?z%3AJcNAvIkd4xzRzjQU6BD1rqi6JSbCzcFm8psJEE3aft50yJH%2BGaOJHqoJOZIcm2w%2FGshDhMsIXXmiEBFq30YPpg%3D%3D

      

              explaining europa

      

     Link: eTwinning

      

     Projekt je zameraný na vyučovacie predmety: 

     • nemecký a anglický jazyk
     • občianska náuka
     • informatika

      

     Ciele projektu:

     • zlepšiť komunikačné zručnosti žiakov v nemeckom a anglickom jazyku
     • zlepšiť digitálne kompetencie žiakov
     • získať viac informácií o Európskej únii a jej problémoch
     • vytvoriť digitálny učebný materiál o Európskej únii
     • spoznať nových ľudí, krajiny a ich tradície

      

     Naše partnerské školy:

     Berufliche Oberschule v REGENSBURGU (Nemecko): www.bo-regensburg.de

     Zespol Szkol v LUBICZI (Poľsko): www.zsgronowo.edu.pl

      

     Naše aktivity počas trvania projektu:

     • založenie pracovného tímu žiakov (september 2019)

     • tvorba vizitiek o žiakoch a informačnej tabule projektu (september-október 2019)

     • C1: Krátkodobé vzdelávacie podujatie pre zamestnancov v Nemecku (október 2019)

     • návrhy loga projektu, ich zverejnenie a výber víťazného loga projektu (október-november 2019)

     • C2: krátkodobá výmena skupín žiakov v Poľsku: oboznámenie sa s diskusnými témami, rozšírenie slovnej zásoby (november 2019)

     • práca na záverečných prezentáciách v školskom roku 2019/2020, doplnenie informácií a preklad prác z nemeckého jazyka do slovenského (máj 2020)

     • online konferencia pre všetkých žiakov našej školy o projekte (jún 2020)

     • vyplnenie evalvačného dotazníka po 1.roku realizácie projektu (september 2020)

     • účasť na ErasmusDays v rokoch 2019-2021 (október)

     • práca na eBook-u o Východoeurópskych štátoch v programe canva v nemeckom a slovenskom jazyku (október 2020- jún 2021)

     • diskusia na platforme eTwinning v sekcii FÓRUM na rôzne témy týkajúce sa EU a života v nej (október 2020- január 2021)

     • účasť na medzinárodnom kvíze s názvom „that’s eUrope“ (november 2020 a apríl 2021)

     • práca na platforme eTwinning: diskusia k témam v sekcii FÓRUM ( október 2020- január 2021)

     • vytvorenie prezentácie o Európskej únii ( február 2021)

     • zaslanie vytvorených materiálov v rámci projektu základným a stredným školám vo Zvolene a jeho okolí (marec a máj 2021)

     • účasť na súťaži „Mladý Európan“ (apríl 2021)

     • C3: Krátkodobé vzdelávacie podujatie pre zamestnancov na Slovensku (september 2021)

     • C4: virtuálna Krátkodobá výmena skupín žiakov v Nemecku: rozšírenie slovnej zásoby k novým diskusným témam (október 2021)

     • C5: virtuálna Krátkodobá výmena skupín žiakov v Poľsku: doplnenie informácií k diskusným témam a ich následné spracovanie (november 2021)

     • spracovanie diskusných príspevkov do prezentácií a iných dokumentov  ( december 2021- máj 2022)

     • uverejňovanie aktivít projektu, čiastkových úloh, výstupov, fotodokumentácie, na portáli eTwinningu a webovej stránke školy

     • C6: Krátkodobé vzdelávacie podujatie pre zamestnancov v Poľsku (jún 2022)

     Výstupy projektu, na ktorých pracovali len žiaci našej školy:

      

     eBook o Východoeurópskych štátoch EÚ (v slovenskom jazyku)

     eBook o Východoeurópskych štátoch EÚ (v nemeckom jazyku)

      

     https://twinspace.etwinning.net/89104/pages/page/1428815

     prezentácia o Európskej únii (v slovenskom jazyku)

     prezentácia o Európskej únii (v nemeckom jazyku)

      

      

     Spoločné výstupy projektu:

     Prezentácie, MP3 nahrávky, elektronické knihy vytvorené na základe diskusií počas prezenčnej krátkodobej výmeny skupín žiakov a virtuálnych mobilít.

      

     Na platforme eTwinning medzi výsledkami za školský rok 2021/2022 nájdete spracované tieto témy v nemeckom, anglickom, slovenskom alebo poľskom jazyku:

     https://twinspace.etwinning.net/89104/pages/page/2059912

     Národní hrdinovia/ Helden

     Zmena klímy/ Klimawandel

     Vzdelávanie/ Bildungserfolg

     Spojené štáty európske/ Vereinigte Staaten von Europa

     Homosexuálne manželstvo/ Homosexuelle Ehe

     Digitálne vyučovanie/ Digitaler Unterricht

     Malý domček/ Tiny house

     Obľúbený šport/ Trendsport

     Zahraničný obchod-káva/ Aussenhandel-Kaffee

      

     Na platforme eTwinning medzi výsledkami za školský rok 2020/2021 nájdete spracované tieto témy v nemeckom, anglickom, slovenskom alebo poľskom jazyku:

     https://twinspace.etwinning.net/89104/pages/page/1428815

     Interkultúrny kvíz/ Interkulturelles Quiz

     LGBT

     Porovnanie blahobytu/ Vergleich Wohlstand

     CO2 a lacné lety/ CO2 a Billigflieger

     Porovnanie opatery detí/ Vergleich Kinderbetreuung

     Porovnanie inklúzie/ Vergleich Inklusion

     Európska centrálna banka/ Euroäische Zentralbank

     Piatky pre budúcnosť/ Fridays for future

     Európska únia/ Europäische Union

      

     Na platforme eTwinning medzi výsledkami za školský rok 2019/2020 nájdete spracované tieto témy v nemeckom, anglickom, slovenskom alebo poľskom jazyku:

     https://twinspace.etwinning.net/89104/pages/page/2251509

     Nord Stream 2

     Nezamestnanosť mladých/ Jugendarbeitslosgkeit

     Sociálne systémy/ Sozialsysteme

     Start ups

     EU- Mercosur

     Motivácia na pracovisku/ Motivation am Arbeitsplatz

     Motivácia spolupracovníkov/ Mitarbeitermotivation

     Systémy sociálneho poistenia/ Sozialversicherungssysteme