• Balet
     • Balet

     • Študenti tretieho a štvrtého ročníka našej školy v utorok 26. septembra prežili krásny umelecký zážitok  v Štátnej opere v Banskej Bystrici počas baletného predstavenia Anna Kareninová. Tento balet je tanečnou adaptáciou svetoznámeho románu Leva Nikolajeviča Tolstého. V centre príbehu stojí veľmi emancipovaná žena, ktorá túži po láske a naplnení, no naráža na morálku spoločnosti 19. storočia. Skutočnosť, že sa ako vydatá žena s dieťaťom zamiluje do mladého grófa, dáva tušiť drámu. Anna chce s atraktívnym grófom prežiť život a verí v jeho oddanosť. Preto robí rozhodnutia v prospech lásky, verí vo víťazstvo a kladie nám nadčasové  otázky: Je sloboda mužov a žien rovnaká? Môže byť človek šťastný za každú cenu? Anna Kareninová je príbeh o veľkej láske i o osude, ktorému nemožno uniknúť. Baletné predstavenie bolo pre niektorých študentov premiérovým umeleckým zážitkom. Veľmi pozitívne hodnotili javiskovú scénu, kostýmy, a hlavne sprievodnú hudbu orchestra Štátnej opery, ktorá umocnila tento umelecký zážitok.

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • 26. september bol Radou Európy v Štrasburgu stanovený ako Európsky deň jazykov. Cieľom je podnietiť mladých ľudí k učeniu sa cudzích jazykov, ktoré prispievajú k dosiahnutiu interkultúrneho porozumenia a k šíreniu kultúrneho dedičstva nášho kontinentu.

      Aj naša škola pripravila pre študentov zaujímavé aktivity. Počas prvej až tretej vyučovacej hodiny mali študenti Prímy, Sekundy, Tercie a Kvarty možnosť otestovať si svoje znalosti vo viacerých cudzích jazykoch. Vyučujúce všetkých cudzích jazykov, ktoré sa môžu študenti učiť v našej škole (ANJ, NEJ, FRJ, RUJ, SPJ), vytvorili na jednotlivých stanovištiach v priestoroch školy rôznorodé aktivity, ktoré žiaci plnili v skupinách. Boli to napríklad ochutnávky jedál, práca s jazykovými výrazmi, doplňovačky...Na tomto podujatí sme privítali hostí z Filozofickej fakulty – katedry germanistiky z UMB BB, ktorí pre našich žiakov pripravili kvíz a úlohy o nemecky hovoriacich krajinách. Na záver boli vyhodnotené najlepšie tímy. Pre študentov z vyšších ročníkov pripravili vyučujúci zaujímavé aktivity uskutočnené počas vyučovacích hodín.

    • Letný pohybový kurz na Donovaloch
     • Letný pohybový kurz na Donovaloch

     • V dňoch 4.9 - 8.9. 2023 sa 36 žiakov druhého ročníka a Sexty A zúčastnilo letného pohybového kurzu na Donovaloch. Celý týždeň nás sprevádzalo krásne počasie, všetky naplánované aktivity sme naplno zrealizovali. Prvý deň naše kroky smerovali k Brankovskému vodopádu a následne sme navštívili Vlkolínec – jednu zo vzácnych pamiatok zapísaných v zozname Unesco. Druhy deň patril náročnej túre Jánošíkové Diery – jednej z najkrajších turistických trás Národného parku Malá Fatra. Tretí deň si študenti otestovali plavecké schopnosti v aquaparku Bešeňová. Štvrtok bol opäť turisticky zameraný na prechod Prosieckou a Kvačianskou dolinou. Záver týždňa sme peši zdolali trasu Donovaly – Šachtičky v dĺžke asi 15 km.

      V rámci celého pohybového kurzu mali študenti jedinečnú možnosť spoznávať krásy Slovenska a overiť si svoje fyzické sily pri zdolávaní jednotlivých turistických chodníkov. Veríme, že kurz naplnil svoj cieľ a bol inšpiráciou pre ďalšie turistické aktivity v prírode.