• Gymnaziáda 2023
     • Gymnaziáda 2023

     • V pondelok 26. 6. 2023  sa konal 14. ročník Gymnaziády – našej školskej oslavy olympijského ducha. Všetky plánované športové disciplíny sa podarilo úspešne zrealizovať. Po slávnostnom vztýčení vlajky, zapálení symbolického olympijského ohňa a po príhovore pani riaditeľky nasledoval olympijský beh -  600 m na  školskom ihrisku.

      Súťaže, do ktorých sa zapojili žiaci 1. – 3. ročníka štvorročnej formy štúdia a 1. – 7. ročníka osemročnej formy štúdia, prebiehali podľa rozpisu. Športovcov povzbudzovali učitelia a spolužiaci. Zástupcovia tried bojovali nielen za seba, ale zbierali body aj do medzitriednej súťaže. V záverečnom hodnotení zvíťazili žiaci z tried III. A a KV A, ktorí nazbierali najviac spoločných bodov.

      Ďakujeme všetkým učiteľom telesnej výchovy za výborne pripravenú akciu, ale vďaka patrí aj ostatným učiteľom a žiakom, ktorí ochotne pomáhali pri jednotlivých disciplínach.

    • Piškvorky
     • Piškvorky

     • A bolo to tu... Jedáleň nachystaná na akciu organizovanú triedami Sexta A a II. C.

      Dňa 23. 6. sme sa dočkali prvého ročníka súťaže v piškvorkach. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, každé kolo trvalo 15 minút. Žiaci osemročnej formy po Kvartu A mali vlastnú kategóriu a štvorročná forma spolu s triedou Kvinta A zapájali mozgové bunky v druhej kategórii. V prvej kategórii (mladší) sa tím skladal z troch súťažiacich. V druhej kategórii (starší) sa súťažilo po 5 žiakov v každom tíme.

      Po rýchlo ubehnutých dvoch hodinách sme gratulovali tímu Kvarta DMŠ k výhre. Do semifinále druhej kategórie postúpili triedy Kvinta A a II.A. Finále bolo napínavé a rozhodlo sa až v rozhodujúcom zápase medzi kapitánmi. Gratulujeme k výhre triede Kvinta A.

      Tešíme sa na pokračovanie turnaja v septembri a dúfame v čo najväčšiu účasť žiakov. Všetkým súťažiacim prajeme krásne prázdniny.

    • Diamantová cena DofE
     • Diamantová cena DofE

     • Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene si pripisuje ďalší úspech. Stali sme sa členmi Diamantového klubu DofE. 

      V tomto školskom roku sa riaditeľka školy RNDr. Ivetta Vidová a koordinátorka DofE na škole Mgr. Dominika Šimová zapojili do ročného vzdelávacieho programu zameraného na rozvoj líderských a manažérskych zručností nazvaného Diamantová cena, ktorý je pod záštitou programu DofE (Medzinárodné ocenenie Vojvodu z Edinburghu). Národná kancelária programu v spolupráci s odborným mentorom z biznisu Milanom Kalmancaiom nám pomohli nastaviť ciele v oblastiach Vízia, Ja - líder, Budovanie tímu a tiež Financovanie. Celoročná práca a snaženie vyvrcholilo záverečnou prezentáciou stanovených cieľov v utorok 13. 6. 2023 v slávnostných priestoroch Rosenfeldovho paláca v Žiline. V závere podujatia zástupcovia Národnej kancelárie odovzdali účastníkom certifikáty. 

      Za podporu ďakujeme DofE Slovensko a Banskobystrickému samosprávnemu kraju.

    • Zážitkové workshopy s Post Bellum
     • Zážitkové workshopy s Post Bellum

     • Post Bellum je občianske združenie, ktorého činnosť najlepšie vystihujú slová z jeho internetovej stránky: Zaznamenávame príbehy a snažíme sa rozprávať ich ďalej: veríme totiž, že konkrétne ľudské osudy sú tou najlepšou cestou k poznaniu vlastnej minulosti.“ Poznávanie minulosti prostredníctvom dramatizácie si mohli v dňoch 19. – 21. júna 2023 vyskúšať naši tretiaci. Vžili sa do rolí ľudí, ktorých príbehy (aspoň fiktívne) zažili na vlastnej koži.

      III.A spoznala „nežnú revolúciu“ prostredníctvom workshopu „Nežná zmena“. Z obyvateľov socialistického paneláku sa na konci 80. rokov stali revolucionári alebo kontrarevolucionári, podľa toho, aké názory a postoje prezentovali ich postavy, ale prevrat sa nakoniec aj tak podaril. J

      III.B si počas workshopu „Tak toto neprejde“, vyskúšala, aké ťažké bolo byť disidentom, vyrábať a šíriť samizdatové časopisy, dočkať sa zrady od ľudí, od ktorých by to nikdy nečakali, prípadne zažívať výsluchy na ŠtB.

      III.C sa vďaka workshopu „Iba sme sa narodili“, vrátila v minulosti najďalej – až do obdobia 1. Slovenskej republiky. Časť žiakov sa vžila do kože konkrétnych členov židovskej obce, časť sa stala novinármi, ktorí (pravdivo alebo nepravdivo) informovali o ich osudoch. Tento workshop prepájal minulosť so súčasnosťou a poukazoval na tenkú hranicu medzi pravdou a lžou v médiách, ako aj na hrozbu šírenia antisemitizmu a xenofóbie.

      Workshopy využívajú moderné metódy výučby dejepisu - metódu orálnej histórie, zážitkové vyučovanie, simuláciu a hranie rolí. Sú inšpirované skutočnými príbehmi pamätníkov publikovanými na portáli www.memoryofnations.eu.

      O tom, že naozaj išlo o nevšedný zážitok, svedčia reakcie od účastníčok a účastníkov:

       

      „Workshop Post Bellum hodnotím veľmi pozitívne. Páčila sa mi kreatívna forma učenia sa. Pri úlohách sme museli zapojiť naše kritické myslenie a som rada, že nám pripomenuli, aká je história dôležitá pre našu súčasnosť a budúcnosť.“  Ema Huliaková, III.C

       

      „Mne osobne sa workshop veľmi páčil, pretože mi viac priblížil dobu, o ktorej som veľakrát zvykla počúvať v detstve od mojich rodičov. Vďaka aktivitám sa nám podarilo v triede vytvoriť neopísateľnú atmosféru, ktorá nám pomohla aspoň trošku sa vžiť do situácie ľudí, ktorí zažili nežnú revolúciu. Z workshopu si odnášam úžasné zážitky a určite nie len ja, ale aj ostatní moji spolužiaci.“  Darina Paprčková, III.A

       

      „Workshop bol jednoducho nezabudnuteľný. Páčilo sa mi, ako sme sa všetci doňho vedeli vžiť, hlavne lektori, ktorí ho zorganizovali. Určite by sa to malo aplikovať ďalej a každoročne, pretože to bola zábavná forma učenia a veľmi som si to užila.“  anonymná účastníčka

       

      „Forma výučby dejepisu takouto zážitkovou formou bola veľmi dobrým oživením bežných hodín dejepisu. Myslím si, že takýto workshop zaujme aj ľudí, ktorí dejepis možno až tak radi nemajú, ale takouto formou tie informácie budú baviť každého.“ Tomáš Varga, III.B

       

      „Tento workshop sa mi páčil kvôli tomu, že doteraz som o tomto období vedela iba veľa faktov z učebníc, ale po tejto aktivite som si vedela lepšie predstaviť, čo ľudia v tom období prežívali.“

      Zuzana Szudorová, III.B

    • Slávnostné vyhodnotenie krajského kola MO a FO
     • Slávnostné vyhodnotenie krajského kola MO a FO

     • Naši žiaci  sa dňa 14. 6. 2023 zúčastnili slávnostného vyhodnotenia krajského kola matematickej a fyzikálnej olympiády na FPV UMB v Banskej Bystrici. Súčasťou tohto podujatia bola prednáška doc. RNDr. Zbyněka Kubáčeka (z FMFI UK Bratislava) na tému Lesk a bieda nekonečne malých. Prednáška bola veľmi zaujímavá a obohacujúca pre žiakov, ale aj učiteľov, ktorí ich sprevádzali. Po skončení prednášky bola voľná diskusia, počas ktorej mohli žiaci klásť doc. Kubáčekovi rôzne otázky. Následne sa žiaci zúčastnili recepcie, ktorá bola pre nich pripravená.

      Umiestnenia našich žiakov boli nasledovné:

    • Slávnostné vyhodnotenie olympiád a súťaží
     • Slávnostné vyhodnotenie olympiád a súťaží

     • Žiaci Gymnázia Ľudovíta Štúra sa dňa 13. 6. 2023 zúčastnili v Menze TU slávnostného vyhodnotenia predmetových olympiád a postupových súťaží okresného kola za školský rok 2022/2023.

       

      Matematická olympiáda

      Kategória Z6

      1. miesto Emília Bartošová (PR A)

      3. miesto Adam Výboh (PR A)

       

      Kategória Z7

      1. – 2. miesto Tianhao Yang (SE A) 

      3. miesto Nela Kleščová (SE A)

       

      Kategória Z9

      1.miesto Tobias Michálek (KV A)

       

      Chemická olympiáda

      Kategória D

      1.miesto Samuel Valko (SE A)

       

      Biologická olympiáda

      Kategória D v  TP  

      1. miesto Jana Markechová (SE A)

       

      Pytagoriáda

      Kategória P7

      2. miesto Tianhao Yang (SE A)

      3. miesto Alan Švec (SE A)

       

      Kategória P8

      1. – 3. miesto Šimon Timko (TE A) a Adrián Sliacky (TE A)

       

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy a gratulujeme k dosiahnutým výsledkom.

    • Anything but a backpack day
     • Anything but a backpack day

     • V pondelok 12. 6. 2023 si Školský parlament pre žiakov našej školy pripravil deň bez školskej tašky. Žiaci si mali priniesť svoje školské veci vo všetkom možnom, len nie vo svojej obyčajnej školskej taške.                                                                                                       

      Žiaci boli kreatívni a prišli s originálnymi nápadmi - sánky na skateboarde, vysávač, vešiak, nákupný košík, puzdra na hudobné nástroje, krabice, vedrá, kočík a pod.

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto aktivity zapojili a spríjemnili nám deň v škole. Veríme, že nabudúce sa zapoja aj ďalší študenti. Tešíme sa na ich veselé a zaujímavé nápady v novom školskom roku.

    • Praha – magická metropola
     • Praha – magická metropola

     • 8. až 10. 6. 2023 sa boli študenti septimy a niektorých ďalších tried presvedčiť, či je Praha naozaj magickou európskou metropolou. Počas trojdňovej exkurzie ich čakal bohatý program.  V prvý deň sa prešli od Wilsonovho nádražia cez Václavské námestie a navštívili Hudobné divadlo Karlín, ktoré im ponúklo muzikál Bodyguard. Druhý deň bol najbohatší na spoznávanie historického centra mesta. Od Strahovského kláštora, popri Lorete, cez areál Pražského hradu a Malú Stranu sa presunuli až k Central Gallery Prague. Umelecké diela Alfonsa Muchu, Salvadora Dalího a Andyho Warhola nachvíľu spomalili rýchly tep veľkomesta. Počas tretieho dňa sa študenti zoznámili s Prašnou bránou, Obecným domom, Staromestským námestím, Pražským orlojom, Karlovým mostom a Stenou Johna Lennona. Praha je naozaj magická. Presvedčte sa aj vy. Ak nie osobne, tak z fotografií, ktoré študenti počas exkurzie nafotili.

    • Odovzdávanie maturitných vysvedčení
     • Odovzdávanie maturitných vysvedčení

     • Veľmi dôstojnou bodkou za ukončením štúdia v Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene bola slávnosť na Zvolenskom zámku. Naši maturanti si prebrali v obradnej sieni z rúk primátora mesta p. Ing. Vladimíra Maňku maturitné vysvedčenia. Svedkami tejto peknej udalosti boli okrem riaditeľky školy RNDr. Ivetty Vidovej, triedne učiteľky, rodičia, starí rodičia a priatelia našich maturantov.

    • Štúrov Zvolen
     • Štúrov Zvolen

     • ,,Človek má takú váhu, aké silné je jeho slovo." Týmito slovami uviedli XXXVI. ročník celoslovenskej súťaže v rétorike Štúrov Zvolen 2023, ktorá sa uskutočnila dňa 6. 6. 2023 v DK ŽSR vo Zvolene.

      V silnej konkurencii rétorov z celého Slovenska našu školu zastupovali postupujúci žiaci z okresného kola Jakub Markech a Ján Krahulec. Jakub Markech získal špeciálne ocenenie Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene.

      Jakubovi k oceneniu srdečne blahoželáme a prajeme mu v živote ešte veľa silných slov!

    • Exkurzia v závode Continental
     • Exkurzia v závode Continental

     • V utorok 6. 6.  2023  žiaci 3. ročníka navštívili závod Continenal Automotive Systems Slovakia s.r.o. vo Zvolene.
      V rámci exkurzie mali žiaci možnosť vidieť výrobnú halu, montážne linky a vývojové stredisko R&D (Research and development). Práve vo vývojovom stredisku sa žiaci dozvedeli o princípoch programovania brzdových systémov, prehliadli si rôzne druhy testov, ktoré sa na nich vykonávajú. Oboznámili sa s výrobu jednotlivých častí brzdových systémov a videli proces ich skladania na montážnych linkách.

      Veríme, že aj táto exkurzia prispeje k profilovaniu našich žiakov a uplatneniu v budúcom profesijnom živote.

    • Detský literárny Zvolen 2023
     • Detský literárny Zvolen 2023

     • V Centre voľného času Domino 31. 5. 2023 vyhlasovali výsledky regionálnej literárnej súťaže, ktorú každoročne organizuje Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene. Sofia Vaňová prispela do tejto súťaže prácou s názvom ALMARA a stala sa laureátkou v IV. kategórii. Táto kategória vznikla len vlani a je určená mladým autorom, ktorým 3 strany nestačia na vyrozprávanie ich príbehu.

      Zo Sofiinho úspechu sa tešíme a srdečne jej blahoželáme. Nech ju Múza ešte veľakrát navštívi, aby ju inšpirovala k ďalším literárnym prácam.

    • Jazykovo-poznávacia exkurzia vo Viedni
     • Jazykovo-poznávacia exkurzia vo Viedni

     • Dňa 1. 6. 2023 sa žiaci z tried Tercia A a Kvarta A zúčastnili jazykovo-poznávacej exkurzie vo Viedni. Navštívili Technické múzeum a areál zámku Schönbrunn, ktorý bol v minulosti letným sídlo cisárskej rodiny Habsburgovcov. Nachvíľu zablúdili v labyrinte a potom spoločne podnikli prechádzku ku Gloriette, pamätníku stojacom na vyvýšenine v pozadí zámku. Prezreli si aj Wagenburg s výstavou zbierky cisárskych kočiarov. Počasie počas celého dňa všetkým doprialo teplé slnečné lúče a oblohu bez mráčika. Prinieslo možnosť poprechádzať sa v prostredí upravenej parkovej zelene s rozsiahlymi kvetinovými záhonmi a fontánami ozdobenými sochárskymi výjavmi. V povetrí sa niesla vôňa nádherne rozkvitnutých ruží.

    • Celonárodné kolo súťaže Spievam po francúzsky
     • Celonárodné kolo súťaže Spievam po francúzsky

     • Dňa 26. 5. 2023 sa uskutočnilo v Robotníckom dome v Banskej Bystrici celonárodné a zároveň aj medzinárodné kolo súťaže Spievam po francúzsky 2023. Našu školu v kategórii spevákov do 14 rokov reprezentovala Elisa Luptáková zo Sekundy A, ktorú na klavíri sprevádzal Richard Vojtek z triedy III.B. S piesňou Et bam od Mentissy si Elisa získala publikum a umiestnila sa na peknom štvrtom mieste. Gratulujeme a prajeme ešte veľa radosti zo spevu a francúzskeho jazyka.