• Zloženie Rady rodičovských združení

   • Predsedníctvo CV RRZ pri GĽŠ vo Zvolene

  • Funkcia v RZ Priezvisko a meno
   Predseda Ing. Vladimír Štiasny
   Hospodár PhDr. Paľušová Adriana
   Zapisovateľ Ing. Jaloviarová Veronika
   Overovateľ Mgr. Ingrid Jedličková
   Člen Bc. Mažaryová Monika
  • Revízna komisia RRZ

  • Funkcia v RK Priezvisko a meno
   Predseda Mgr. Kamoďová Annamária
   Člen Jana Balážová
   ČlenIng. Lupták Marek
  • Za vedenie školy

  • FunkciaPriezvisko Meno
   Riaditeľka školyRNDr. Vidová Ivetta
   Zástupca riaditeľky školyMgr. Škrinár Miroslav
  • Zástupcovia tried v CV RRZ

  • TriedaPriezvisko Meno
   I. AIng. Milan Banský
   I. BMgr. Ingrid Jedličková
   I. CMgr. Katarína Divulit
   II. AIng. Martina Zupková
   II. BPhDr. Miriam Kánová
   II. CIng. Veronika Jaloviarová
   III. AJUDr. Ján Švec
   III. BIng. Jana Lieskovská, PhD.
   III. CIng. Jana Merčiaková
   IV. ABc. Hedviga Machayová
   IV. BMgr. Marek Mališ
   IV. C Ing. Ján Marko
   PR AJUDR. Eleonóra Ježeková
   SE AIng. Marek Lupták
   TE AJana Balážová
   KV ABc. Monika Mažaryová
   KI AProf. Ing. Ján Sedliačik, PhD.
   SX AJUDr. Lucia Ulianková
   SP AMgr. Annamária Kamoďová