• Konzultačné hodiny učiteľov

        Konzultačné hodiny učiteľov sú každý utorok od 14.30 do 15.30 hod. po dohode s vyučujúcim.