• Organizácia školského roku 2022/2023

    Vyučovanie

    Školský rok 2022/2023 sa začína 1. septembra 2022.
    Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022 (pondelok).
    Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023 (utorok).
    Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2023 (streda) a končí sa 30. júna 2023 (piatok).