• PaedDr. Martina Babiaková
   • PaedDr. Martina BabiakováUčiteľka
    Triedna učiteľka: I.A
    martina.babiakova@gymzv.sk
   • Ing. Denisa Balková
   • Ing. Denisa BalkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: Sekunda A
    denisa.balkova@gymzv.sk
   • Mgr. Martina Balocová
   • Mgr. Martina BalocováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV.C
    martina.balocova@gymzv.sk
   • Mgr. Jana Bothárová
   • Mgr. Jana BothárováUčiteľkajana.botharova@gymzv.sk
   • Mgr. Viera Bónová
   • Mgr. Viera BónováUčiteľkaviera.bonova@gymzv.sk
   • Mgr. Eva Cesnaková
   • Mgr. Eva CesnakováUčiteľkaeva.cesnakova@gymzv.sk
   • Mgr. Ildika Čechová
   • Mgr. Ildika ČechováUčiteľka
    Triedna učiteľka: Sexta A
    ildika.cechova@gymzv.sk
   • Mgr. Soňa Čutorová
   • Mgr. Soňa ČutorováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV.A
    sona.cutorova@gymzv.sk
   • Mgr. Jana Hakelová
   • Mgr. Jana HakelováUčiteľkajana.hakelova@gymzv.sk
   • Mgr. Juraj Homola
   • Mgr. Juraj HomolaUčiteľ
    Triedny učiteľ: Kvarta A
    juraj.homola@gymzv.sk
   • Mgr. Richard Hranec
   • Mgr. Richard HranecUčiteľ
    Triedny učiteľ: III.B
    richard.hranec@gymzv.sk
   • Mgr. Kristína Huliaková
   • Mgr. Kristína HuliakováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II.A
    kristina.huliakova@gymzv.sk
   • Mgr. Ľubica Knollová
   • Mgr. Ľubica KnollováZástupkyňalubica.knollova@gymzv.sk
   • Ing. Soňa Kružliaková
   • Ing. Soňa KružliakováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II.C
    sona.kruzliakova@gymzv.sk
   • RNDr. Ľuboš Kvasnica
   • RNDr. Ľuboš KvasnicaUčiteľlubos.kvasnica@gymzv.sk
   • Mgr. Ľubica Macková
   • Mgr. Ľubica MackováUčiteľka
    Triedna učiteľka: III.A
    lubica.mackova@gymzv.sk
   • Mgr. Branislav Mikšík
   • Mgr. Branislav MikšíkUčiteľbranislav.miksik@gymzv.sk
   • PhDr. Iveta Moťovská
   • PhDr. Iveta MoťovskáUčiteľka
    Triedna učiteľka: I.B
    iveta.motovska@gymzv.sk
   • Ing. Ingrid Oravcová
   • Ing. Ingrid OravcováUčiteľkaingrid.oravcova@gymzv.sk
   • Mgr. Veronika Plankenbüchlerová
   • Mgr. Veronika PlankenbüchlerováUčiteľka
    Triedna učiteľka: Kvinta A
    veronika.plankenbuchlerova@gymzv.sk
   • Mgr. Beatrix Prokajová
   • Mgr. Beatrix ProkajováUčiteľkabeatrix.prokajova@gymzv.sk
   • Mgr. Monika Pršancová
   • Mgr. Monika PršancováUčiteľka
    Triedna učiteľka: Tercia A
    monika.prsancova@gymzv.sk
   • Mgr. Mária Puškárová
   • Mgr. Mária PuškárováUčiteľkamaria.puskarova@gymzv.sk
   • PhDr. Iveta Slančíková
   • PhDr. Iveta SlančíkováUčiteľkaiveta.slancikova@gymzv.sk
   • Mgr. Liana Smrečanová
   • Mgr. Liana SmrečanováUčiteľka
    Triedna učiteľka: III.C
    liana.smrecanova@gymzv.sk
   • PaedDr. Mária Slováková
   • PaedDr. Mária SlovákováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV.B
    maria.slovakova@gymzv.sk
   • Mgr. Dominika Šimová
   • Mgr. Dominika ŠimováUčiteľka
    Triedna učiteľka: I.C
    dominika.simova@gymzv.sk
   • Mgr. Miroslav Škrinár
   • Mgr. Miroslav ŠkrinárZástupcamiroslav.skrinar@gymzv.sk
   • Mgr. Viera Šuchmová
   • Mgr. Viera ŠuchmováUčiteľka
    Triedna učiteľka: Septima A
    viera.suchmova@gymzv.sk
   • PaedDr. Emília Uhláriková
   • PaedDr. Emília UhlárikováUčiteľkaemilia.uhlarikova@gymzv.sk
   • Mgr. Jana Vasilová
   • Mgr. Jana VasilováUčiteľkajana.vasilova@gymzv.sk
   • PhDr. Ivana Veselá
   • PhDr. Ivana VeseláUčiteľka
    Triedna učiteľka: II.B
    ivana.vesela@gymzv.sk
   • RNDr. Ivetta Vidová
   • RNDr. Ivetta VidováRiaditeľkaivetta.vidova@gymzv.sk
   • Mgr. Tatiana Volentier, PhD.
   • Mgr. Tatiana Volentier, PhD.Učiteľkatatiana.volentier@gymzv.sk
   • Mgr. Denisa Aláčová
   • Mgr. Denisa AláčováUčiteľkadenisa.alacova@gymzv.sk
   • Mgr. Veronika Kánová
   • Mgr. Veronika KánováUčiteľkaveronika.kanova@gymzv.sk
   • Mgr. Alexandra Nagyová
   • Mgr. Alexandra NagyováUčiteľkaalexandra.nagyova@gymzv.sk
   • Mgr. Zuzana Paulovčíková
   • Mgr. Zuzana PaulovčíkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: Príma A
    zuzana.paulovcikova@gymzv.sk
   • Mgr. Jarmila Schmidtová, PhD.
   • Mgr. Jarmila Schmidtová, PhD.Učiteľkajarmila.schmidtova@gymzv.sk
   • Mgr. Jaroslav Výbošťok
   • Mgr. Jaroslav VýbošťokUčiteľjaroslav.vybostok@gymzv.sk