• Kurz pohybových aktivít DENNÁ DOCHÁDZKA
     • Kurz pohybových aktivít DENNÁ DOCHÁDZKA

     • PLÁN ORGANIZAČNÉHO ZABEZPEČENIA kurzu pohybových aktivít v prírode so zameraním na letné športy PRE ŠTUDENTOV 2. ROČNÍKA

       

      DENNÁ DOCHÁDZKA

      Termín: 5. 9. - 9. 9. 2022

      Vedúci kurzu: Mgr. Lizoň Dušan

      Pedagogický dozor:    Mgr. Lizoň Dušan, Ing. Valuška Ján

       

      1. deň: 5. 9. 2022 – pondelok

       

      Trasa: : GĽŠ Zvolen – Podborová - Baková jama – Nezábudková ul. Zvolen

      Zraz: 9.00 hod. – zadný vchod do školy (pri telocvični)

      Odchod: 9.15 hod. spred GĽŠ

      Ukončenie: cca 12.00 hod. Nezábudková ul. Zvolen

      Pedagogický dozor: Mgr. Lizoň Dušan, Ing. Valuška Ján

       

       

      2. deň: 6. 9. 2022 – utorok

       

      Trasa: GĽŠ Zvolen - Stráže – Vyhliadka – Stráže – Tulská ul. Zvolen

      Zraz: 9.00 hod. – zadný vchod do školy (pri telocvični)

      Odchod :  9.10 hod. spred zadného vchodu do školy (pri telocvični)

      Ukončenie : Tulská ul. Zvolen cca  12.00 hod.

      Pedagogický dozor: Mgr. Lizoň Dušan, Ing. Valuška Ján

       

       

      3. deň: 7. 9. 2022 - streda

       

      Trasa: : Zvolen osobná stanica – Nová Baňa (náučný chodník Zvonička) – Zvolen

      Zraz: 6.40 hod.  Zvolen osobná stanica (vstupná hala - čakáreň pri predajni lístkov)

      Odchod: 6.57 hod.          R 11832 Urpín    Zvolen – Nová Baňa

      Späť:    12.14 hod.           R 11835 Urpín    Nová Baňa - Zvolen

      Ukončenie: cca 13.00 hod. Zvolen

      Poznámka: Žiaci, ktorí majú trvalé bydlisko v okresoch  Žiar nad Hronom a Žarnovica, môžu nastúpiť a vystúpiť  na železničnej stanici Žiar nad Hronom, Žarnovica  po predložení občianskeho preukazu a písomného súhlasu zákonného zástupcu.

      Pedagogický dozor: Ing. Valuška Ján, Mgr. Lizoň Dušan

       

       

      4. deň: 8. 9. 2022 - štvrtok

       

      Športový program -  volejbal, futbal, stolný tenis, tenis, speedbadminton, bedminton, basketbal

      a iné športové aktivity

      Zraz: 9.00 hod. v telocvični GĽŠ Zvolen

      Miesto konania: telovýchovné priestory školy

      Ukončenie: cca 12.00 hod.

      Pedagogický dozor: Mgr. Lizoň Dušan

       

       

      5. deň: 9.9. 2022 – piatok

       

      Trasa: Zimný štadión Zvolen  – Pustý hrad – Pod dráhami

      Zraz: 9.00 hod. – pred Zimným štadiónom

      Odchod:  9.10 hod.  spred Zimného štadióna

      Ukončenie: cca 12.00 hod. Pod dráhami

      Pedagogický dozor: Mgr. Lizoň Dušan, Ing. Valuška Ján

       

      Vybavenie: turistické oblečenie a obuv, v prípade daždivého počasia pršiplášť alebo nepremokavé bundy, zobrať so sebou suchú stravu, možnosť obeda v školskej jedálni (viď. miesto a čas ukončenia).

      Trasy turistických vychádzok je možné prispôsobiť poveternostným podmienkam a zdatnosti žiakov.

       

      Kurz je pre všetkých študentov povinný. Tí, ktorí sa ho nemôžu zúčastniť, vypracujú projekt o pridelenej téme. Absolvovanie kurzu je súčasťou klasifikácie z predmetu TSV (viď. Kritériá hodnotenia a klasifikácie na hodinách TSV“, ktoré sú uvedené na gymzv.edupage.org).

      Ak žiak neabsolvuje kurz alebo jeho časť, odovzdá vypracovanú seminárnu prácu v stanovenom rozsahu do 30. 9. 2022. Žiaci sa oboznámia s témami prác 12. 9. 2022 v kabinete TSV.

       

       

       

    • Plavecký výcvik pre študentov 2. ročníka a sexty
     • Plavecký výcvik pre študentov 2. ročníka a sexty

     • PLÁN ORGANIZAČNÉHO ZABEZPEČENIA LETNÉHO PLAVECKO – POZNÁVACIEHO KURZU - POBYTOVÁ FORMA

      Vysielajúca škola: Gymnázium Ľ. Štúra vo ZVOLENE
      Názov akcie: Letný plavecko - poznávací kurz pre študentov GĽŠ ZVOLEN
      Miesto: Chorvátsko, PAG, hotel Belveder
      Termín: 4.9. - 10. 9. 2022
      Počet účastníkov: 47 študentov
      Vedúca kurzu: PhDr. I. Slančíková
      Pedagogický dozor: Mgr. V. Bónová, Mgr. R. Hranec
      Zdravotník: Mgr. Liana Smrečanová (zdravotná sestra)
      Stravovanie: Zabezpečené v hoteli Belveder 3x denne
      Ubytovanie: Zabezpečené v hoteli Belveder, PAG, Chorvátsko
      Doprava: Zmluvná autobusová doprava
      Poistenie študentov: Komplexné cestovné poistenie
      Program a ciele kurzu :
      Cieľ kurzu: Orientácia a adaptácia v prímorskom prostredí, využitie prímorského prostredia na prevenciu zdravia, zdokonalenie plaveckých zručností v plaveckom bazéne aj v mori spojené s fyzickou záťažou. Dodržiavanie bezpečnosti pohybu pri vode.
      Spoznávanie prímorských lokalít Chorvátska, spoznávanie kultúrno-historických pamiatok Dalmácie, prírodných krás rezervácie Plitvice.

      Program:

      l. deň: 4. 9. 2022 - nedeľa

      05.00 odchod účastníkov z Hlavnej vlakovej stanice vo Zvolene (autobus)
      13.00 Plitvice- štvorhodinová exkurzia v turistickom oblečení po národnom parku

      19.00 Hotel Belveder na Pagu - večera, ubytovanie sa, večierka

       

      2. deň: 5. 9. 2022 - pondelok

      08.00 budíček
      08.30 raňajky
      09.00 plavecký výcvik – rozdeľovanie do družstiev
      12.00 obed
      13.00 odpočinok
      14.00 plavecký výcvik po družstvách s inštruktormi
      17.00 osobné voľno
      18.00 večera
      19.00 večerný nástup
      20.00 prednáška o plaveckých štýloch
      22.00 večierka

       

      3. deň: 6. 9. 2022 – utorok

      08.00 budíček
      08.30 raňajky
      09.00 plavecký výcvik po družstvách s inštruktormi
      12.00 obed
      13.00 odpočinok
      14.00 plavecký výcvik po družstvách s inštruktormi
      18.00 večera
      19.00 večerný nástup
      20.00 prechádzka po prímorskom mestečku 
      22.00 večierka

       

      4. deň: 7. 9. 2022 – streda

      08.00 budíček
      08.30 raňajky
      09.00 plavecký výcvik po družstvách s inštruktormi
      12.00 obed
      13.00 odpočinok
      15.00 plážový volejbal, jóga, strečing, slnenie a plávanie v mori
      18.00 večera
      19.00 prednáška o zdravotných rizikách pri mori
      20.00 diskotéka v spoločenskej miestnosti
      22.00 večierka


      5. deň: 8. 9. 2022 – štvrtok

      08.00 budíček
      08.30 raňajky
      09.00 poldenný výlet loďou s obedom, plavecký výcvik na plážach počas plavby loďou, slnenie, plávanie v mori
      18.00 večera v hoteli Belveder
      19.00 večerný nástup
      20.00 oddych
      22.00 večierka


      6. deň: 9. 9. 2022– piatok

      07.30 budíček
      08.00 raňajky
      09.00 plavecký výcvik v bazéne po družstvách s inštruktormi
      12.00 obed
      13.00 plavecký výcvik, plážový volejbal, slnenie a plávanie v mori
      15.30 balenie osobných vecí a príprava na odchod domov
      17.00 večera
      17.30 odchod do Zadaru s pobalenou a naloženou batožinou v autobuse, exkurzia po večernom Zadare, obhliadka historického centra a nábrežia s podmorským organom...
      23.30 odchod autobusom domov  Zadar -   Zvolen


      7. deň: 10. 9. 2022 - sobota

      09.30 príchod do Zvolena
      10.00 plánované ukončenie plaveckého výcviku
       


      Vybavenie:

      Vhodné oblečenie a obuv, aj pre prípad daždivého chladnejšieho počasia, vankúšik a prikrývku na cestovanie v autobuse,  slúchadlá do uší, štipce na sušenie bielizne, osobné hygienické potreby, prezuvky na izbu, letnaá otvorená obuv,  plavky v počte 3ks, kúpacia čiapka, opaľovací krém, po opaľovaní krém, slnečné okuliare, prikrývka hlavy, osuška na pláž, ležadlo na pláž, osobné lieky, občiansky preukaz, platobnú kartu, peniaze, a iné osobné veci podľa potreby. Pripraviť a zobrať si so sebou suchú stravu na dni :  4. 9., 10. 9. 2022, ostatné dni je strava zabezpečená.

      Program plaveckého výcviku je možné prispôsobiť počasiu a fyzickým schopnostiam študentov.

       

      Kontakty: Marek Moravčík, majiteľ hotela Belveder a autobusovej prepravy: 00421915345797

      Iveta Slančíková, vedúca výcviku GĽŠ Zvolen: 00421903543675

       

      Vypracovala: PhDr. I. Slančíková

      Schválila riaditeľka školy: RNDr. Ivetta Vidová

      Vo Zvolene 30. 8. 2022

    • Kurz pohybových aktivít Donovaly
     • Kurz pohybových aktivít Donovaly

     • ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE kurzu pohybových aktivít v prírode so zameraním na letné športy POBYTOVOU FORMOU NA DONOVALOCH

      Termín: 5. 9. – 9. 9. 2022

      Vedúci kurzu: Mgr. Pavel Krnáč

      Pedagogický dozor: Mgr. Soňa Kružliaková, Mgr. Soňa Čutorová

      Zabezpečenie služieb:  zabezpečuje cestovná kancelária Čekan   mobil: 0905 610 168; 0905 409 372   

      Odchod: 9.00 hod. spred GĽŠ Zvolen 5. 9 2022 (pondelok)

      Predpokladaný návrat:  14.00  hod. pred GĽŠ Zvolen 9. 9 2022 (piatok)

      Stravovanie a ubytovanie: 5. 9. –  9. 9. 2022 štyri noci a plná penzia (suché obedy). Začíname v pondelok večerou a končíme v piatok raňajkami plus suchý obed.

      Cieľ kurzu: Orientácia a adaptácia v prírodnom prostredí, ochrana človeka a prírody, bezpečnosť pohybu v prírode, spoznávanie prírodných lokalít Slovenska spojené s fyzickou záťažou.

       

      1. deň :

             GĽŠ Zvolen – Brankovský vodopád, Vlkolínec, túra v trvaní 4 - 5 hodín (Ubytovanie bude až po túre, preto je potrebné nastúpiť do autobusu v turistickom oblečení. Do autobusu sa vstupuje v čistej obuvi, turistická obuv bude uložená v batožinovom priestore autobusu. Zoberte si so sebou obed, prípadne peniaze na obed.

                Zabezpečená teplá večera – večerný program (opekanie, športové aktivity, beseda o ochrane prírody)

       

      2. deň : Turistická trasa Malá Fatra - Národná prírodná rezervácia Rozsutec v trvaní 5 - 7 hod.

                    Zabezpečené raňajky, suchý obed a teplá večera – večerný program (opekanie, športové aktivity)

       

      3. deň : Návšteva aquaparku

                   Po návrate účelové cvičenie zamerané na prácu s mapou (topografia) a zdravotnú prípravu

                   Zabezpečené raňajky, suchý obed a teplá večera – večerný program (opekanie, športové aktivity)

       

      4. deň : Turistická trasa v trvaní 5- 6 hodín (Prosiecka a Kvačianska dolina v Chočských vrchoch)

                    Zabezpečené raňajky, suchý obed a teplá večera – večerný program  športové aktivity

       

       5. deň : Turistická trasa v trvaní 5 hodín  Donovaly – Šachtičky

         Predpokladaný príchod pred školu 14.00 hod.

       

      Dôležité upozornenia pre študentov

                  Teplé náhradné turistické oblečenie, pršiplášť alebo nepremokavé bundy (nie dáždniky)!!!

      Obuv na turistiku (nie tenisky!), prezuvky do autobusu, pyžamo, prezuvky na chatu, hygienické potreby,   plavky a uteráky, lieky (ak nejaké pravidelne užívate), karta poistenca, občiansky preukaz.

      Môžete si priniesť aj špekáčiky alebo iné potraviny na opekanie.