• Kraľovali sme krížikom, ovládli sme krúžky
     • Kraľovali sme krížikom, ovládli sme krúžky

     • Spolok študentov Student Cyber Games zorganizoval už 14. ročník súťaže v strategickej hre Pišqworky. Naša škola hostila účastníkov oblastného kola tejto súťaže. 15. 11. prebehol turnaj základných škôl a 18. 11. turnaj stredných škôl. V oboch turnajoch našu školu reprezentovali dva tímy. Tím študentov: Dávid Moška, Michal Badinka, Šimon Janiga (KV A)  postúpil zo 4. miesta do regionálneho turnaja, ktorý sa konal 21. 11. v Žiline. O víťazstvo a postup do Grandfinále v Brne bojovalo 10 tímov. Naši žiaci obsadili 5. miesto.

      Z dvoch stredoškolských tímov sa do regionálneho turnaja prebojoval 1 tím  žiakov v zložení: Adam Blažko, Jakub Markech, Matej Výboh, Zuzana Harbutová a Daniela Pápežová (SX A). V regionálnom turnaji  28. 11. v Žiline  súperilo v 7 kolách 20 tímov. Náš tím obsadil po náročných dueloch krásne 10. miesto.

      Žiaci v turnajoch preverili svoj um, taktiku, predviedli strategické myslenie,  ale najmä zmysel pre fair play.  Aj keď sme nezvíťazili, odchádzali sme zo súťaže so cťou a veľkou chuťou zabojovať o rok o víťazstvo.

    • NÁBOJ junior
     • NÁBOJ junior

     • Žiaci našej školy z Tercie A a Kvarty A sa v piatok 25. 11. 2022 zúčastnili v B. Bystrici matematicko-fyzikálnej súťaže Náboj Junior.

      V rámci Banskobystrického kraja súťažilo 24 družstiev. Naši žiaci súťaž vyhrali. Srdečne im gratulujeme a tešíme sa z ich úspechu.

    • VIDA!
     • VIDA!

     • Žiaci našej školy z Tercie A a Kvarty A sa v stredu 16. 11. 2022 zúčastnili exkurzie vo Vedecko-zábavnom centre Vida v Brne. Súčasťou návštevy boli aj vedecká prednáška pod názvom Prečo lietadlo lieta a formula nie a návšteva filmového predstavenia Pohľad z vtáčej perspektívy v  3D-Kine. 

    • DOD 2022
     • DOD 2022

     • Výber profesie v živote je voľba, ktorú absolvuje každý z nás. Niektorí žiaci majú jasnú predstavu o tom, čo budú vo svojom živote robiť, rozhodujú sa rýchlo, majú jasné ciele. Niektorí sú nerozhodní, váhajú s výberom strednej školy. V našom gymnáziu sme sa rozhodli, že trošku pomôžeme práve tým nerozhodným.

      Dňa 24. 11. 2022 sme zorganizovali Deň otvorených dverí pre všetkých, ktorí sa chceli o našej škole dozvedieť čo najviac informácií. „Otvorili sme dvere“, aby každý záujemca mohol naživo vidieť, ako sa v našej škole žiaci vzdelávajú, čím žijú, v akých moderných učebných  priestoroch a komfortných zónach sa denne pohybujú. Gymnázium, ktoré hrdo nesie meno Ľudovíta Štúra, v tento deň navštívilo viac ako 150 žiakov základných škôl (nielen zo  zvolenského okresu), ktorí majú záujem o 4-ročnú, ale aj o 8-ročnú formu štúdia v našej škole.

      Naši žiaci, ktorí návštevníkov po škole sprevádzali, dovolili všetkým vyskúšať si, aký je to pocit „byť aspoň nachvíľu gymnazistom". Sprístupnili im život študenta, jeho povinnosti a všetky možnosti, ktoré škola ponúka. Na základe osobných skúseností všetkým vysvetlili, prečo si vybrať práve našu školu.

      Pevne veríme, že Deň otvorených dverí bol pre väčšinu návštevníkov inšpiratívny a s mnohými z nich sa uvidíme v septembri pri otváraní nového školského roku.

    • Kabu
     • Kabu

     • Dňa 18. 11. 2022 sa  v poobedňajších hodinách uskutočnilo tradičné Kabu v priestoroch Školskej jedálne. Téma tohtoročného Kabu bola „Netradičné gastro“, preto sa celá akcia niesla v znamení „rôznych vôní a chutí“. Tretiaci, prezlečení ako kuchári a čašníci, pripravili pre prvákov niekoľko zábavných aktivít, ktoré symbolizovali celú večeru. V úvode sa servírovalo predjedlo. Po ňom pokračovala koktejl párty. Vrcholom večerného menu bol kultúrny zážitok - niektorí odvážlivci sa premenili na popové hviezdy a zaspievali nám karaoke.

    • Olympiáda v nemeckom jazyku
     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • Dňa 23. 11. 2022 sa konalo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Zúčastnilo sa ho 75 žiakov našej školy, ktorí súťažili v 4 kategóriách.

      Umiestnenie žiakov je nasledovné:

      Kategória 1 A:

      1.miesto: Lukáš Bielik (SE A)

      2.miesto: Samuel Valko (SE A)

      3.miesto: Adam Výboh (PR A)

      Kategória 1 B:

      1.miesto: Michaela Vidová (KV A)

      2.miesto: Peter Lešo (TE A)

      3.miesto: Karolína Brozmanová (KV A)

      Kategória 2 A:

      1.miesto: Jakub Ulianko (SX A)

      2.miesto: Gerhard Maxim Mrtvik (II.A)

      3.miesto: Lenka Kozinová (I.A)

      Kategória 2.B:

      1.miesto: Nina Hanesová (SP A)

      2.miesto: Ema Chamulová (SP A)

      3.miesto: Ján Puškár (III.C)

      Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za ich záujem o nemecký jazyk.Prví dvaja súťažiaci z každej kategórie postupujú do okresného kola.

    • UMB očami našej absolventky
     • UMB očami našej absolventky

     • 22. 11. 2022 nás navštívila absolventka Gymnázia Ľ. Štúra Janka Holíková. Cieľom jej návštevy bolo odovzdať informácie o štúdiu na vysokej škole študentom III.A triedy. Janka tretiakom predstavila Ekonomickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde študuje v 4. ročníku študijný program Ekonomika verejného sektora.  Pre tretiakov to boli veľmi prínosné informácie. Výber vysokej školy je pre nich témou, ktorou sa v súčasnosti intenzívne zaoberajú. Veríme, že Jankine skúsenosti našim študentom pomôžu pri výbere ich vysokej školy. 

    • Deň v škole s Ivom Bednářom
     • Deň v škole s Ivom Bednářom

     • Dňa 18. 11. 2022 medzi nás zavítal náš bývalý žiak, študent Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Ivo Bednář,  ktorý si pre žiakov pripravil niekoľko zaujímavých aktivít.

      Žiaci seminára z fyziky si hneď ráno mohli medzi sebou zasúťažiť v novej fyzikálnej hre Maxwellov turnaj.  Snažili sa vyriešiť úlohy zamerané na elektromagnetizmus, získať indíciu a posunúť sa k ďalšej úlohe. Po zle zodpovedanej otázke vždy nasledovala indícia, ktorá ich prinútila výsledok prehodnotiť. Hra bola veľmi poučná.

      Na odvážnych dobrovoľníkov čakala poobede bonusová hra - fyzikálna únikovka (escape room). Logicky, bez použitia pera a papiera, museli vyriešiť niekoľko úloh z fyziky, napr. správne zapojiť elektrický obvod, vyriešiť príklad z kinematiky, úlohu z optiky, aby v závere získali kľúč od posledného zámku. Uniknúť sa im podarilo!

      Ivo pripravil tiež zaujímavú besedu pre žiakov III.B triedy. Poskytol informácie o Univerzite Komenského, jej fakultách, a hlavne o Fakulte matematiky, fyziky a informatiky. Objasnil podmienky prijatia na UK a predstavil niektoré študijné programy. Upozornil aj na tie odbory, ktoré sú menej známe, no veľmi zaujímavé, ako napríklad biofyzika, matematické modelovanie a iné. Priblížil študentský život na internáte, hovoril o finančných nárokoch na štúdium, o možnostiach študentského vyžitia a privyrobenia si počas štúdia. Študentom odpovedal na všetky zvedavé otázky. Sme veľmi vďační za jeho návštevu v škole, ktorá bola veľmi inšpirujúca vo všetkých smeroch.

    • DOD 2022
     • DOD 2022

     • Po dvojročnej pandemickej prestávke Gymnázium Ľudovíta Štúra pripravilo pre budúcich žiakov Deň otvorených dverí. Radi Vás privítame 24. 11. 2022 vo vynovených a zmodernizovaných priestoroch nášho gymnázia.

       

      Čo Vám v tento deň ponúkame?

      • Workshopy z vyučovacích predmetov pre žiakov 4-ročnej aj 8-ročnej formy štúdia
      • Možnosť priamo sa zapojiť do neštandardnej vyučovacej hodiny
      • Nahliadnutie do života Školského parlamentu
      • Osobné stretnutia s učiteľmi a žiakmi školy

       

      Tešíme sa na Vás!

    • 16. ročník súťaže iBobor
     • 16. ročník súťaže iBobor

     • V dňoch 7. - 11. novembra  2022 prebehla informatická súťaž iBobor, ktorej sa zúčastnilo 124 574 súťažiacich z celého Slovenska. Medzi nimi súťažili aj  84 žiaci z našej školy. Z nich bolo 48 úspešných riešiteľov, ktorí získali diplom. Najúspešnejších v každej kategórii sme ocenili aj knižnou poukážkou.

       

      Umiestnenie žiakov je nasledovné:

       

      Kategória Benjamín – (príma, sekunda)

        1/      Adela Čuga              SE A

        1/      Barbora Kazdová     SE A

        1/      Lukáš Bazala           SE A

       

      Kategória Kadet – (tercia, kvarta)

        1/      Samuel Gajdoš        KV A

        2/      Peter Lešo               TE A

        3/      Michal Badinka        KV A

       

      Kategória Junior – (kvinta, sexta, 1. a 2. ročník)

        1/      Daniela Pápežová   SX A

        2/      Sofia Novotná          SX A

        3/      Zuzka Harbutová     SX A

       

      Kategória Senior – (septima, 3. a 4. ročník)

        1/      Andrej Tóth               III.B

        2/      Marek Pivka             SP A  

        3/      Zuzka Szudorová     III.B

    • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku
     • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • V priebehu mesiaca november sa v našej škole konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku v jednotlivých kategóriách.

      Umiestnenie žiakov je nasledovné:

      Kategória 1A

      1. miesto -  Dolinec Viliam (PR A)
      2. miesto  - Valko Samuel (SE A)
      3. miesto  - Nemcová Soňa (SE A)
       

      Kategória 1B

      1. miesto  - Báťková Barbora (TE A)
      2. miesto  - Čech Krištof (KV A)
      3. miesto  - Sliacky Adrián (TE A)
       

      Kategória 2A
      1. miesto  - Šaling Jakub (SX A)
      2. miesto  - Švecová Alica (KI A)
      3. miesto  - Spodniaková Anna (II.A)

      Kategória 2B
      1. miesto  - Ďurica Andrej (SP A)
      2. miesto  - Gáborík Ivan (III.B)
      3. miesto  - Chamulová Ema (SP A)

      Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným prajeme veľa chuti do ďalšieho štúdia tohto svetového jazyka.

    • Beseda s pánom Vladimírom Strmeňom
     • Beseda s pánom Vladimírom Strmeňom

     • V pondelok 14. 11. 2022 sme v našom gymnáziu privítali vzácnu návštevu – pána Vladimíra Strmeňa, jedného z posledných pamätníkov SNP. Podelil sa s nami o zážitky zo svojho bohatého, ale ťažkého života. Do SNP sa zapojil ako šestnásťročný, následne bol ťažko zranený. Po vyliečení sa opätovne zapojil do bojov, tentokrát v armáde Ludvíka Svobodu, ktorá oslobodzovala naše územie. Pán Strmeň sa v tomto roku dožil 94 rokov. Napriek ťažkému životu a pokročilému veku nestráca optimizmus, v čom mu pomáha aj jeho celoživotná vášeň – hudba. Dodnes aktívne hrá na akordeóne a spieva svoje obľúbené piesne, ako nám to predviedol aj počas besedy. Sme vďační za to, že sme sa mohli stretnúť s týmto výnimočným človekom s výnimočným osudom.

    • Študentská kvapka krvi 2022
     • Študentská kvapka krvi 2022

     • Slogan 28. ročníka tejto kampane znie „Pripoj sa.“ a je výzvou, aby sa každý zdravý dospelý človek pripojil k darcom krvi.

      My na GĽŠ vo Zvolene sme sa pripojili 15.11.2022. Študentská kvapka krvi je zameraná hlavne na prvodarcov a mladých ľudí. Rozhodnutie darovať krv má veľký význam, jediným darovaním krvi môžete zachrániť až 3 ľudské životy.

      Všetkým darcom ďakujeme za ochotu nezištne pomáhať pri záchrane ľudských životov.

    • Športové turnaje pri príležitosti Dňa študentstva
     • Športové turnaje pri príležitosti Dňa študentstva

     • Po takmer mesačných súbojoch dňa 16. 11. 2022 vyvrcholili turnaje pri príležitosti Dňa študentstva. Žiaci, ale aj učitelia súperili v basketbale, tlaku na lavičke, šachu, florbale, bedmintone a volejbale. Tí najlepší boli odmenení sladkými cenami. Ďakujeme všetkým zúčastneným a gratulujeme víťazom.

    • The Last Wish
     • The Last Wish

     • Dňa 9. 11. 2022 sa žiaci tried prímy, sekundy a tercie zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku pod názvom The Last Wish.  Obsahom hry bol rodinný život a vzťahy v jednej rodine. Deti sa snažili splniť posledné želanie svojho otca, a preto predstavenie nieslo aj silný morálny odkaz o tom, čo je v ľudskom  živote dôležité.

    • Deň pásikavého trička
     • Deň pásikavého trička

     • Naša škola si pripomenula Medzinárodný deň tolerancie 16. 11. akciou Deň pásikavého trička. Tento deň sa niesol v duchu hesla: Ľudia sú rôzni v tom, ako vyzerajú, ako sa obliekajú, aká je ich viera. Aj keď je každý iný, mali by sme mať všetci rovnaké práva. Žiaci si na vybraných vyučovacích hodinách rôznym spôsobom priblížili problematiku tolerancie a rovnosti nielen v našej spoločnosti, ale aj vo svete. Uvedomili si, aká je dôležitá rovnoprávnosť v každej oblasti ľudského života. Všetci učitelia a žiaci, ktorí v tento deň prišli do školy oblečení v pásikavom tričku, vyjadrili svoj kladný postoj k tolerancii odlišného výzoru, náboženstva, orientácie a nesúhlas s rasizmom a xenofóbiou.

    • Bubnovačka
     • Bubnovačka

     • November je mesiac, v ktorom si pripomíname viaceré významné dátumy v oblasti ochrany práv dieťaťa.

      18. november je Európsky deň ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním.

      19. november je Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí.

      20. november vyhlásila organizácia UNICEF za Svetový deň detí, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa.

      Organizácie pôsobiace na Slovensku v oblasti ochrany detí pred násilím zvolili práve 18. november za deň, kedy BY MAL BYŤ HLAS DETÍ LEPŠIE POČUŤ!

    • Jeden svet
     • Jeden svet

     • V tomto roku sa uskutočnil 23. ročník Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet, ktorého ústrednou témou bol Domov. K festivalu sa pripojila aj II.C trieda z našej školy. Úlohou žiakov bolo pozrieť si jeden z ponúkaných filmov a následne sa zapojiť do online diskusie. Vo filme Drahé deti budúcnosti vystupovali tri mladé aktivistky.  Čelili rôznym problémom v rôznych častiach sveta, ale rovnakým spôsobom – protestami v uliciach. Protesty sa niesli v znamení boja proti klimatickým zmenám, za demokraciu v Honkongu a za zmenu politického systému v Čile. V utorok 8.11. prebehla online diskusia s Marcelom Karvayom, ktorý vyrástol v ťažkých podmienkach, v hlbokej generačnej chudobe. Program ukázal, že mladí ľudia sú nesmierne dôležití pre spoločnosť, môžu ovplyvniť veľa vecí, keď sú odhodlaní a majú jasné ciele.

    • Exkurzia Londýn
     • Exkurzia Londýn

     • V dňoch 16. - 21. 10. 2022 sa žiaci druhého ročníka zúčastnili geograficko-historicko-jazykovej exkurzie do Veľkej Británie s vyučujúcimi Janou Vasilovou a Lianou Smrečanovou.

      Po príchode do metropoly VB sme si hneď v prvý deň pozreli pamiatky a atrakcie centra Londýna -  Parlament, Buckinghamský palác či Big Ben. Počas nasledujúcich dní sme absolvovali prehliadku štúdií, kde sa natáčala filmová séria Harry Potter, pozreli sme si prímorské mesto Brighton s vvhliadkovou vežou britských aeroliniek a v posledný deň sme sa previezli lanovkou ponad Temžu k Toweru. Po prechádzke Towerským mostom sme sa s Londýnom rozlúčili.

      Veríme, že naši študenti si užili nielen históriu a ruch veľkomesta, plavbu trajektom a prechod Eurotunelom, ale zároveň získali aj interkultúrne skúsenosti z pobytu v anglických rodinách.

    • Študentská kvapka krvi 2022
     • Študentská kvapka krvi 2022

     • PRIPOJ SA!

      Kampaň Študentská kvapka krvi je zameraná hlavne na prvodarcov a mladých ľudí. Slogan 28. ročníka tejto kampane znie „Pripoj sa“ a je výzvou, aby sa každý zdravý dospelý človek pripojil k darcom krvi. Tradične sa zapája aj naša škola. Radi vás všetkých uvítame dňa 15. 11. 2022 v čase od 8.00 do 10.00 na pôde GĽŠ vo Zvolene. PRIPOJ SA!