• GĽŠ v Europa shopping centre Zvolen
     • GĽŠ v Europa shopping centre Zvolen

     • Dňa 10. 3. 2023 v poobedňajších hodinách sa Gymnázium Ľudovíta Štúra predstaví v priestoroch Europa shopping centra vo Zvolene.

      Nenechajte si ujsť prezentáciu našej školy, ktorá je určená nie len záujemcom o stredoškolské štúdium, ale aj širšej verejnosti. Predstavíme Vám každodenný život študenta v našom gymnáziu.

      Tešíme sa na Vás!

    • Získanie francúzskeho certifikátu DELF A2
     • Získanie francúzskeho certifikátu DELF A2

     • Dvom študentkám z našej školy, Sarah Zaverákovej (III.B) a Monike Lieskovskej (III.B) sa podarilo úspešne zvládnuť skúšky na získanie certifikátu DELF A2. Je to medzinárodne platný certifikát z francúzskeho jazyka vydaný francúzskym ministerstvom školstva, ktorý potvrdzuje aktívne ovládanie francúzštiny v stanovenej úrovni podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky.

      Dievčatám gratulujeme a prajeme ešte veľa úspechov v štúdiu francúzskeho jazyka.

    • Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku
     • Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 16. 2. 2023 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku v Súkromnom gymnáziu Banskobystrickom. Našu školu reprezentovali nasledovní študenti:

      Kategória 1A

      Barbora Báťková (TE A)

      Kategória 2A

      Jakub Šaling (SX A)

      Kategória 2B

      Andrej Ďurica (SP A)

      Na výbornom 2. mieste sa umiestnil  Jakub Šaling. Úspešnými riešiteľmi boli aj Barbora Báťková a Andrej Ďurica.

      Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

    • Deň otvorených dverí
     • Deň otvorených dverí

     • Milí piataci a deviataci,

      opätovne pre Vás otvoríme brány našej školy v duchu hesla: Raz vidieť je viac ako 100-krát počuť!  Tak neváhajte a navštívte nás počas Dňa otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 21. februára 2023.

      Naši žiaci Vás budú sprevádzať v priestoroch školy každú hodinu od 8.30 až do 11.30 hod. (8.30, 9.30, 10.30, 11.30).

      Čo sme pre Vás pripravili?

      • Workshopy z vyučovacích predmetov
      • Pohľad do učební počas bežného vyučovania 
      • Stretnutie s učiteľmi a žiakmi
      • Školský život „medzi hodinami“
      • Možnosť prejsť sa modernými a komfortnými priestormi školy
      • Aktivity Študentského parlamentu, krúžky a mimoškolská činnosť žiakov

      Ak nemôžete prísť v doobedňajších hodinách, využite možnosť individuálneho stretnutia s vedením v školy v čase od 14.00 do 16.30 hod.

      Tešíme sa na Vás. 😊

    • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku
     • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 15. 2. 2023 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu reprezentovali 8 žiaci.

      Všetkým sa podarilo umiestniť v prvej desiatke. Samuel Valko získal pekné 2. miesto v kategórii 1A. Lukáš Bielik obsadil 1. miesto v tejto kategórii a postúpil do celoslovenského kola. Lukášovi srdečne gratulujeme a všetkým žiakom ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy.

    • English Week
     • English Week

     • V týždni 13. - 17. 2. 2023 sa vybraní žiaci ročníkov Tercia A, Kvinta A a I. C učili pod vedením amerického lektora Raya, ktorý do našej školy chodí už pravidelne. Žiaci sa okrem precvičenia komunikačných zručností dozvedeli aj veľa zaujímavých informácií o Spojených štátoch amerických, ich kultúre a geografii. V neposlednom rade si rozšírili svoju slovnú zásobu v najrôznejších témach a zaujímavo a pútavo diskutovali. Na lektora Raya sa tešíme opäť už o mesiac.

    • Krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku
     • Krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku

     • Dňa 13. 2. 2023 sa v Gymnáziu M. Kováča v Banskej Bystrici uskutočnilo krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku. V kategórii A súťažilo 12 žiakov, medzi nimi aj naše žiačky Z. Banská  (I.A),  A. Spodniaková  (II.A). V kategórii B súťažilo 10 žiakov, medzi nimi žiačky  N. Šuleková a V. Šimonová (III.A).

      Aj keď sa dievčatá neumiestnili na stupni víťazov, blahoželáme a ďakujem im za vzornú reprezentáciu našej školy.

    • Školské kolo matematickej olympiády
     • Školské kolo matematickej olympiády

     • Po úspešnom absolvovaní domáceho kola Matematickej olympiády sa do školského kola prebojovali viacerí žiaci 1. a 2. ročníka. Školské kolo Matematickej olympiády v kategóriách B a C prebehlo dňa 24. 1. 2023. Žiaci riešili náročné matematické úlohy, v ktorých nestačil len správny výsledok, ale dôležitý bol aj postup. Svoje myšlienky museli zapísať a jednotlivé kroky logicky odôvodniť. Sme veľmi radi, že sa môžeme s hrdosťou pochváliť úspešnými riešiteľmi:

      Kategória C  

      1. miesto -  Matúš Čársky (I.C)


      Kategória B  

      1. miesto  - Hugo Gál (SX A) 
      2. miesto -  Zuzana Harbutová  (SX A)

       

      Víťazom srdečne blahoželáme a v krajskom kole tejto náročnej súťaže im budeme držať palce.

    • Exkurzia v Múzeu SNP v Banskej Bystrici
     • Exkurzia v Múzeu SNP v Banskej Bystrici

     • Študenti Kvarty A sa dňa 8. 2. 2023 presvedčili, že návšteva Múzea SNP v Banskej Bystrici môže byť príjemným obohatením vyučovania. Najprv si pod vedením lektora Mgr. Volentier  pozreli film a zamysleli sa nad nástupom nacizmu v Nemecku v 30. rokoch. Následne ich čakal príbeh vojaka, ktorý sa zúčastnil vo viacerých bojoch 2. svetovej vojny. Tento príbeh sami aktívne dotvárali interpretáciou viacerých predmetov, ktoré tvoria súčasť expozície. Na záver si doplnili informácie o Slovenskom národnom povstaní, obohatené o autentický materiál.

      Veríme, že exkurzia splnila cieľ a bola prínosom pre lepšie pochopenie obdobia 2. svetovej vojny ako jedného z najtragickejších období svetových dejín.

    • Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku
     • Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku

     • Dňa 6. 2. 2023 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku. Našu školu reprezentovali víťazky školského kola.

      Žiačky sa umiestnili nasledovne:

      Ema Kubincová ( Sekunda A)  - 2.miesto v kategórii 1A

      Zuzana Harbutová ( Sexta A) -  2. miesto v kategórii 2A

      Dievčatám srdečne gratulujeme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy.

    • Školské kolo Dejepisnej olympiády
     • Školské kolo Dejepisnej olympiády

     • Dňa 25. 1. 2023 sa uskutočnilo školské kolo XV. ročníka Dejepisnej olympiády v kategórii A a B. Súťažilo sa v dvoch kolách. Súčasťou prvého kola bol test všeobecných vedomostí z dejín ľudstva a v rámci druhého kola žiaci obhajovali projekt, ktorý vypracovali na tému z regionálnej histórie alebo turizmu v minulosti.  

       

      Umiestnenie žiakov je nasledovné:

       

      Kategória A

      1. miesto - Andrej Mojžita (II.C)
      2. miesto - Ondrej Koška (KI A)

       

      Víťazom gratulujeme a želáme veľa úspechov v krajskom kole súťaže.