• Údaje o prevádzkovateľovi

  • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Gymnázium Ľudovíta Štúra na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

 • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Gymnázium Ľudovíta Štúra
   • Telefón
   • 045/5333920
   • Adresa školy
   • Hronská 1467 / 3, 960 49 Zvolen
    Slovakia
   • Riaditeľka školy
   • RNDr. Ivetta Vidová, riaditeľka školy | ivetta.vidova@gymzv.sk | 0911 081 286
   • IČO
   • IČO: 00160865
   • DIČ
   • DIČ: 2021613363
   • Zástupca riaditeľky školy
   • Ing. Jozef Výboh | jozef.vyboh@gymzv.sk | 0948 325 612
   • Zástupkyňa riaditeľky školy
   • Mgr. Ľubica Knollová | lubica.knollova@gymzv.sk | 0918 879 812
   • Zástupca riaditeľky školy
   • Mgr. Miroslav Škrinár | miroslav.skrinar@gymzv.sk | 0940 511 487