• SÁROVA BYSTRICA 2023 – celoslovenské kolo súťaže
     • SÁROVA BYSTRICA 2023 – celoslovenské kolo súťaže

     • 24. novembra 2023 sa v Stredoslovenskom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici uskutočnilo celoslovenské kolo súťaže mladých moderátorov Sárova Bystrica. Súťažilo sa v piatich disciplínach – moderovanie vlastnej relácie, čítanie správ, reportáž, rozhovor a reklama. Výkony posudzovala odborná porota zložená z piatich mediálne známych tvárí na čele s Braňom Závodským z Rádia Expres. Našu školu, ale aj Banskobystrický kraj, úspešne reprezentovala Barbora Eliášová (III.A), ktorá obsadila 3. miesto v 1. kategórii (15 – 18 rokov).

    • DOD 2023
     • DOD 2023

     • Tak, ako sa už pomaly stáva zvykom, v novembri 2023 sme na jeden deň otvorili brány nášho gymnázia pre verejnosť. Umožnili sme tak našim potencionálnym študentom vidieť naživo, ako sa žiaci v našej škole vzdelávajú, v akých učebniach vyučovanie prebieha, ale aj to, ako môžu svoj čas tráviť po vyučovaní a ako môžu aj v škole oddychovať.

      Dňa 21. 11. našu školu navštívilo 161 „možno“ budúcich žiakov našej školy. Mnohí prišli zo zvolenských základných škôl, ale niektorí merali cestu aj z iných okresov. Boli to žiaci, ktorí majú záujem o štúdium v 4-ročnej, ale aj v 8-ročnej forme štúdia v Gymnáziu Ľudovíta Štúra.

      V úvode DOD si naši študenti pripravili pre návštevníkov vo vestibule krátky uvítací program. Stručne predstavili svoju školu, porozprávali z vlastnej skúsenosti o výhodách štúdia v našej škole a návštevníkom zahrala a zaspievala aj  Školská kapela. Potom sa už hostia rozišli po škole, kde ich sprevádzali naši žiaci. Všetci tak mali možnosť nahliadnuť do moderne vybavených odborných učební, bežných tried či oddychových zón.

      Veríme, že Deň otvorených dverí bol pre návštevníkov inšpiratívny a tým ešte nerozhodnutým sme pomohli rozhodnúť sa v ich ďalšom smerovaní na strednú školu. Do videnia v školskom roku 2023/24.

    • Športové turnaje pri príležitosti Dňa študentstva
     • Športové turnaje pri príležitosti Dňa študentstva

     • Po takmer mesačných súbojoch dňa 15. 11. 2023 vyvrcholili turnaje pri príležitosti Dňa študentstva. Žiaci, ale aj učitelia súperili v basketbale, tlaku na lavičke, šachu, florbale, bedmintone a volejbale. Tí najlepší boli odmenení sladkými cenami. Ďakujeme všetkým zúčastneným a gratulujeme víťazom.

    • Olympiáda v nemeckom jazyku
     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • V dňoch 22. a 23. 11. 2023 sa konalo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Zúčastnilo sa ho 65 žiakov našej školy, ktorí súťažili v 4 kategóriách.

      Umiestnenie žiakov je nasledovné:

      Kategória 1 A:

      1.miesto: Daniela Lehotská (SE A)

      2.miesto: Tamara Ellen Ďuricová (SE A)

      3.miesto: Nina Hešková (PR A)

      Kategória 1 B:

      1.miesto: Lukáš Bielik (TE A)

      2.miesto: Peter Lešo (KV A)

      3.miesto: Nela Jamrišková (KV A)

      Kategória 2 A:

      1.miesto: Magdaléna Eliášová (SX A)

      2.miesto: Nela Hanesová (SX.A)

      3.miesto: Lenka Kozinová (II.A)

      Kategória 2.B:

      1.miesto: Jakub Ulianko (SP A)

      2.miesto: Jakub Markech (SP A)

      3.miesto: Hoang Thi Huyen Trang (IV.B)

       

      Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za ich záujem o nemecký jazyk. Prví dvaja súťažiaci z každej kategórie postupujú do okresného kola.

    • Veľké víťazstvo
     • Veľké víťazstvo

     • Dňa 10. 11. 2023 sme sa zúčastnili  celoslovenskej súťaže EIT Health i-Days, ktorej témou bola podpora inovácií v zdravotníctve. Z našej školy sa prihlásili dva tímy. Tím ALZULEMI ( Miroslav Kret, Alexandra Vaštíková, Zuzana Szudorová a Lenka Janoková (IV.B) a tím Žaby (Jakub Markech, Mária Parobková a Filip Vajs  (Septimy A). Našou úlohou bolo vybrať si z dvoch tém:

      (1) Ako uľahčiť predoperačnú prípravu pacientovi aj nemocnici?

      2) Ako zlepšiť informovanosť a podporiť prevenciu očných ochorení medzi seniormi?

      a vymyslieť inovatívne riešenia uvedených problémov. Oba naše tímy si vybrali prvú tému a popasovali sa s ňou veľmi kreatívne.

      Tím Žaby so svojím návrhom vyhral 1. miesto a cenu hľadiska, čím sa postaral o svoj postup do medzinárodného kola v Barcelone, ktoré sa bude konať od 30. 11. do 1. 12. 2023. Z tohto úspechu sa veľmi tešíme a nevieme sa dočkať reprezentácie našej školy v Španielsku.

    • Bubnovačka 2023
     • Bubnovačka 2023

     • S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa „…nás predsa netýka…“. Práve preto sa od roku 2014, vždy v novembri, organizuje podujatie Bubnovačka – Aby bolo deti lepšie počuť!.

      Myšlienka podujatia  - Aby bolo deti lepšie počuť upozorňuje na dôležitosť ochrany detí pred násilím a pripomína potrebu včasnej prevencie v spoločnosti. V hlasnom rytme bubnov symbolicky zaznie, že Hlas detí je dôležitý!

      Dňa 20. 11. 2023 sa počas veľkej prestávky predstavila školská kapela, ktorá odštartovala a podporila hlavnú myšlienku Bubnovačky. Po jej vystúpení sa pripojili aj ďalší žiaci a učitelia našej školy.

    • Varíme po francúzsky
     • Varíme po francúzsky

     • V pondelok 20. 11. 2023 sa u nás v škole konal workshop Francúzska kuchyňa. Namiesto bežnej hodiny francúzštiny získali žiaci Septimy A možnosť prakticky využiť svoje znalosti francúzskeho jazyka, ako aj ukázať svoje kuchárske zručnosti. Žiaci pracovali pod vedením francúzskeho šéfkuchára Françoisa Bouillet z Alliance française Banská Bystrica. Spoločnými silami si uvarili trojchodové menu, ktoré pozostávalo z foie gras, kuraťa na spôsob coq au vin so zeleninou a sladkého dezertu verrines pomme-poire. Počas prípravy jedla stážista Adrien predstavil kvíz o francúzskej gastronómii, v ktorom sa žiaci naučili nielen novú slovnú zásobu, ale aj viac o francúzskej kultúre. Workshop bol pre študentov veľkým prínosom a príjemným kulinárskym zážitkom.

    • Deň otvorených dverí 2023
     • Deň otvorených dverí 2023

     • Milí piataci a deviataci,

      pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 21. novembra 2023 (utorok) v priestoroch nášho gymnázia. Budete mať možnosť prezrieť si priestory školy, spôsob vyučovania, spoznať učiteľov a získať informácie o živote školy. Radi medzi sebou privítame žiakov 5.ročníka a 9. ročníka základných škôl, ktorí majú záujem o štúdium  v Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene, ako aj ich rodičov.

      Naši žiaci Vás budú sprevádzať po škole počas dvoch vstupov o 8.30 a o 10.30 hod.

       

      Svoj záujem môžete vyjadriť do nedele 19. novembra 2023 dvomi spôsobmi:

      1.    vyplňte elektronický formulár

      individuálne prihlasovanie (pre zákonných zástupcov záujemcov)

      https://forms.gle/Ufk9epQUcstffb8d6

       

      hromadné prihlasovanie pre ZŠ (pre výchovných poradcov)

      https://forms.gle/hQuWMCRWj6phKGDL6

       

      2.    potvrďte telefonicky na tel. čísle 045/5333930 alebo mailom na: podatelna@gymzv.sk

       

      Tešíme sa na Vás!

    • Medzinárodný deň bez fajčenia
     • Medzinárodný deň bez fajčenia

     • Dňa 20. 11. 2023 sa naša škola pripojila k Medzinárodnému dňu bez fajčenia – oslave zdravého spôsobu života.  Študenti  a učitelia si pripomenuli nielen škodlivé účinky fajčenia  na organizmus človeka a jeho okolie, ale aj to, aké je ťažké zbaviť sa tohto škodlivého zlozvyku. Učitelia biológie si pre študentov  pripravili  zaujímavé aktivity, a to súťaž o najkrajší plagát s originálnym motívom Boj proti fajčeniu. Študenti a učitelia svojím hlasovaním rozhodli o nasledovnom poradí plagátov:

      1. miesto Viktória Balocová  (KVA)

      2. miesto Magdaléna Risková  (I.C)

      3. miesto Bibiána Halajová  (II.C)

      Študenti mali možnosť otestovať svoje pľúca sprirometriou. Týmto diagnostickým testom sa meria množstvo vzduchu, ktoré môže človek vyfúknuť z pľúc a s akou rýchlosťou to môže urobiť. Je to užitočný nástroj na posúdenie funkcie pľúc a detekciu možných pľúcnych problémov. Študenti súťažili o najsilnejšie mužské a ženské pľúca GĽŠ. Výhercami sa stali v  kategórii mužov Martin Šimiak  z triedy (II.B) a v ženskej kategórii vyhrala študentka Sofia Patel (I.C). Súťažiaci boli odmenení vecnými cenami.

    • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku
     • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • V priebehu mesiaca november sa v našej škole konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku v jednotlivých kategóriách.

      Umiestnenie žiakov je nasledovné:

       

      Kategória 1A

      1. miesto -  Dolinec Viliam (SE A)
      2. miesto - Španielová Júlia (SE A)
      3. miesto - Lehotská Daniela (SE A)

       

      Kategória 1B

      1. miesto - Nemcová Soňa (TE A)
      2. miesto - Sliacky Adrián (KV A)
      3. miesto - Markechová Jana (TE A)

       

      Kategória 2A

      1. miesto - Čech Krištof (KI A)
      2. miesto - Nulíček Daniel (I.A)
      3. miesto - Chovanec Adam (I.B)

       

      Kategória 2B

      1. miesto – Markech Jakub (SP A)
      2. miesto – Spodniaková Anna (III.A)
      3. miesto – Pápežová Daniela (SP A)

       

      Kategória 2C2

      1. miesto - Hronská Katarína (IV.A)
      2. miesto - Kalina Jakub (I.B)

       

      Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným prajeme veľa energie do ďalšieho štúdia tohto svetového jazyka.

    • Exkurzia vo Viedni + workshop finančnej gramotnosti vo FLIP
     • Exkurzia vo Viedni + workshop finančnej gramotnosti vo FLIP

     • Dňa 16. 11. 2023 sa žiaci 3. ročníka zúčastnili exkurzie vo Viedni. Navštívili historickú časť mesta, v ktorej sa oboznámili s najvýznamnejšími pamiatkami. Rovnako mali možnosť vidieť prípravu vianočných trhov a zažiť predvianočnú atmosféru. Súčasťou exkurzie bol aj  workshop finančnej gramotnosti vo FLiP (Centrum finančného vzdelávania). Žiaci počas neho vypracovávali rôzne úlohy, posilnili tímového ducha a odniesli si cennú skúsenosť z oblasti finančnej kultúry.

    • Deň pásikavého trička
     • Deň pásikavého trička

     • Dňa 16. 11. 2023 sme si v našej škole už druhýkrát pripomenuli Medzinárodný deň tolerancie akciou Deň pásikavého trička.

      Deň sa niesol v nasledovnom duchu: Ľudia sú rôzni v tom, ako vyzerajú, ako sa obliekajú, aká je ich viera. Aj keď každý je iný, mali by sme mať všetci rovnaké práv. Problematika tolerancie a rovnosti nielen v našej spoločnosti, ale aj vo svete, bola v tento deň témou vybraných vyučovacích hodín. Žiaci si uvedomili, aká je dôležitá rovnoprávnosť medzi ľuďmi v každej oblasti života.

      Oblečením pásikavého trička prejavili žiaci a  učitelia svoj tolerantný postoj k odlišnému výzoru, náboženstvu, orientácii a na druhej strane  nesúhlas s rasizmom a xenofóbiou.

    • Workshop Na ceste cudzích jazykov
     • Workshop Na ceste cudzích jazykov

     • Dňa 15.11. 2023 naša škola spolu so ZŠ Hrnčiarskou pripravila pre žiakov základných škôl zážitkový workshop v cudzích jazykoch. Keďže organizátorkami stretnutia boli učiteľky francúzskeho jazyka, na podujatie boli pozvaní žiaci z viacerých škôl vo Zvolene, ktorí sa učia ako druhý cudzí jazyk francúzštinu. Celé podujatie sa nieslo v duchu plurilingvizmu, teda viacjazyčnosti, ktorý je moderným trendom v oblasti vyučovania cudzích jazykov. Pre žiakov boli pripravené pestré aktivity v rôznych cudzích jazykoch na piatich stanovištiach, kde ich sprevádzali naši francúzštinári zo Sexty A. Cieľom bolo poukázať na príbuznosť viacerých jazykov a prepájanie vedomostí v rámci jednotlivých jazykových skupín. Na záver podujatia si všetci zmerali sily a zabavili sa v hre Kahoot. Veríme, že podujatie malo pre žiakov prínos a bolo príjemným obohatením v oblasti cudzojazyčného vzdelávania.

    • Best in English
     • Best in English

     • 16. 11. 2023 sa 20 talentovaných žiakov našej školy zúčastnilo medzinárodnej online súťaže v anglickom jazyku Best in English. Žiaci si preverili najmä svoje zručnosti, ako sú čítanie a posluch s porozumením. Konkurencia v tejto súťaži je obrovská, ale veríme, že naši gymnazisti majú šancu uspieť. Výsledky budú známe v priebehu pár týždňov. Všetkým zúčastneným držíme palce a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • 17. ročník súťaže iBobor
     • 17. ročník súťaže iBobor

     • V dňoch 6. - 10. novembra  2023 prebehla informatická súťaž iBobor, ktorej sa zúčastnilo 129 965 súťažiacich z celého Slovenska. Medzi nimi súťažili aj  54 žiaci z našej školy. V kategórii „Benjamín“ súťažilo 21 žiakov, z toho 10 žiakov bolo úspešných, v kategórii „Kadet“ súťažilo 14 žiakov, z toho 10 žiakov bolo úspešných, v kategórii „Junior“ súťažilo 12 žiakov, z toho 7 žiakov bolo úspešných a v kategórii „Senior“ súťažilo 7 žiakov, z toho 5 žiakov bolo úspešných.

    • VIDA!
     • VIDA!

     • Dňa 8. 11. 2023 sa žiaci triedy SE A, TE A a trojica kvartánov vybrali do Brna navštíviť VIDA! science centrum.

      Žiaci tu mali jedinečnú príležitosť - vyskúšať si platnosť fyzikálnych zákonov a naživo si overiť v praxi nadobudnuté vedomosti z hodín fyziky. Pri riešení rôznych hlavolamov potrápili svoje schopnosti a myslenie nielen žiaci, ale aj učitelia. Nestretli sme sa tu len s fyzikou, ale aj matematikou a biológiou. Návštevu VIDA! centra sme zakončili zaujímavým 3D kinom o podmorskom živote.

    • Vzácna návšteva z Kuby
     • Vzácna návšteva z Kuby

     • Dňa 08. 11. 2023 naša škola prijala vzácnu návštevu z Kuby. Pozvanie prijal mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Kubánskej republiky, pán Rafael Paulino Pino Bécquer.

      Stretnutia sa zúčastnili všetci žiaci 1. až 4. ročníka štvorročného štúdia, ktorí sa v našej škole učia španielsky jazyk. Stretnutie prebiehalo vo veľmi príjemnej atmosfére. Pán veľvyslanec rozprával o svojej krajine, turizme, školstve, zdravotníctve, kultúre, o bilaterálne spolupráci Slovenskej a Kubánskej republiky, ako aj o vzťahoch s inými krajinami. V druhej časti mali žiaci možnosť opýtať sa pána veľvyslanca na témy, ktoré ich zaujímali- sociálne siete na Kube, dovoz tovaru, oslava Vianoc, gastronómia a pod.

      V závere stretnutia sme sa dohodli na rozvíjaní ďalšej budúcej spolupráce a tešíme sa na nasledujúce stretnutie.

    • KABU
     • KABU

     • Dňa 6. 11. 2023 sa v poobedňajších hodinách uskutočnilo v Školskej jedálni Kabu. Žiaci tretieho ročníka mali pripravený bohatý program a zábavné súťaže pre žiakov prvých ročníkov.

      Najprv si žiakov náhodným výberom rozdelili do skupín. Žiaci tak mohli rozvíjať tímového ducha a spoluprácu medzi jednotlivými triedami. Tretiaci si pre nich pripravili rôzne súťaže : prenášanie jabĺk v ústach, vedomostný kvíz, v ktorom za nesprávnu odpoveď museli ochutnať nejakú dobrotu, jedenie donutov, ktoré boli zavesené na špagáte, súťaž v jazdení na kolobežke, obľúbené karaoke, ktoré hodnotili učitelia a mnoho ďalších. Súťaže boli bodované, preto sa žiaci snažili získať čo najviac bodov.

      Záverečnou bodkou a pekným ukončením Kabu bola módna prehliadka.

    • Komparo 2023/2024
     • Komparo 2023/2024

     • Dňa 09. 11. 2023 žiaci v  našej škole napísali Komparo zo slovenského jazyka a matematiky. Vypracovanie testu trvalo 60 minút. Komparo písali žiaci Kvarty A a rovnakú možnosť dostali aj vybraní žiaci z Tercie A.

      Testy obsahovali 25 úloh, ktoré sa týkali  učiva 5. až 8. ročníka. Pre kvartánov je Komparo príprava na testovanie, ktoré ich čaká v marci. Cieľom tohto testovania je overenie vedomostí a zručností z matematiky a slovenského jazyka. Časť testu bola zameraná aj na overenie čitateľskej gramotnosti a zistenie úrovne matematickej gramotnosti. Výsledky by mali poskytnúť údaje o vedomostiach a zručnostiach jednotlivých žiakov.