• Rada školy pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra, Zvolen

  • Zoznam členov Rady školy:

 • Priezvisko a menoZastupujeFunkcia v RŠ
  Ing. Píšová AlenaBanskobystrický samosprávny kraj člen
  Mgr. Droppová JuditaBanskobystrický samosprávny kraj člen
  PhDr. Beljak Ján, PhD.Banskobystrický samosprávny kraj člen
  MUDr. Čarnoký Milan Banskobystrický samosprávny krajčlen
  Mgr. Schmidtová Jarmila, PhD. rodičov žiakov školy člen
  Mgr. Jakubčinová Bronislavarodičov žiakov školy člen
  Ing. Gibala Radoslavrodičov žiakov školy predseda
  Mgr. Vasilová Jana pedagogických zamestnancov podpredseda
  PhDr. Veselá Ivanapedagogických zamestnancov člen
  Mgr. Poliačiková Simonanepedagogických zamestnancov člen
  Huliaková Emaštudentov školy člen
 • Tlačivá