• Krúžky v školskom roku 2022/23

    • V tomto školskom roku sme ponúkli a otvorili pre študentov 15 krúžkov. Žiaci si vyberajú medzi jazykovými, prírodovednými, humanitnými, informatickými a športovými aktivitami.

      Zobraziť ponuku krúžkov: kruzky2223final.pdf