• Organizácia školského roku 2023/2024

    Vyučovanie

    Školský rok 2022/2023 sa začína 1. septembra 2023.
    Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2023 (pondelok).
    Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2024 (streda).
    Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2024 (štvrtok) a končí sa 28. júna 2023 (piatok).

    Termíny prázdnin v šk. roku 2023/2024

    Prázdniny

    Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

    Termín prázdnin

    Začiatok vyučovania po prázdninách

    jesenné

    27. október 2023 (piatok)

    30. október –

    31. október 2023

    2. november 2023 (štvrtok)

    vianočné

    22. december 2023 (piatok)

    23. december 2023 –

    7. január 2024

    8. január 2024 (pondelok)

    jarné

    16. február 2024 (piatok)

    19. február –

    23. február 2024

    26. február 2024 (pondelok)

    veľkonočné

    27. marec 2024 (streda)

    28. marec –

    2. apríl 2024

    3. apríl 2024 (streda)

    letné

    28. jún 2024  (piatok)

    1. júl –

    30. august 2024

    2. september 2024 (pondelok)

     

    Termíny maturitných skúšok:

    EČ a PFIČ MS SJL:

    12. marca 2024 (utorok)

    EČ a PFIČ MS CJ:

    13. marca 2024 (streda)

    EČ MS MAT:

    14. marca 2024  (štvrtok)

    ÚFIČ:

    od 20. 05. 2024 do 24. 06. 2023

     

    Celoslovenské testovanie T9-2024 sa uskutoční 20. marca 2024 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Náhradný termín testovania T9  je 4. apríla 2024.

    Prijímacie skúšky pre 1. ročník 8-ročného a 4-ročného štúdia sa uskutočnia v 1 termíne 2. mája 2024 (štvrtok) a v 2 termíne 6. mája 2024 (pondelok).