• Organizácia školského roku 2021/2022

    Vyučovanie

    Školský rok 2021/2022 sa začína 1. septembra 2021.
    Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok).
    Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022 (pondelok).
    Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2022 (utorok) a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok).

    Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
    jesenné 27. október 2021 (streda) 28. október - 29. október 2021 2. november 2021 (utorok)
    vianočné 22. december 2021 (streda) 23. december 2021 - 7. január 2022 10. január 2022 (pondelok)
    polročné 3. február 2022 (štvrtok) 4. február 2022 (piatok) 7. február 2022 (pondelok)
    jarné 4. marec 2022 (piatok) 7. - 11. marec 2022 14. marec 2022 (pondelok)
    veľkonočné 13. apríl 2022 (streda) 14. - 19. apríl 2022 20. apríl 2022 (streda)
    letné 30. jún 2022 (štvrtok) 1. júl - 2. september 2022 5. september 2022 (pondelok)