• Organizácia školského roku 2018/2019

    Vyučovanie

    Školský rok 2018/2019 sa začína 1. septembra 2018.
    Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok).
    Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 4. septembra 2018 (utorok).

    Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019 (štvrtok).
    Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2019 (pondelok) a končí sa 28. júna 2019 (piatok).

    Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
    jesenné 30. október 2018 (utorok) 31. október - 2. november 2018 5. november 2018 (pondeok)
    vianočné 21. december 2017 (piatok) 23. december 2018 - 7. január 2019 8. január 2019 (pondelok)
    polročné 31. január 2019 (štvrtok) 1. február 2019 (piatok) 4. február 2019 (pondelok)
    jarné 1. marec 2019 (piatok) 4. - 8. marec 2019 11. marec 2019 (pondelok)
    veľkonočné 17. apríl 2019 (streda) 18. - 23. apríl 2019 24. apríl 2019 (streda)
    letné 28. jún 2019 (piatok) 1. júl - 31. august 2019 2. september 2019 (pondelok)