• Zloženie Rady rodičovských združení

   • Predsedníctvo CV RRZ pri GĽŠ vo Zvolene

  • Funkcia v RZ Priezvisko a meno
   Predseda Pivka Jozef
   Hospodár PhDr. Paľušová Adriana
   Zapisovateľ Ing. Jaloviarová Veronika
   Overovateľ Kohutová Mariana
   Člen Bc. Mažaryová Monika
  • Revízna komisia RRZ

  • Funkcia v RK Priezvisko a meno
   Predseda Mgr. Kamoďová Annamária
   Člen Gregorová Mária
   Člen Ing. Štiasný Vladimír
   ČlenIng. Lupták Marek
  • Za vedenie školy

  • FunkciaPriezvisko Meno
   Riaditeľka školyRNDr. Vidová Ivetta
   Zástupkyňa riaditeľky školyMgr. Škrinár Miroslav
  • Zástupcovia tried v CV RRZ

  • TriedaPriezvisko Meno
   I. AIng. Štiasný Vladimír
   I. BPhDr. Kánová Miriam
   I. CIng. Jaloviarová Veronika
   II. AJUDr. Švec Ján
   II. BIng. Lieskovská Jana, PhD.
   II. CIng. Repka Valter
   III. ABc. Machayová Hedviga
   III. BMgr. Mališ Marek
   III. CIng. Marko Ján
   IV. AGregorová Mária
   IV. BKohutová Mariana
   IV. C Ing. Považanec Pavel
   PR AIng. Lupták Marek
   SE ABalážová Jana
   TE ABc. Mažaryová Monika
   KV AProf. Ing. Sedliačik Ján, PhD.
   KI AJUDr. Ulianková Lucia
   SX AMgr. Kamoďová Annamária