• Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení na Zvolenskom zámku v utorok 6.6.2023
     • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení na Zvolenskom zámku v utorok 6.6.2023

     •  

      ​​​​​​​PROGRAM

      1. Kultúrny program
      2. Príhovor primátora mesta Zvolen
      3. Odovzdávanie maturitných vysvedčení, dodatkov a podpisovanie maturitných protokolov
      4. Príhovor riaditeľky školy
      5. Gaudeamus Igitur

       

      Harmonogram

             IV.B   -   9.45 hod.

             IV.C   -  10.30 hod.

           

      Srdečne sú pozvaní aj rodinní príslušníci a priatelia.

    • Besedový týždeň
     • Besedový týždeň

     • V pondelok 15. 05. 2023 odštartoval v našej škole Besedový týždeň, ktorý pripravil pre žiakov Študentský parlament. Prvým hosťom besedy bol mentor, medzinárodný rečník, transformačný a spirituálny učiteľ v oblasti osobného rozvoja Michal Siklienka. Druhým hosťom bola vodná slalomárka, držiteľka dvoch zlatých medailí, Elena Kaliská. V ďalších dňoch sme privítali majiteľa kaviarne Michelle Braňa Lukačku a bojovníka s dezinformáciami Filippa Sedova. Posledným hosťom  Besedového týždňa bol cestovateľ s bohatými skúsenosťami a zážitkami z ciest Patrik Paulyni.

      Veríme, že každý hosť bol pre našich žiakov prínosom a inšpiráciou do ich budúceho života a všetci zúčastnení si Besedový týždeň užili. 

    • V objatí hradieb
     • V objatí hradieb

     • Mesto Zvolen si tento rok pripomína 780. výročie obnovenia mestských privilégií. Pri tejto príležitosti sa v rámci Dní mesta uskutočnilo podujatie V objatí hradieb, podstatou ktorého bolo vytvoriť živú reťaz okolo mestských hradieb, ktoré aj dnes symbolizujú význam, postavenie a nezávislosť nášho slobodného kráľovského mesta.

      Vďaka žiakom z tried SekundaTercia sa aj naša škola pripojila k vytvoreniu súvislej živej reťaze, ktorá sa stala nielen symbolom schopnosti držať spolu, spolupracovať a zjednotiť sa pre dobrú vec, ale smerovala najmä k uskutočneniu slovenského rekordu o najpočetnejšiu živú reťaz okolo mestských hradieb. Reťaz dlhú 2,7 km nakoniec spojilo 2.442 žiakov, pedagógov aj miestnych Zvolenčanov, čím bol rekord uznaný za platný.

      Touto cestou sa chceme poďakovať organizátorom podujatia za možnosť zúčastniť sa a tiež želáme mestu veľa ďalších úspešných rokov.

      Priebeh podujatia si môžete pozrieť aj na oficiálnej FB stránke mesta (čas 1,57 min.): https://www.facebook.com/zvolen.mesto/videos/260041599935766/

    • Deň v DJGT
     • Deň v DJGT

     •                23. 5. 2023 žiaci SP A, III.A a I.A prežili nevšedným spôsobom školské vyučovanie v hľadisku DJGT. Samotnému divadelnému predstaveniu SME KRAJINA (Príbeh ľudí, priehrady a času) predchádzalo stretnutie so spolutvorcami tohto netradičného divadelného projektu. Pani Gabriela Valentínyová, dramaturg Ján Chalupka a člen Združenia Slatinka Ladislav Bíro vysvetlili žiakom, čo predchádzalo realizácii tejto dokumentárnej inscenácie. Tvorcovia vychádzali z vedeckých a dobových materiálov, záznamov diskusií, spomienok pamätníkov i samotných hercov, aby divákom priniesli autentickú  javiskovú esej o krajine, ktorej sme všetci súčasťou…

                     Potom už žiaci mali možnosť vidieť samotné predstavenie o vodnom diele Slatinka. Inscenácia interaktívnym spôsobom ponúkala zamyslieť sa nad dôležitými témami, postojmi a činmi ľudí súčasného sveta. Zarezonovali myšlienky: myslieť globálne, pracovať lokálne; potreba pozerať sa na prsty úradníkom; dôležitosť zdravej občianskej spoločnosti; dobrovoľnícka účasť najmä mladých ľudí na záchrane dedičstva našich predkov.

                     Každá takáto aktivita podnecuje žiakov k tomu, aby si uvedomili, že „nikto nie je ostrovom samým pre seba“.

    • MATEMATICKÝ KLOKAN
     • MATEMATICKÝ KLOKAN

     • ​​​​​​​Dňa 27. marca 2023 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili 25. ročníka medzinárodnej súťaže Matematický klokan. Do súťaže sa zapojilo 24 žiakov, z ktorých 8 boli úspešnými riešiteľmi, vďaka čomu sa dostali medzi 20 % najúspešnejších súťažiacich z celého Slovenska.

      ​​​​​​​

      Výnimočne gratulujeme chlapcom zo sekundy, ktorí obsadili výborné miesta, a to hlavne Tianhao Leo-Yang. Skončil na 3. mieste s percentilom 98,9%.

       

      Výsledky našich gymnazistov sú uvedené v tabuľke:

      Všetkým súťažiacim srdečne gratulujeme, ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa ďalších úspechov!

    • Študentská vedecká konferencia
     • Študentská vedecká konferencia

     • Študentská vedecká konferencia (ŠVK) je výnimočné podujatie organizované na pôde Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Tento rok sa uskutočnil 12. 5. 2023 jej jubilejný 10. ročník. Hlavným cieľom konferencie je odprezentovať najlepšie práce našich študentov zo SOČ a Prezentiády, ktoré boli ocenené v krajských a celoslovenských kolách. ŠVK motivuje študentov gymnázia k výberu mimoškolských študijných aktivít, pomáha pri výbere budúceho štúdia a povolania. Naša škola hostila v tento deň žiakov základných škôl, študentov gymnázia, ale aj rodičov prezentujúcich žiakov. Podujatie otvorila svojím príhovorom riaditeľka školy RNDr. Ivetta Vidová.

      V programe ŠVK vystúpili súťažiaci so svojimi prácami v SOČ:

      Kristína Čechová SP A - 4. miesto KK v odbore 16 - Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba, s prácou: Zima kedysi.

      Richard Vojtek III.B –  2. miesto KK v odbore 02 – Matematika, fyzika, s prácou: Elektromobily - áno, či nie?
      Richard Vojtek postúpil na Celoslovenskú prehliadku SOČ, na ktorej sa umiestnil na 6. mieste.

      Andrej Ďurica SP A –  1. miesto KK v odbore 02 – Matematika, fyzika, s prácou: Aplikácia neparametrických štatistických testov na psychologický problém.
      Andrej Ďurica postúpil na Celoslovenskú prehliadku SOČ, na ktorej sa umiestnil na 3. mieste.

      Peter Báťka SX A –  3. miesto KK v odbore 12 – Elektronika, hardware, mechatronika, s prácou: FM modul pre staršie rádioprijímače.

       

      Konferencia pokračovala vystúpeniami z Prezentiády:

      Daniela Gablasová, Patrícia Sklienková, Barbora Eliášová II.A –  1. miesto KK a postupom na Grandfinále do Prahy s prácou Na tom sa zhodneme.

      Lívia Samolejová, Hana Čiernik KV A –  1. miesto KK a postupom na Grandfinále do Prahy s prácou Bolo, nebolo.

      Ema Kubincová, Michaela Rusnáková SE A –  3. miesto KK s prácou 1 + 1.

       

      V závere konferencie sa predstavil prítomným so zaujímavou prezentáciou hosť Bc. Patrik Kriek, absolvent GĽŠ vo Zvolene, ktorý je veľkým priaznivcom a podporovateľom pedagogiky na Slovensku i v Česku.

       

      Moderátorskej úlohy sa v priebehu celej konferencie skvele zhostili študentky II. A Sanija Moumani Andrea Štiasná. Patrí im za to veľká vďaka.

      Vďaku vyjadrujeme  aj študentom  Michalovi Mihinovi a Adamovi Blažkovi zo SX A za zhotovenie grafických materiálov a obsluhovanie techniky v priebehu konferencie.

    • Maturanti 2023
     • Maturanti 2023

     • Dňa 19. 5. 2023 sme prežili v našej škole dojímavé chvíle, plné emócií, ktoré k rozlúčke vždy patria. Dnes si poslednýkrát na zvončeku pri východe zo školy zazvonili naši tohtoroční maturanti.

      V slávnostnom prostredí školskej jedálne sa všetky tri triedy maturitného ročníka zhromaždili so svojimi triednymi učiteľkami. Po krátkom pásme umeleckého slova, ktorým sa so svojimi spolužiakmi rozlúčili žiaci nižších ročníkov, odzneli slávnostné príhovory pani riaditeľky a zástupcu z radov rodičov. Z rúk vedenia školy si prebrali ocenenia za výborný  prospech, správanie a reprezentáciu školy mnohí žiaci zo IV.A, IV.B a IV.C triedy.  Osobnosťou maturitného ročníka 2023 bola vyhlásená žiačka Emma Kucejová.  Slová na rozlúčku a poďakovanie všetkým učiteľom školy, ale aj nepedagogickému personálu, predniesla za všetkých maturantov vo svojom príhovore Stela Šufliarska.  V závere slávnosti sa priestorom niesli clivé tóny rozlúčkovej piesne v podaní Samuela Suju a Michaely Očenášovej, po ktorej maturanti osobitne, s kvietkami, poďakovali vedeniu školy.

      Slávnostné Gaudeamus bolo dôstojnou bodkou za dnešnou rozlúčkou našich maturantov.

    • Exkurzia „Getting to know the UK“
     • Exkurzia „Getting to know the UK“

     • V dňoch 8. 5. – 15. 5. 2023 sa 68 žiakov našej školy zúčastnilo exkurzie „Getting to know the UK".

      Exkurzia mala začiatok v Amsterdame, kde sme absolvovali prehliadku centra mesta, domu Anny Frankovej, kvetinového trhu a námestia Dam. Z Amsterdamu sme sa trajektom preplavili do Newcastlu, kde nás ostrovná krajina Veľkej Británie privítala impozantnou plastikou Anjel severu. Program exkurzie bol naozaj bohatý a počas pobytu v Škótskom Edinburghu si študenti pozreli Edinburgh Castle, Škótsky parlament, hrad Stirling, The Wallace Monument, The Kelpies – slávne kone Falkirku, The Scottish Highlands s údolím Glencoe, najznámejšie jazero Škótska Loch Ness a jeden z najunikátnejších železničných mostov na svete Fourth Bridge.

      Z Edinburghu sa žiaci presunuli do Londýna ešte s dvomi zastávkami v Škótsku. Prvá bola pri originálnom rotačnom vodnom výťahu The Falkirk Wheel. Druhou zastávkou bolo mestečko Gretna Green. Večer čakalo cestovateľov ubytovanie v rodinách, kde mali možnosť využiť angličtinu v praxi a dozvedieť sa niečo viac o živote v Anglicku.

      Prehliadka Londýna začala netradične - pohľadmi z paluby vyhliadkovej lode City Cruises London. Zblízka sme si pozreli  Houses of Parliament, Westminster Abbey, Trafalgar a Leicester Square, Piccadilly Circus. Spestrením bola návšteva zaujímavých obchodov, ako napr. obchodu s cukrovinkami či obchodu so zberateľskými predmetmi z Harryho Pottera Wizards & Wonders. Poslednou zastávkou bola návšteva London Dungeon (atrakcia pripomínajúca udalosti z histórie Londýna, z ktorých ide strach a hrôza) a London Eye.  

      Atraktívnou bodkou na našej ceste bol prejazd Eurotunelom popod kanál La Manche. Domov sme sa vrátili zdraví, plní dojmov a nevšedných zážitkov.

    • Workshop francúzska kuchyňa
     • Workshop francúzska kuchyňa

     • V piatok 12. 5. 2023 priniesol francúzsky kuchár François Bouillet do našej školy tajomstvá francúzskej kuchyne. Workshopu sa zúčastnili francúzštinári z tried III.B a SPA. Akcia prebiehala v spolupráci s Alliance française Banská Bystrica – s jej riaditeľom Thomasom Laurentom. Žiaci si s pomocou kuchára pripravili kompletný francúzsky obed pozostávajúci z polievky, hlavného jedla a zakončený výborným dezertom. V priebehu jedného dňa si mohli precvičiť svoje kuchárske zručnosti, spoznať kulinárske tajomstvá inej kultúry a aktívne vyskúšať svoju zručnosť komunikovať vo francúzskom jazyku.

    • Regionálne kolo súťaže Štúrov Zvolen
     • Regionálne kolo súťaže Štúrov Zvolen

     • V priestoroch CVC Domino vo Zvolene sa dňa 10. 5. 2023 konalo regionálne kolo súťaže v rétorike Štúrov Zvolen. Našu školu reprezentoval v II. kategórii tercián Peter Lešo. V silnej konkurencii 18 súťažiacich sa umiestnil na 2. mieste. Ďakujeme Peťovi za výbornú reprezentáciu školy.

      Naši študenti, ktorí mali súťažiť v III. kategórii, boli nominovaní priamo do celoslovenského kola. Ján Krahulec (KI A) a Jakub Markech (SX A) si tak budú 5. a 6. 6. 2023 merať sily s najlepšími rečníkmi z celého Slovenska. Prajeme im veľa úspechov!

    • Exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi
     • Exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi

     • Presne po roku sme so žiakmi septimy, kvarty a III.B navštívili Múzeum holokaustu v Seredi, ktoré v období Druhej svetovej vojny plnilo funkciu pracovného a neskôr aj koncentračného tábora pre Židov vyradených z verejného, hospodárskeho a spoločenského života. Budovy bývalého tábora dnes ponúkajú návštevníkom možnosť priameho stretnutia s históriou vtedajšej doby, a to nielen prostredníctvom expozície, ale tiež vďaka vzdelávaniu, ktoré vždy bolo a aj bude nástrojom prevencie.

      Veľkým prínosom bol prístup vzdelávateľov múzea, ktorí nám poskytli informácie aj o našom meste Zvolen s dôrazom na dobovú problematiku a tiež nám ukázali, aké je dôležité čítať medzi riadkami, podľa výroku „Historia Magistra Vitae est.“ – Je dôležité poznať svoju minulosť, ktorá by mala slúžiť ako poučenie pre našu budúcnosť.

    • Prednáška Mestskej polície
     • Prednáška Mestskej polície

     • Dňa 09. 5. 2023 navštívil našu školu inšpektor Jozef Michalík z Mestskej polície vo Zvolene. V triedach  I.A, B, C  viedol prednášky spojené s besedou. Študentom vysvetľoval problémy, ktoré sa týkajú užívania tabakových a netabakových výrobkov, trestnoprávnej zodpovednosti a vandalizmu.

      Študentov  upozornil na sankcie v prípade požívania alkoholu, tabakových výrobkov a vandalizmu. Prednášky boli vhodne doplnené konkrétnymi príkladmi z praxe. V závere študenti kládli p. Michalíkovi otázky, ktoré ich zaujímajú a požiadali ho o vysvetlenie nastolených problémov.

    • Celoštátna prehliadka SOČ
     • Celoštátna prehliadka SOČ

     • V dňoch 26. - 28. 4. 2023 sa v  Strednej odbornej škole vinársko - ovocinárskej v Modre uskutočnilo celoslovenské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Medzi zúčastnenými boli aj dvaja naši tretiaci, Andrej Ďurica a Richard Vojtek. Obaja obhajovali svoje práce v odbore Matematika a fyzika. Napriek silnej konkurencii počas súťaže prevládala prívetivá a priateľská atmosféra, či už zo strany účastníkov, alebo organizátorov. Mimoriadne úspešný bol septimán Andrej Ďurica, ktorý vo svojom odbore obsadil 3. miesto. Úspešným riešiteľom bol aj Richard Vojtek. K veľkému úspechu im blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • Python Cup a Scratch Cup
     • Python Cup a Scratch Cup

     • Dňa 19. 4. 2023 sa uskutočnila celoslovenská súťaž Python Cup, ktorej sa zúčastnilo 12 žiakov našej školy z tried SE A,  TE A,  SX A,  II.C a  SP A . Žiaci programovali v jazyku Python s využitím jeho grafických možností pomocou modulov turtle a tkinter. Najlepšie sa umiestnil žiak Alan Švec (SE A), ktorý získal plný počet bodov.

      V ten istý deň sa uskutočnila aj súťaž Scratch Cup, ktorej sa zúčastnilo 5 žiakov  z PR A a KV A. V tejto súťaži v rámci našej školy získala najviac bodov Lívia Samojejová (KV A).

    • Štúrov Zvolen
     • Štúrov Zvolen

     • Dňa 3. 5. 2023 sa v priestoroch Učebne slovenského jazyka a literatúry konalo školské kolo súťaže v rétorike Štúrov Zvolen, ktorá sa každoročne koná na počesť veľkého rečníka slovenských novodobých dejín – Ľ. Štúra.

      V školskom kole vystúpili so svojimi prejavmi 6 žiaci školy. V náročnej rečníckej súťaži presvedčili svojím talentom hovoriť sústredene, múdro a sugestívne.

      Žiaci, ktorí postupujú do regionálneho kola súťaže Štúrov Zvolen 2023:

      II. kategória:  Peter Lešo (TE A) – 1. miesto

      III. kategória:

      Jakub Markech (SX A) - postupuje z 1. miesta školského kola

      Ján Krahulec (KI A) -  postupuje z 2. miesta školského kola

    • Expert geniality show
     • Expert geniality show

     • Naši žiaci sa dňa 30. 11. 2022 zúčastnili 16. ročníka celoslovenskej súťaže EXPERT GENIALITY SHOW. O titul EXPERT sa uchádzalo takmer 12 000 žiakov. Všetci naši žiaci sa dostali do prvej štvrtiny najúspešnejších žiakov Slovenka.

      Výsledky našich gymnazistov sú nasledovné:

      Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

    • Ako komunikovať na pracovnom pohovore
     • Ako komunikovať na pracovnom pohovore

     •                 Dňa 3. 5. 2023 sa študenti 4. ročníka, ktorí navštevujú seminár zo SJ a spoločenskovedný seminár, stretli s PhDr. Milanom Gergelom z ÚPSVaR. Témou stretnutia boli praktické rady a skúsenosti, ktoré sú dôležité pre všetkých uchádzačov o prácu. Študenti si najprv vypočuli krátku prednášku, po ktorej nasledovala interaktívna hra Rytieri okrúhleho stola. Hra simulovala tímovú spoluprácu a ukázala vlohy jednotlivých uchádzačov o prácu. Toto stretnutie určite nebolo posledné. Škola v budúcnosti uvažuje o ďalšej spolupráci s ÚPSVaR v rámci kariérového poradenstva.

    • Grandfinále Prezentiády 2023
     • Grandfinále Prezentiády 2023

     • Celkovo 161 zapojených škôl, 582 tímov a 1756 súťažiacich - to sú základné údaje o tohtoročnej Prezentiáde - súťaži v komunikačných zručnostiach, verbálnej a neverbálnej komunikácii. V dňoch 20. - 21. 4. 2023 sa v Kongresovom centre Newtonovej univerzity v Prahe konal už 14. ročník Grandfinále Prezentiády. Stretlo sa tu 36 najlepších tímov z Českej a Slovenskej republiky v kategórii ZŠ, rovnako 36 najlepších tímov v kategórii SŠ. Žiaci v kategórii ZŠ si vyberali a spracovali prezentácie na témy Na rázcestí alebo Na jeden deň kráľom. Žiaci v kategórii SŠ mali na výber z tém Priestor pre zmenu alebo Vytvorené človekom.

      Do Granfinále sa úspešne prebojovali aj žiačky našej školy. V kategórii ZŠ prezentovali pred odbornou porotou  svoju prácu na tému Na rázcestí Hana Čiernik a Lívia Samolejová z KV A. V kategórii SŠ súťažili žiačky Patrícia Sklienková, Barbora Eliášová a Daniela Gablasová z II.A so svojou prezentáciou na tému Priestor pre zmenu.

      Aj keď naše žiačky nepostúpili do najužšieho výberu, ich práce odborná porota zložená z novinárov, moderátorov, PR manažérov, režisérov hodnotila veľmi pozitívne. Dievčatá pekne reprezentovali seba aj našu školu. Po tejto skúsenosti sú odhodlané a motivované zapojiť sa do Prezentiády znovu. Tak neváhajte a nasledujúci školský rok to skúste aj vy!

    • Biblická olympiáda
     • Biblická olympiáda

     • Dňa 26.4.2023 sa uskutočnilo Krajské (diecézne) kolo Biblickej olympiády. Družstvo našej školy tvorili žiaci: Ján Krahulec (KIA), Sofia Kučerová (KIA), Róbert Mráz (II.A).
      Umiestnili sa na 3. mieste. K umiestneniu blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.