• PRIJÍMACIE  KONANIE
     • PRIJÍMACIE  KONANIE

     • Výsledky prijímacieho konania

       

      Výsledky 4-ročné štúdium

       

      Výsledky 8-ročné štúdium

       

        

      Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 24. mája 2023 (do 23:59 hod.),

      písomne potvrdí strednej škole nastúpenie/nenastúpenie na štúdium.

       

      Prílohy:   Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium       

       

      Prijímacie skúšky pre štvorročnú aj osemročnú formu štúdia pre školský rok 2023/2024 sa uskutočnili:

      Pre štvorročnú formu:

      • v prvom termíne 4. mája 2023 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj  5. mája 2023
      • v druhom termíne 9. mája 2023 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj  10. mája 2023   

      Pre osemročnú formu:

      • v prvom termíne 4. mája 2023 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj  5. mája 2023 
      • v druhom termíne 9. mája 2023 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj  10. mája 2023  

       

      V školskom roku 2023/2024 plánujeme prijať do 1. ročníka:

      - v štvorročnej forme štúdia 90 žiakov 

      - v osemročnej forme štúdia je  24 žiakov. 

      ​​​

       

      Informácie k prijímaciemu konaniu nájdete tu.

      V prípade záujmu sa môžete informovať na telef. čísle 045/5333 920  alebo e-mailom na  podatelna@gymzv.sk.

    • Návšteva v Kronospane
     • Návšteva v Kronospane

     • Spoločnosť Kronospan je popredným svetovým výrobcom dosiek na báze dreva a jej výrobky sa používajú vo všetkých oblastiach, od nábytku a interiérového dizajnu, až po drevené domy, fasády budov a podlahy. So sextánmi sme 30. 3. 2023 navštívili túto spoločnosť v rámci kariérového poradenstva. Okrem predstavenia spoločnosti Kronospan a jej sesterskej spoločnosti Kronovision si naši študenti mohli prezrieť všetky fázy pracovného procesu priamo vo zvolenskej pobočke tejto spoločnosti. Študenti tiež absolvovali kvíz a boli odmenení vecnými darmi. Deň strávený v tejto nadnárodnej spoločnosti bol pre sextánov zaujímavou skúsenosťou aj smerom k výberu budúceho povolania.

    • Ďalší úspech v KK Prezentiády
     • Ďalší úspech v KK Prezentiády

     • Dňa 29. 3. 2023 sa v Gymnáziu J.G.Tajovského v Banskej Bystrici konalo krajské kolo Prezentiády pre kategóriu SŠ. Našu školu reprezentovali 4 tímy, zároveň sa súťaže zúčastnili tímy z Gymnázia I. Krasku v Rimavskej Sobote, Gymnázia v Tvrdošíne, Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši a SOŠOaS pre SŠ v Ružomberku. Tímy spracovali prezentáciu na tému Na tom sa zhodneme alebo Prvé rande rôznym spôsobom.

      Spomedzi 9 tímov sa na 1. mieste umiestnil náš tím Anjelky v podaní - Patrícia Sklienková, Barbora Eliášová a Daniela Gablasová z II.A. Dievčatá spracovali tému feminizmus, hlas žien na verejnosti a svojím skvelým prejavom a myšlienkami si jednoznačne zabezpečili postup do Gradfinále, ktoré sa bude konať dňa 21. 4. v Prahe.

      Úspešne sa darilo aj tímu Múdry, Múdrejší a Najmúdrejší v podaní - Zuzana Jaloviarová, Ema Anna Sedmáková a Katarína Botošová z II.C a obsadili krásne 3. miesto - získali Divokú kartu a v prípade, že tímy z 1. alebo 2. miesta sa nebudú môcť Grandfinále zúčastniť, dievčatá túto možnosť získajú.

      Ďakujeme aj našim ostatným 2 tímom Zhluk (M. Pavúk, A. Žňava z III.C) a Bútľavé duby (N. Václavíková, Z. Uhlíková z III.A) za vzornú reprezentáciu našej školy.

      Patrícii, Barbore a Daniele držíme palce v Grandfinále v Prahe.

    • Celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku
     • Celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     • V dňoch  26. - 27. 3. 2023 sa uskutočnilo v Bratislave celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku, na ktoré z krajského kola v Banskej Bystrici postúpil Lukáš Bielik (SE A). Súťažil v kategórii 1A. Účasť v celoštátnom kole a veľmi dobré bodové ohodnotenie je veľký úspech a pre Lukáša to bola zaujímavá príležitosť. Získal nové skúsenosti a posunul sa v zdokonaľovaní jazykových vedomostí a zručností. Lukáš  bude určite inšpiráciou aj pre iných študentov našej školy.

    • Deň učiteľov
     • Deň učiteľov

     • Deň učiteľov je oslavou povolania všetkých pedagógov,  ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, múdrosť, trpezlivosť a  obetavý prístup k študentom úprimné poďakovanie. Pri tejto príležitosti Školský parlament obdaroval ružou každého pedagogického, ale aj nepedagogického zamestnanca nášho gymnázia. V červenej ruži bolo ukryté slovo ĎAKUJEME.

      Školský parlament pripravil aj anketu „Best teacher awards“, v ktorej mali študenti hlasovať  za svojho najlepšieho učiteľa v rôznych kategóriách. Pripomienkou na tento deň sú fotografie, ktoré vystihujú atmosféru Dňa učiteľov

    • Regionálne kolo súťaže Spievam po francúzsky
     • Regionálne kolo súťaže Spievam po francúzsky

     • Dňa 24. 3. 2023 sa v Žiline konalo regionálne kolo súťaže Spievam po francúzsky 2023. Našu školu reprezentovali žiaci v dvoch kategóriách: do 14 rokov: Michal Droppa (PR A), Karolína Cibuľová (PR A), Elisa Luptáková (SE A), v kategórii 15 -17 rokov: Michaela Tomášová (KI A). Na hudobných nástrojoch ich sprevádzali: Richard Vojtek (III.B), Lukáš Ondrejka (III.B) a Lucia Kurčíková (I.C). Účinkujúci predviedli francúzske piesne na vynikajúcej úrovni, a preto mala odborná porota ťažkú úlohu vybrať najlepších.

      Z našich študentov dosiahli ocenenie vo svojej kategórii: Elisa Luptáková – 1. miesto a Michal Droppa – 3. miesto.

      Ďakujeme študentom za vynikajúcu reprezentáciu školy a Elise držíme palce na celoslovenskom kole súťaže 26. 5. 2023 v Banskej Bystrici.

    • Úspech v KK Prezentiády
     • Úspech v KK Prezentiády

     • Dňa 21. 3. 2023 sa v našej škole konalo krajské kolo Prezentiády pre kategóriu ZŠ. Našu školu reprezentovali 4 tímy, zároveň sa súťaže zúčastnili 2 tímy z Gymnázia I. Kraska v Rimavskej Sobote, 1 tím zo ZŠ Ďumbierska v Banskej Bystrici a 1 tím zo ZŠ v Podvysokej. Tímy spracovali prezentáciu na tému 1+1 alebo Bolo nebolo rôznym spôsobom, no všetci originálne.

      Spomedzi 8 tímov sa veľmi úspešne umiestnil náš tím Princezné z GĽŠ  - Hana ČiernikLívia Samolejová z KV A. Obsadili krásne 2. miesto, a tým si zabezpečili postup do Gradfinále, ktoré sa bude konať dňa 20. 4. v Prahe.

      Úspešne sa darilo aj tímu M_E v podaní - Ema Kubincová a Michaela Rusnáková zo SE A. Obsadili krásne 3. miesto – získali Divokú kartu a v prípade, že tímy z 1. alebo 2. miesta sa nebudú môcť Grandfinále zúčastniť, dievčatá túto možnosť získajú.

      Ďakujeme aj našim ostatným 2 tímom Krpci z gympla (N. Nosáľová, T. Ďuricová, A. Švec z PR A) a Tri pyramídy (H. Ťavodová, J. Španielová, N. Chladná z  PR A) za vzornú reprezentáciu našej školy a veríme, že aj keď sa neumiestnili na stupni víťazov, neodradí ich to k zapojeniu sa do súťaže v nasledujúcich rokoch.

      Hanke a Livke držíme palce v Grandfinále v Prahe.

    • Hodina deťom
     • Hodina deťom

     • Dňa 21. 3. 2023 sa žiaci z našej školy zapojili do verejnej zbierky Hodina deťom. Hodina deťom je celoročná verejná zbierka, ktorá už 23 rokov nepretržite podporuje projekty zamerané na pomoc deťom a mladým ľuďom v ohrození a rôznych krízových situáciách. Vo svojom 22. ročníku podporí organizácie pomáhajúce jednorodičovským rodinám a individuálnych príjemcov z radov samoživiteľov.

    • Ocenenie Sv. Gorazda
     • Ocenenie Sv. Gorazda

     • V piatok 10. 3. 2023 si v priestoroch Zimnej jazdiarne Bratislavského hradu prevzalo ocenenie sv. Gorazda 60 slovenských pedagógov. Toto ocenenie je najvyšším prejavom uznania, aké môže udeliť minister školstva pedagógom.

      Malú medailu svätého Gorazda udelil minister 19 pedagógom. Medzi ocenenými bola aj naša kolegyňa RNDr. Soňa Lazáriková.

      Uznaním mimoriadneho pedagogického úsilia, nasadenia a talentu je aj Ďakovný list sv. Gorazda. Toto ocenenie si z rúk ministra prebralo 26 učiteľov, medzi ktorými bola naša bývalá kolegyňa RNDr. Anna Hobzová.

      Našim kolegyniam srdečne blahoželáme k získanému ceneniu.

    • Príbehy spravodlivých
     • Príbehy spravodlivých

     • Dňa 15. 3. 2023 sa žiaci tretieho ročníka a septimy zúčastnili v krásnych priestoroch Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene veľmi pôsobivej akcie, ktorá vo všetkých prítomných zanechala hlboké emócie. 

      Svoj životný príbeh vyrozprávala našim študentom pani Alica Frühwaldová, dcéra manželov Bergerovcov, ktorých zachránili počas 2. svetovej vojny statoční Slováci. Tento príbeh je jedným z mnohých dojímavých príbehov, ktoré zozbierala, dramaturgicky upravila a nafilmovala pani Dagmar Mozolová. Práve ona svojím slovom sprevádzala celým podujatím. Dojemnou bodkou za všetkými slovami bol film v réžii pani Mozolovej Mamička o zachránenom židovskom dievčatku Zorke. Počas premietania filmu sa zaleskla slza v nejednom oku. Práve v takýchto okamihoch si človek ešte viac uvedomuje cenu ľudského života a silu slova ľudskosť. Ďakujeme.

    • BeSafeNet
     • BeSafeNet

     • Dňa 10.3. sa vybraní žiaci z tried I.C, SE A, KV A a 2.A zúčastnili súťaže v anglickom jazyku BeSafeNet, v ktorej si overili svoje vedomosti v oblasti prírodných a technologickým nebezpečenstiev. Súťaže sa zúčastnilo viac ako 1300 žiakov zo 170 krajín. Výsledky budú známe na prelome marca a apríla. Našim žiakom držíme palce, veríme, že v súťaži boli úspešní.

    • Prezentácia školy v ESC Zvolen
     • Prezentácia školy v ESC Zvolen

     • 10. 3. 2023 v popoludňajších hodinách šikovní žiaci GĽŠ odprezentovali možnosti štúdia v našej škole v priestoroch nákupného centra ZVOLENSKÁ EURÓPA.

      Celým programom sprevádzala Stela Šufliarska, žiačka 4. ročníka. Postupne k sebe pozývala na pódium svojich spolužiakov, ktorí informovali o 4-ročnej, ale i 8-ročnej forme štúdia. Porozprávali o programe DofE a Erasmus+, na základe  vlastných skúseností, a predstavili tiež Školský parlament. Školská kapela návštevníkom ESC spríjemnila piatkové popoludnie hudobnými vstupmi, zaspievali slovenskú a anglickú pieseň.  Francúzsku pieseň zaspievala a zahrala na gitare Zuzana Harbutová. Záver programu sa niesol v duchu pôsobivých slov a melódií z Mágie slova, s akcentom na dedičstvo našich predkov. Slovenskú ľudovú pieseň zanôtil Michal Droppa. Bodkou za programom bola pieseň, ktorú zaspievala Veronika Kánová, na gitare ju sprevádzala Ivana Dubajová.

      Okoloidúci sa mohli pristaviť pri stanovišti, kde im členovia zdravotníckeho krúžku názorne predviedli, ako poskytnúť prvú pomoc, alebo si len nechali odmerať tlak. Škola predstavila aj úplnú technickú novinku - virtuálnu realitu, s ktorou žiaci pracujú na hodinách informatiky a prírodovedných predmetov. Podrobnejšie informácie o štúdiu v našej škole, ale i o mimoškolskej činnosti sa záujemcovia dozvedeli od našich žiakov „Ľudovíta a Adely“ v stánku s informáciami.

    • ŠKOLSKÉ KOLO SOČ 2023
     • ŠKOLSKÉ KOLO SOČ 2023

     • Dňa 10. 3.  2023 sa uskutočnilo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti.

      Svoje práce odprezentovalo 5 žiakov v rôznych kategóriách. Žiaci vytvorenými prácami preukázali výborné znalosti a orientáciu v danej problematike, osvojili si prezentačné zručnosti a vyrovnali sa s trémou.

      Trojčlenná porota zhodnotila práce žiakov veľmi pozitívne a rozhodla, že všetci účastníci školského kola postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 31. marca 2023 na SPŠ Dopravná Zvolen.

      Víťazom blahoželáme a želáme im veľa šťastia v krajskom kole.

       

      Výsledky uvádzame v tabuľke.

      Mgr. Krnáč Pavel

      koordinátor SOČ

    • Animal farm.
     • Animal farm.

     • V utorok 7. 3. 2023 do nášho mesta už tradične zavítal divadelný súbor TNT Theatre Britain, ktorý organizuje predstavenia pre krajiny strednej Európy.

      Tentokrát si pre nás pripravili divadelnú hru „Animal Farm“ (Zvieracia farma), ktorá je adaptáciou slávneho románu Georgea Orwella. Román je podobenstvom o násilnej revolúcii nastolenej spoločenstvom, v ktorom „sú si všetci rovní“, a jeho postupnej premene v systém, v ktorom vládne hŕstka „ešte rovnejších“.

      Herci, pôvodom z Veľkej Británie, sa svojich rolí zhostili skvelo a výsledkom bolo pútavé predstavenie, plné prekvapivých zvratov.

      Naši študenti (III.B, III.C, Sekunda A) ocenili krásnu britskú angličtinu a zároveň sa oboznámili s dnes už klasickým dielom svetovej literatúry.

      Tešíme sa na ďalšie predstavenie o rok!

    • Okresné kolo vo vybíjanej dievčat
     • Okresné kolo vo vybíjanej dievčat

     • Naše žiačky z PR A a SE A sa 7. 3. a  9. 3. 2023 zúčastnili súťažných kôl vo vybíjanej v ZŠ M. Rázusa. V silnej konkurencii obsadili v okresnom kole pekné 4. miesto.

      GĽŠ reprezentovali:

      PR A : E. Bartošová, V. Glovňová, E. Jamrišková, L. Juráková, A. Štiasna

      SE A : A. Čuga, L. Filkorová, B. Kazdová, P. Kimáková, N. Kleščová, A. Lemešová, J. Markechová, S. Nemcová  

      Za reprezentáciu školy im veľmi pekne ďakujeme.

    • Jozef a jeho zázračný farebný plášť
     • Jozef a jeho zázračný farebný plášť

     • Divadlo Andreja Bagara v Nitre má vo svojom repertoári jeden z najznámejších svetových muzikálov.  Muzikál Jozef a jeho zázračný farebný plášť je veľkým scénickým posolstvom pre všetky generácie o tom, že len tie sny, ktoré máme odvahu snívať, sa raz aj naplnia. Vizuálne pútavou a vtipnou formou rozpráva známy starozákonný príbeh o Jozefovi a jeho bratoch, ktorý je metaforou o láske aj nenávisti, o zrade aj odpustení a najmä o odhodlaní žiť svoj sen napriek všetkým prekážkam.

      Naši študenti prežili 9. 3. 2023 krásny muzikálový večer, ktorý im ponúkla nitrianska divadelná scéna. Príbeh o Jozefovi a jeho bratoch bol strhujúcou multižánrovou show, ktorá všetkých divákov zdvihla zo sedadiel.

    • Prezentiáda
     • Prezentiáda

     • Cieľom súťaže bolo vytvoriť 2-3 členný tím a spoločne vytvoriť prezentáciu na jednu zo zadaných tém. Pre kategóriu ZŠ to boli témy Bolo nebolo alebo 1+1 a pre kategóriu SŠ Prvé rande alebo Na tom sa zhodneme.

      V súťaži sa okrem spracovania zvolenej témy (graficky, obsahovo) hodnotil najmä jasne stanovený cieľ a jeho dosiahnutie, originalita, spolupráca tímu, verbálna a neverbálna komunikácia, plynulosť prejavu, očný kontakt, vysporiadanie sa s možnou trémou, kultivovanosť prejavu, gestikulácia, reč tela, interakcia s publikom, reakcie na otázky a pod.

      Do nominačného kola postúpili tieto tímy:

      Kat. ZŠ

      Krpci z gympla (N. Nosáľová, T. Ďuricová, A. Švec PR A)

      Princezné z GĽŠ (H. Čiernik, L. Samolejová KV A)

      Tri pyramídy (H. Ťavodová, J. Španielová, N. Chladná PR A)

      M_E (E. Kubincová, M. Rusnáková SE A)

       

      Kat. SŠ

      Anjelky (P. Sklienková, B. Eliášová, D. Gablasová II.A)

      Zhluk (M. Pavúk, A. Žňava III.C)

      Bútľavé duby (N. Václavíková, Z. Uhlíková III.A)

      Múdry, Múdrejší a Najmúdrejší (Z. Jaloviarová, E. Sedmáková, K. Botošová II.C)

       

      Veríme, že všetky naše tímy budú vybraté a postúpia do krajského kola, kde zabojujú o postup do Grandfinále, ktoré sa bude konať v apríli v Prahe.

    • Študentský ples
     • Študentský ples

     • 11. 2. 2023 sa uskutočnil 9. ročník Študentského plesu. Žiaci sa predviedli v krásnych večerných róbach. Ukázali svoje tanečné majstrovstvo a neutíchajúcu chuť zabávať sa. V tento večer sme premenili naše všedné stretnutia v škole na nevšedné, výnimočné okamihy, ktorých súčasťou bola príjemná spoločnosť ľudí, dlhé rozhovory, tanec, hudba, spev či chutné jedlo.

      Spoločne sme si užili jedinečný večer, za ktorý ďakujeme členom Študentskej rady, sponzorom a všetkým zúčastneným.