• Textová podstrana

   • Plánované povinné kurzy a cvičenia v školskom roku 2018/2019

    Príma

    • Účelové cvičenie – jesenné
    • Účelové cvičenie – jarné

    Sekunda

    • Účelové cvičenie – jesenné
    • Účelové cvičenie – jarné

    Tercia

    • Účelové cvičenie – jesenné
    • Účelové cvičenie – jarné

    1. ročník

    • Zimný pohybový kurz - lyžovanie, snowboarding, korčuľovanie, zimná turistika
    • Účelové cvičenie - zimné (počas Zimného pohybového kurzu)
    • Účelové cvičenie - jarné

    2. ročník

    • Letný pohybový kurz - plávanie, letná turistika
    • Účelové cvičenie - letné (počas Letného pohybového kurzu)
    • Účelové cvičenie - jarné

    3. ročník

    • Kurz ochrany života a zdravia

    Plánované exkurzie v školskom roku 2018/2019

    Predmet Názov Počet dní Ročník Mesiac
    SJL Návšteva divadelného predstavenia   všetky podľa ponuky divadiel