• Zloženie Rady rodičovských združení

   • Predsedníctvo CV RRZ pri GĽŠ vo Zvolene

  • Funkcia v RZ Priezvisko a meno
   Predseda Pivka Jozef
   Hospodár Fiľová Renáta
   Zapisovateľ Mgr. Marcineková Eva
   Overovateľ Kohutová Mariana
   Člen Bc. Mažaryová Monika
  • Revízna komisia RRZ

  • Funkcia v RK Priezvisko a meno
   Predseda Gregorová Mária
   Člen Mgr. Kamoďová Annamária
   Člen Ing. Šmál Jozef
  • Za vedenie školy

  • FunkciaPriezvisko Meno
   Riaditeľka školyRNDr. Vidová Ivetta
   Zástupkyňa riaditeľky školyRNDr. Janoušková Beata
  • Zástupcovia tried v CV RRZ

  • TriedaPriezvisko Meno
   I. AJUDr. Švec Ján
   I. BIng. Lieskovská Jana, PhD.
   I. CIng. Repka Valter
   II. ABc. Machayová Hedviga
   II. BMgr. Mališ Marek
   II. CIng. Marko Ján
   III. AGregorová Mária
   III. BKohutová Mariana
   III. CIng. Považanec Pavel
   IV. AMgr. Marcineková Eva
   IV. BMgr. Miľan Dalibor
   IV. C Ing. Kőver Peter
   IV. DIng. Hőgerová Katarína
   PR ABalážová Jana
   SE ABc. Mažaryová Monika
   TE AProf. Ing. Sedliačik Ján, PhD.
   KV APhDr. Šandorfiová Iveta
   KI AMgr. Kamoďová Annamária