• Ocenenie EITA 2022
     • Ocenenie EITA 2022

     • Naše gymnázium získalo Európsku cenu EITA 2022 za inovatívne vzdelávanie v kategórii stredoškolského všeobecného vzdelávania. Cena bola udelená za bilaterálny projekt Erasmus+ s názvom Prenosná vodná elektráreň.

      Mgr. Eva Cesnaková sa v  októbri zúčastnila na slávnostnom ceremoniáli v Bruseli, kde v rámci panelovej diskusie predstavila náš projekt.

      Slovenská národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu (SAAIC) zorganizovala 12. decembra 2022  v priestoroch Východoslovenskej galérie v Košiciach slávnostné odovzdávanie medzinárodného ocenenia EITA. Súčasťou slávnostného programu bol adventný koncert.

      Ocenenie za našu školu prevzala Mgr. Eva Cesnaková, koordinátorka oceneného projektu.

      Viac informácií o ocenení si môžete prečítať na nasledovných odkazoch:

      https://tinyurl.com/4eeyvs2w

      https://www.erasmusplus.sk/adventny-koncert-v-kosiciach/

    • Vianočné predpoludnie
     • Vianočné predpoludnie

     • Deň 22. december 2022 začínal ako ostatné školské dni. No v priebehu dopoludnia sa zmenil na čarovný vianočný deň. Zhon posledných dní zrazu utíchol. Talentovaní študenti pod vedením učiteľov cudzích jazykov pripravili pre nás všetkých vianočný program. Zazneli známe vianočné piesne v rôznych živých svetových jazykoch, ktoré sa v našej škole vyučujú. Do každej piesne vložili účinkujúci silnú emóciu a darovali ju svojim spolužiakom a učiteľom školy k Vianociam. Prežili sme spolu veľmi pekné chvíle. K tomu ešte sladká odmena na záver a vianočný punč od Študentského parlamentu. Príjemnú atmosféru tohto predpoludnia si všetci odniesli do svojich domovov.

      Vo vianočnom programe vystúpili:

      Zuzana Harbutová (gitara a spev) - Let is snow
      Nina Galošová a Natália Kolegová (spev) - Leise rieselt des Schnee
      Ela Andrášová (spev) a Nela Hanesová (klavír) - Mon beau sapin
      Ema Huliaková (spev) a Richard Vojtek (gitara) - Podmoskovské večery
      Zuzana Uhlíková (spev), Bianka Bieliková a Nina Václavíková (gitara), Hana Trchalová (rumbagule) -  Feliz Navidad
      Samuel Suja (husle) a Michaela Očenášová (akordeón) – Tichá noc

      Vianočné predpoludnie slovom sprevádzala Katarína Žiaková.

    • Vianočná Viedeň splnila očakávania
     • Vianočná Viedeň splnila očakávania

     • Po niekoľkoročnej pauze si mohli žiaci 4. ročníka a septimy opäť vychutnať čaro vianočnej Viedne. Odborného výkladu, čiastočne po nemecky, sa už v autobuse ujali profesorky Moťovská a Cesnaková a jeho súčasťou bol aj zaujímavý kvíz Čo vieš o Rakúsku. Na okružnej prehliadke sme navštívili najvýznamnejšie pamiatky hlavného mesta – palác Hofburg, Dóm sv. Štefana, najstaršie ulice Viedne Graben a  Kohlmarkt, Múzeum Sigmunda Freuda a komplex múzeí Museumsquartier. Komentovanú prehliadku sme zakončili pri budove Viedenskej radnice, kde je umiestnený najväčší vianočný trh v meste. Cestou späť sme si užili aj krásne osvetlený Hundertwasserov „farebný“ obytný dom.

      Vianočná Viedeň ani teraz nesklamala a všetkým nám spríjemnila predvianočný čas.

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • Dňa 10. 10. 2022 sa konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C. Do školského kola sa prihlásilo 18 žiakov.

      Umiestnenie žiakov je nasledovné:

      1. miesto: Nela Jamrišková (TEA )

      2. miesto: Karolína Brozmanová (KVA)

      3. miesto: Aleš Puškár (TEA)

       

      Dňa 9. 12. 2022 sa konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii B (19 žiakov) a A (13 žiakov).

      Umiestnenie žiakov je nasledovné:

      Kategória B

      1. miesto: Nina Puškárová (II.C )

      2. miesto: Jakub Markech (SXA) a Erika Hana Dávidíková (II.B)

      3. miesto: Lucia Kurčíková (I.C)

       

      Kategória A

      1. miesto: Janka Dubajová (IV.C)

      2. miesto: Rastislav Danček (III.C)

       

      Víťazi kategórie A a B postupujú do krajského kola. Držíme im palce!

      Víťazka kategórie C Nela Jamrišková už absolvovala okresné kolo, v ktorom obsadila krásne 3. miesto. Srdečne blahoželáme!

    • Školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku
     • Školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku

     • Dňa 14. 12. 2022 sa v našej škole konalo školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku. Žiaci súťažili v troch kategóriách a získali nasledovné umiestnenie:

      Kategória 1A

      1. miesto Ema Kubincová  (SE A)
      2. miesto: Soňa Nemcová (SE A)
      3. miesto: Janka Markechová ( SE A)

      Kategória 2A

      1. miesto: Zuzana Harbutová ( SX A)
      2. miesto: Sofia Novotná ( SX A)
      3. miesto: Ján Krahulec ( KI A)

      Kategória 2B

      1. miesto: Kristína Čechová ( SP A)
      2. miesto: Sarah Zaveráková ( III.B)
      3. miesto: Natália Kružliaková ( III.B)

      Víťazom srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole súťaže.

    • Dejepisná olympiáda
     • Dejepisná olympiáda

     • Dňa 7. 12. 2022 sa uskutočnilo školské kolo XV. ročníka Dejepisnej olympiády v kategórii C – F (žiaci PR – KV). Aj v tomto roku si žiaci preverili svoje vedomosti nielen z učiva, ktoré sa učia na bežných hodinách dejepisu v danom ročníku, ale aj rozširujúce vedomosti. Tie sa v tomto ročníku zameriavajú na dejiny slovenskej a svetovej vedy a techniky. 

       

      Umiestnenie žiakov:

       

      Kategória C (KV A)

      1. Šimon Janiga
      2. Tobias Michálek
      3. Tomáš Výboh

       

      Kategória D (TE A)                                                        

      1. Filip Ježek

       

      Kategória E (SE A)

      1. Nela Kleščová
      2. Paulína Kimáková
      3. Ema Kubincová

       

      Kategória F (PR A)

      1. Andrej Švec
      2. Adam Ježek
      3. Michal Droppa

       

      Víťazom gratulujeme a želáme veľa úspechov v okresnom kole súťaže.

    • Mágia slova 4
     • Mágia slova 4

     • Keď na jeseň utíchli polia, zem vydala úrodu a ľudia pozbierali plody svojej práce, schádzali sa vo svojich skromných príbytkoch. Bolo to v čase magickom – pred Vianocami. Párali perie, priadli na kolovrátkoch a tkali látky na starých krosnách. Spievali piesne, mudrovali a rozprávali si prečudesné príbehy. Deti sedeli na prípeckoch a potichu počúvali. Mágia slova 4 (Ľudová slovesnosť) je obraz života našich predkov – umelecké pásmo slova a hudby poskladané z malých čriepkov. Dňa 13. 12. 2022 talentovaní žiaci našej školy pripravili pod vedením učiteliek slovenského jazyka a literatúry pekné chvíle plné emócií pre svojich spolužiakov a učiteľov školy. Spoločne sme sa preniesli na krídlach času do minulosti a sprítomnili si deje dávnominulé.

    • Školské kolo Olympiády v španielskom jazyku
     • Školské kolo Olympiády v španielskom jazyku

     • V dňoch 05. 12. - 07.12. sa v našej škole uskutočnila písomná a ústna forma školského kola Olympiády v španielskom jazyku. Umiestnenie žiakov je nasledovné:

       

      Kategória A

      1. miesto – Zuzana Banská (I.A)
      2. miesto – Anna Spodniaková (II.A)
      3. miesto – Alžbeta Konôpková (II.A)

       

      Kategória B

      1. miesto – Nicole Šuleková (III.A)
      2. miesto – Valentína Šimonová (III.A)
      3. miesto – Dominik Kulišiak (III.A)

      Všetkým zúčastneným žiakom blahoželáme. Prvé dve umiestnené žiačky z každej kategórie postupujú do krajského kola. Dievčatám držíme palce.

    • Srdce na dlani 2022
     • Srdce na dlani 2022

     • Náš DofE tím vedúcich na škole získal ocenenie Srdce na dlani 2022 v kategórii podpora dobrovoľníctva. Srdečne gratulujeme našich učiteľom - pani Soni Kružliakovej, Ildike Čechovej, Liane Smrečanovej, Pavlovi Krnáčovi a Dominike Šimovej.

    • Pytagoriáda
     • Pytagoriáda

     • Vo štvrtok 8. 12. 2022 sa žiaci prímy, sekundy a tercie zúčastnili školského kola Pytagoriády. Je to matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vyriešia zadané úlohy. Naša škola súťaží v troch kategóriách, a to P6 (príma), P7 (sekunda) a P8 (tercia). Školské  kolo spočíva v riešení súboru 15 úloh počas 60 minút, ktorých náročnosť neprevyšuje typické školské úlohy. Každému súťažiacemu sa zaznamená čas využitý na riešenie úloh.

      V školskom kole žiaci získali nasledovné umiestnenia:

      Kategória P6 (PR A)

      1. miesto: Júlia Španielová

      2. miesto: Nina Hešková

      3. miesto: Anna Timková

       

      Kategória P7 (SE A)

      1. miesto: Alan Švec

      2. miesto: Tianhao Yang

      3. miesto: Michaela  Rusnáková a Samuel Valko

       

      Kategória P8 (TE A)

      1. miesto: Adrián Sliacky a Marián Václavík

      2. miesto: Šimon Timko

      3. miesto: Nela Jamrišková, Milan Bogár a Adam Ján Gajdoš

       

      Víťazom a všetkým úspešným riešiteľom v každej kategórii srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v okresnom kole súťaže.

    • Olympiáda ľudských práv
     • Olympiáda ľudských práv

     • Dňa 6. 12. 2022 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv pre študentov 1.-4. ročníka. Študenti si preverili svoje vedomosti v písomnej časti, ktorá pozostávala z tém: demokracia, rodová rovnosť, ľudské práva, diskriminácia, tolerancia, Európska únia, inštitúcie a organizácie, ktoré chránia ľudské práva.

      Spomedzi všetkých súťažiacich obsadil 1. miesto Rastislav Danček z III.C, na 2.mieste skončil Jaroslav Vilhanček zo IV.A a 3. miesto si vybojovala  Lucia Žiaková z III.C.

      Víťaz školského kola bude reprezentovať našu školu v krajskom kole v Banskej Bystrici, ktoré sa uskutoční 9.2.2023.

      Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme za aktívnu účasť v olympiáde.

    • Deň plný umenia
     • Deň plný umenia

     • V rámci literárno-estetickej exkurzie navštívili študenti I.A, KI A a SP A Radošinské naivné divadlo a Danubianu. Ponúkli sme im alternatívne vzdelávanie priamo v stánkoch umenia.

      Madona s dieťaťom je názov novej autorskej divadelnej hry Stanislava Štepku v Radošinskom naivnom divadle. 1. 12. 2022 sme mali možnosť byť súčasťou verejnej generálky pôsobivého smutno-smiešneho zobrazenia našej súčasnosti. Trpká komédia zachytávala príbeh rodiny Hrdličkovcov, v ktorej obraz Mikuláša Galandu Madona s dieťaťom preveril ľudské charaktery a rodinné vzťahy. V úvode predstavenia sa nám prihovoril mladý režisér hry Kamil Žiška. Pre mnohých študentov bolo zážitkom, že ich v čase prestávky oslovila manželka autora divadelnej hry pani Štepková. Úprimne ju zaujímal názor mladých divákov na nové predstavenie v RND.

      Danubiana je múzeum moderného umenia na umelom poloostrove toku rieky Dunaj. Exteriér aj interiér Danubiany ponúka zaujímavé umelecké diela – obrazy, plastiky, skulptúry, fotografie. Príjemnou bodkou za celodenným putovaním za umením bolo posedenie v útulnej kaviarni ukrytej práve v Danubiane. Viac vám o našom dni plnom umenia prezradia priložené fotografie.

    • Zenit v programovaní
     • Zenit v programovaní

     • V dňoch 18.10. a 24.11. si naši žiaci zasúťažili aj v programátorskej súťaži Zenit. Cez školské kolo sa prebojovali na krajské. Potešilo nás úspešné umiestnenie nielen štvrtákov – nádejných budúcich informatikov, ale aj mladších žiakov zo sexty, ktorí s programovaním ešte len začínajú.

    • Návšteva zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva
     • Návšteva zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva

     • Dňa 2.12.2022 našu školu navštívila JUDr. M. Novodomcová zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva v Banskej Bystrici.

      Slovenské národné stredisko pre ľudské práva plní funkciu národnej inštitúcie na ochranu a podporu ľudských práv, monitoruje a hodnotí dodržiavanie ľudských práv a zásady rovnakého zaobchádzania, zhromažďuje a poskytuje informácie o rasizme, xenofóbii a antisemitizme v Slovenskej republike, uskutočňuje výskumy a prieskumy na poskytovanie údajov v oblasti ľudských práv a základných slobôd, zhromažďuje a šíri informácie v tejto oblasti.

      Stredisko taktiež pripravuje vzdelávacie aktivity, podieľa sa na informačných kampaniach s cieľom zvyšovania tolerancie spoločnosti a poskytuje knižničné služby.

      Žiaci III. B, III. C sa venovali problematike rasizmu a extrémizmu. Beseda bola doplnená konkrétnymi prípadmi, pracovnými listami, samostatnou prácou žiakov, otázkami i pohotovými reakciami zo strany žiakov.

    • BEST IN ENGLISH 2022
     • BEST IN ENGLISH 2022

     • Dňa 30. 11. 2022 sa 58 študentov z našej školy vo veku 14 až 19 rokov zapojilo do medzinárodnej súťaže BEST IN ENGLISH 2022. Svoje zručnosti v anglickom jazyku si  preverovali v rôznych oblastiach a za svoju snahu môžu byť ocenení dvojtýždňovým jazykovým pobytom v kanadskom Toronte. Výsledky by mali byť známe do polovice decembra. Držíme im palce.

    • Červené stužky
     • Červené stužky

     • 1.12. si každoročne pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Jeho symbolom je červená stužka. Naša škola sa zapojila do kampane Červené stužky, ktorá sa uskutočňuje s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku. Šikovní študenti z kvinty vyrobili červené stužky, ktoré si učitelia a študenti pripli ako symbol vyjadrenia solidarity s ľuďmi, ktorí trpia infekciou HIV alebo ochorením AIDS. Študenti symbolicky vytvorili živú červenú stužku. Zároveň, počas hodín biológie, získali informácie o šírení a prevencii HIV. 

    • Premeň hobby na profesiu
     • Premeň hobby na profesiu

     • Pod týmto názvom zorganizovala Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene besedu s dvomi úspešnými instagramerkami – Janou Šlinskou, známou ako „Džejny“, a Natáliou Pažickou.

      Jana Šlinská jedenásť rokov pracovala pre kníhkupectvo Martinus, v súčasnosti je PR manažérkou Mestskej knižnice v Bratislave. Známa je najmä ako knihomoľka s úspešným bookstagramovým profilom.

      Natália Pažická je greenfluencerka, zakladateľka občianskeho združenia #everyindividualmatters a podcastu Fashion Session. Zaoberá sa najmä problematikou fastfashion a klimatickými problémami.

      Počúvať tieto úspešné mladé ženy bol naozaj výnimočný zážitok. Veľa bolo povedané, veľa sa, vzhľadom na obmedzený čas, povedať nestihlo. Z inšpiratívneho stretnutia sme odchádzali s nádejou, že na to ostatné bude príležitosť niekedy inokedy.