• Slávnostné ukončenie školského roku 2022/2023
     • Slávnostné ukončenie školského roku 2022/2023

     • 30. jún 2023 nás privítal krásnym slnečným počasím. Posledný deň školského vyučovania sa už tradične niesol v duchu spoločného oceňovania žiakov na školskom dvore.

      Pani riaditeľka RNDr. Ivetta Vidová stručne vyhodnotila priebeh školského roku a následne pristúpila k odmeňovaniu žiakov jednotlivých tried za ich celoročné snaženie. Okrem mimoriadnych úspechov vo vedomostných, umeleckých, ale aj športových súťažiach, ocenila aj prácu Školského parlamentu a vyzvala žiakov k aktívnej účasti na príprave školských akcií v budúcom školskom roku.

      Riaditeľka školy odovzdala sladké odmeny triedam s najlepším prospechom a najlepšou dochádzkou. Pred odchodom žiakov do tried sme si všetci vypočuli premiéru novej hymny nášho gymnázia, ktorú zahrala školská kapela.

      Po krátkom stretnutí v kmeňových triedach a rozlúčke s triednymi učiteľmi  žiaci  symbolicky na 2 mesiace zamávali škole a po náročnom školskom roku odišli tráviť letné prázdniny v kruhu rodiny a priateľov .

      Všetkým prajeme leto plné krásnych a nezabudnuteľných chvíľ, veľa aktívneho oddychu a nových nepoznaných zážitkov a objavov.

    • Projekt „Ako sa zmenila telesná zdatnosť našej mládeže po 100 rokoch?“
     • Projekt „Ako sa zmenila telesná zdatnosť našej mládeže po 100 rokoch?“

     • V školskom roku 2022/2023 sa takmer všetci žiaci našej školy zapojili do unikátnej štúdie zameranej na výskum 100-ročných trendov telesnej zdatnosti u stredoškolskej mládeže.

      Naša škola sa pred 100 rokmi (marec - apríl 1923) zúčastnila plošného merania telesnej vyspelosti mládeže na území vtedajšieho Československa.

      Cieľom štúdie je meranie zopakovať u 11 – 19 ročných žiakov v súlade s historickou metodikou a výsledné hodnoty komparovať s pôvodnými výsledkami.

      U žiakov sa zisťovala ich výška, výška v sede, váha, počet zhybov, hod loptičkou, skok z miesta, rýchly a vytrvalostný beh.

      Výsledky a porovnania budú zverejnené v školskom roku 2023/2024.