• Výlety, výlety, výlety ...
     • Výlety, výlety, výlety ...

     • K záveru školského roku neodmysliteľne patrí aj školský výlet, ktorý trieda plánuje spolu so svojím triednym učiteľom. Vybrať miesto je občas náročné tak, ako aj zladiť požiadavky všetkých žiakov v triede.

      Plaviť sa loďou po Dunaji na hrad Devín, navštíviť historické pamiatky v starobylej Nitre, nahliadnuť do unikátnej expozície Banky lásky v Banskej Štiavnici, vidieť, kde pracuje Skautský zbor Korčín vo Zvolenskej Slatine, prejsť si turistické chodníky v okolí Chaty Javorina na Donovaloch, dobre si zaskákať a vyblázniť sa v športovej hale  Bounce Park v Banskej Bystrici...

      Na týchto miestach nám bolo spolu veselo, príjemne, ale hlavne sme po všetkých pre a proti, kde pôjdeme na výlet, napokon prežili nezabudnuteľné okamihy, na ktoré si trieda aj po rokoch veľmi rada spomína.

    • Gymnaziáda 2022
     • Gymnaziáda 2022

     • V piatok 24. júna  sa v tropických teplotách uskutočnil 13. ročník Gymnaziády – našej oslavy olympijského ducha. Všetky plánované športové disciplíny sa pordailo úspešne zrealizovať. Po slávnostnom vztýčení vlajky, zapálení symbolického olympijského ohňa a po príhovore pani riaditeľky nasledoval olympijský beh -  600 m na  školskom ihrisku.


      Súťaže, do ktorých sa zapojili žiaci 1. – 3. ročníka štvorročnej formy štúdia a 1. – 6. ročníka osemročnej formy štúdia, prebiehali podľa rozpisu. Športovcov povzbudzovali učitelia a spolužiaci. Zástupcovia tried bojovali nielen za seba, ale zbierali body aj do medzitriednej súťaže, v ktorej bol hlavným ťahákom výlet pre víťazov do Tatralandie. V záverečnom hodnotení mali najväčší dôvod na radosť žiaci III. A a KV A, ktorí nazbierali najviac
      spoločných bodov.


      Ďakujeme všetkým učiteľom telesnej výchovy za výborne pripravenú akciu, ale vďaka patrí aj ostatným učiteľom a žiakom, ktorí ochotne pomáhali pri jednotlivých disciplínach.

    • Anything but a backpack day
     • Anything but a backpack day

     • Vo štvrtok 16. 6. 2022 sa v našej škole uskutočnil deň, počas ktorého mali žiaci za úlohu prísť do školy so všetkým možným, len nie s obyčajnou školskou taškou. Takéto príjemné spestrenie dňa pre všetkých žiakov pripravil Školský parlament.

      Žiaci  dbali na originalitu a prišli, samozrejme, so zaujímavými nápadmi, v čom všetkom si môžeme doniesť veci do školy.  Bolo to napríklad umývadlo, sušiak, korčule, nákupné vozíky, smetné koše, kartóny, detský fúrik, vedierka...

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a spríjemnili tak deň nie len sebe, ale aj ostatným. Dúfame, že nabudúce sa zapoja aj ďalší a tešíme sa na veselé nápady v novom školskom roku.

    • Besedový týždeň
     • Besedový týždeň

     • V pondelok 6. 6. 2022 sa v  našej škole začal besedový týždeň. Túto akciu pripravil pre všetkých žiakov Školský parlament. Hosťom prvej besedy bol slovenský vedec, vysokoškolský pedagóg, ekológ a europoslanec Michalom Wiezik. Ďalší deň sme privítali v Klubovni školy športovca - hokejistu Petra Zuzina. Besedy sme ukončili so zvolenským  fotografom Romanom Uhliarom, ktorý nám porozprával o svojej ceste po Austrálii, reštaurovaní kníh a fotografovaní. Roman je aj autorom známej pamätnej širokouhlej fotografie z Námestia SNP vo Zvolene.

      Veríme, že ste si všetci Besedový týždeň užili a tešíme sa na ďalší ročník.

    • Projekt Harpuna
     • Projekt Harpuna

     • V školskom roku 2021/2022 sa konal projekt Harpuna, do ktorého sa zapojili  triedy druhého ročníka.

      Študenti raz týždenne, počas dvoch hodín, preberali genetiku s pani docentkou Hybskou z Technickej univerzity vo Zvolene.  Vypracovávali rôzne úlohy so zameraním na genetiku. Vyučovanie prebiehalo formou EduScrum, vytvorili sa tímy a každý tím mal svojho leadera.  Počas praktických cvičení  izolovali DNA z rastlinnej bunky a následne ju pozorovali.  Dostali možnosť používať špeciálne mikropipety a naučiť sa pokročilým spôsobom práce v laboratóriách.

       Žiaci túto formu výuky veľmi chvália a odniesli si z projektu mnoho znalostí a skúseností.

    • Odovzdávanie maturitných vysvedčení
     • Odovzdávanie maturitných vysvedčení

     • Peknou, a zároveň slávnostnou bodkou za stredoškolským štúdiom bolo dňa 6. 6. 2022 odovzdávanie maturitných vysvedčení v Obradnej sieni na Zvolenskom zámku.

      Naši štvrtáci si ich prebrali z rúk Ing. Lenky Balkovičovej, primátorky Mesta Zvolen. V úvode slávnostného aktu sa prihovorili maturantom mladší spolužiaci slovami básnika. Potom sálou zazneli príhovory pani primátorky a tiež riaditeľky školy RNDr. Ivetty Vidovej. Maturanti po jednom pristupovali k obradnému stolu, podpísali sa do Maturitného protokolu perom s logom školy, ktoré im ostane ako pamiatka na túto slávnostnú chvíľu. Študentov sprevádzali v týchto okamihoch pohľady rodičov, starých rodičov a blízkych priateľov. Všetci prítomní si uvedomili nezvratnosť chvíle, rýchle plynutie času, ktorý sa nedá zastaviť.

      Našim maturantom prajeme krásne okamihy v ich ďalšom osobnom živote.

    • Francúzsky stážista na hodinách francúzštiny
     • Francúzsky stážista na hodinách francúzštiny

     • Dňa 10. 6. 2022 prebehli hodiny francúzštiny netradičnou formou. Celý deň nás sprevádzal francúzsky stážista Martin Bleyra, študent z univerzity Science PO v Aix en Provence (aktuálne pôsobí na Alliance française v Banskej Bystrici).

      Pre začiatočníkov francúzštiny (Príma A a I.C) si Martin pripravil prezentácie o známych osobnostiach Francúzska z oblasti kinematografie, politiky, vedy či kultúry. Pokročilí študenti francúzštiny (Kvarta A a Kvinta A) mali možnosť poznať kulinárske špeciality z rôznych francúzskych regiónov. Svoje vedomosti si následne overili v pripravenom kvíze.

      Keďže Martin Bleyra je na Slovensku už 4 mesiace, pripravili naši študenti Kvarty A a Kvinty A kvíz aj pre neho, konkrétne o Slovensku a slovenských jedlách.

      Vďaka týmto aktivitám si študenti prakticky precvičili francúzsky jazyk a získali nové vedomosti z reálií Francúzska.

    • Chemická olympiáda
     • Chemická olympiáda

     • Aj v školskom roku 2021/2022 boli naši študenti aktívni a zapojili sa do riešenia úloh Chemickej olympiády. Napriek náročným úlohám boli viacerí žiaci úspešní riešitelia a dosiahli veľmi pekné umiestnenia.

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy a gratulujeme k dosiahnutým výsledkom.

      Kategória                      Meno                     Trieda       Umiestnenie

      Kat. D okresné kolo     Ivan Šabata              KV A       1. miesto

      Kat. D okresné kolo     Terézia Pirníková      KV A       2. miesto

      Kat. D okresné kolo     Alica Švecová           KV A       3. miesto

      Kat. D krajské kolo       Ivan Šabata              KV A       úspešný riešiteľ

      Kat. D krajské kolo       Terézia Pirníková     KV A        úspešná riešiteľka

      Kat. C krajské kolo       Jakub Markech        KI A          1. miesto

      Kat. C krajské kolo       Zuzana Harbutová   KI A          3. miesto

      Kat. B krajské kolo       Michal Výboh           SX A         3. miesto

      Kat. B krajské kolo       Yevhenii Vozniuk     SX A         úspešný riešiteľ

      Kat. B krajské kolo       Jakub Jakubčin        II.B           úspešný riešiteľ

    • Erasmus +
     • Erasmus +

     • V dňoch 4. - 6. júna 2022 sa uskutočnilo v mestách Gdaňsk a Toruň záverečné Krátkodobé školiace podujatie pre učiteľov v rámci medzinárodného projektu Erasmus+ „ explaining -europe“ . Stretnutia sa zúčastnili p. Cesnaková a p. Moťovská spoločne s projektovými partnermi z Nemecka a Poľska. Poľskí partneri pre nás pripravili školenie v aplikáciách mentimeter, i-eval, MS - Forms, ktoré využijeme pre evaluáciu a prípravu záverečných produktov nášho projektu.

      Pre účastníkov stretnutia bol pripravený aj pestrý program. V rámci kultúrneho programu sme absolvovali prehliadku mesta Toruň a navštívili  sme aj prístavné mesto Gdaňsk, kde sme si prehliadli jeho historické centrum a navštívili Európske centrum solidarity.

    • Študentský ples
     • Študentský ples

     • Po neželanej dvojročnej prestávke mali študenti našej školy možnosť v rytme tanca a opojení hudby zabudnúť na každodennosť a užiť si príjemný večer.  

      Školský Parlament GĽŠ vo Zvolene pre nich už ôsmykrát zorganizoval Študentský ples.  Konal sa dňa 7. 5. 2022 v priestoroch Reštaurácie Centrum. Za prípravu tohto obľúbeného študentského  podujatia patrí veľká vďaka plesovému výboru a sponzorom,  ktorí svojimi finančnými a materiálnymi darmi obohatili tombolu. Okrem nej bol program spestrený vystúpením FS Marína a hudobnými vystúpeniami našich šikovných žiakov – Michaely Tomášovej a Richarda Vojteka. 
      Všetky momenty
      plesovej atmosféry  pre nás zachytil fotograf Patrik Sľuka.

      Ďakujeme všetkým, ktorí ste prijali pozvanie na Študentský ples. Veľmi nás teší hojná účasť. Vážime si to a dúfame, že Vašu dôveru nesklameme ani v roku 2023.

    • Exkurzia v závode Continental
     • Exkurzia v závode Continental

     • V pondelok 23. 5.  2022  žiaci 3. ročníka navštívili závod Continenal Automotive Systems Slovakia s.r.o. vo Zvolene.

      V rámci exkurzie mali žiaci možnosť vidieť výrobnú halu, montážne linky a vývojové stredisko. Práve vo vývojovom stredisku sa žiaci dozvedeli o princípoch programovania brzdových systémov, prehliadli si rôzne druhy testov, ktoré sa na nich vykonávajú. Oboznámili sa s výrobu jednotlivých častí brzdových systémov a videli proces ich skladania na montážnych linkách. 

       

    • Štúrov Zvolen
     • Štúrov Zvolen

     • V piatok 3. 6. 2022 sa v Kráľovskej sieni Zvolenského zámku konal XXXV. ročník celoslovenského kola súťaže v rétorike Štúrov Zvolen.

      Našu školu v II. kategórii reprezentoval žiak Kvarty A Ján Krahulec. V tejto kategórii rozhodovala porota v zložení Mgr. Radoslava Budová, Ing. Dana Karolová a Mgr. Art. Barbora Špániková, ArtD. 

      Janko našu školu reprezentoval s úspechom a zaslúžene obsadil 1. miesto. K víťazstvu mu srdečne blahoželáme.

    • Záverečné stretnutie projektu Erasmus + v Chorvátsku
     • Záverečné stretnutie projektu Erasmus + v Chorvátsku

     • V dňoch 27. 5. – 31.5. 2022 sa uskutočnilo v chorvátskom meste Osijek záverečné stretnutie študentov a učiteľov v rámci programu Erasmus+ Mein Deutch ist gut – ich spreche mit Mut.

      Naši študenti sa so svojimi rovesníkmi z Maďarska, Nemecka a Chorvátska zúčastnili viacerých aktivít: workshopu na tému nemecká komunita  v Osijeku, precvičili si znalosti porekadiel v nemčine, spoznali históriu Osijeku vďaka nemecky hovoriacej sprievodkyni, navštívili Geopark zapísaný v zozname UNESCO a miestnu ZOO.

      Celý pobyt študentov prebiehal vo veľmi príjemnej a priateľskej atmosfére. Veríme, že všetky zrealizované stretnutia prispeli k naplneniu zámeru projektu - nabrať odvahu hovoriť po nemecky prináša veľa radosti a nezabudnuteľných zážitkov.