• Významné ocenenie pre našu školu
     • Významné ocenenie pre našu školu

     • Spolu so spustením nového programu Erasmus+ (2021 – 2027) sa Európska komisia rozhodla oceňovať prácu učiteľov a ich škôl, ktorých prínos k učiteľskej profesii bol niečím výnimočný. Iniciatíva, ktorá túto prácu oceňuje, vystupuje v rámci nového programu pod značkou EITA - Európska cena za inovatívne vzdelávanie.

      Európska komisia stanovila na rok 2022 tematickú prioritu Spoločné učenie sa, podpora kreativity a udržateľnosti“. Porota vybrala ako víťazný projekt pre rok 2022 projekt  Prenosná vodná elektráreň“,  ktorý spracovala RNDr. Ivetta Vidová (riaditeľka školy a vyučujúca predmetu fyzika) spolu s Mgr. Evou Cesnakovou (vyučujúca predmetu nemecký jazyk) a na ktorom následne participovali žiaci našej školy spolu so žiakmi a učiteľmi partnerskej školy z litovského mesta Kaunas.  Cenu preberie Mgr. Eva Cesnaková na slávnostnom oceňovaní v októbri v Bruseli.

      Blahoželáme obidvom našim kolegyniam a žiakom k tomuto úspechu a ďakujeme za šírenie dobrého mena školy.

    • Turnaj v plážovom volejbale
     • Turnaj v plážovom volejbale

     • Vo štvrtok 22. 9. 2022 sa naši volejbalisti Oliver Kazda a Michaela Tomášová (KI A), Tomáš Podhradský (I. A) a Andrea Štiasna (II.A) zúčastnili turnaja VÚC BB v plážovom volejbale žiakov a žiačok stredných škôl. Vo veľmi silnej konkurencii obsadili 2. miesto v skupine. Hrali na pieskovom ihrisku v nepríjemnom počasí, čo nepriaznivo ovplyvnilo výsledky. Do finále nepostúpili, ale za výbornú reprezentáciu našej školy im blahoželáme a ďakujeme.

    • Gymnafest 2022
     • Gymnafest 2022

     • 14. 9. 2022 sa v priestoroch klubu 365 LABB konal Gymnafest 2022. Ide o hudobné podujatie, na ktorom sa predstavujú talentovaní gymnazisti z celého banskobystrického regiónu. Keďže organizátorom podujatia je francúzska organizácia Alliance Française v Banskej Bystrici, každý spevák zaspieval aj francúzsku pieseň. Tento rok našu školu reprezentovali viaceré speváčky: Michaela Tomášová (Kvinta A), Zuzana Harbutová (Sexta A) a Ema Huliaková (3.C). Dievčatá sprevádzali chlapci zo školskej kapely Richard Vojtek (3.B) a Lukáš Ondrejka (3.B).  

      Ďakujeme študentom za krásny hudobný zážitok a za šírenie dobrého mena nášho gymnázia.

       

      Videá s francúzskymi piesňami od našich študentov:

    • Ako bolo na plaveckom výcviku
     • Ako bolo na plaveckom výcviku

     • Od nedele 4. 9. 2022 do soboty 10. 9. sa 47 študentov druhého ročníka a sexty v sprievode 4 učiteľov školy zúčastnilo letného pohybového kurzu – plaveckého výcviku na ostrove Pag v Chorvátsku.

      Výcvik prebiehal v mori a v plaveckom  bazéne. Študenti v skupinkách  nacvičovali a zdokonaľovali sa vo všetkých plaveckých zručnostiach, plaveckých štýloch – prsia, kraul, znak, motýlik, štartovací skok, obrátka v bazéne, skok do neznámej vody, záchrana topiaceho sa, akvabely... Osvojili si nové zručnosti a dosiahli výrazný pokrok v plávaní.

      Všetci študenti sa počas plaveckého výcviku zúčastnili aj dvoch fakultatívnych výletov. 4. 9. boli na exkurzii v prírodnej rezervácii Plitvické jazerá a 6. 9. absolvovali poznávaciu plavbu loďou po najkrajších plážach ostrova.  Zaplávali si a pozorovali priezračnú vodu, krásne skalnaté a veľmi členité pobrežie Jadranu. Peknou bodkou za celým výcvikom bola  prehliadka historického centra Dalmácie – mesta Zadar.

      Plavecký výcvik pri Jadranskom mori sa niesol v príjemnej atmosfére, študenti boli veselí, nadviazali priateľstvá medzi jednotlivými triedami a svojím správaním výborne reprezentovali našu školu aj v zahraničí.

    • Ako bolo na letnom pohybovom kurze
     • Ako bolo na letnom pohybovom kurze

     • V dňoch 5. - 9. septembra 2022 sa 41 žiakov druhého ročníka a Sexty A zúčastnilo Letného pohybového kurzu na Donovaloch. Každý deň žiaci zdolali turistické trasy s cieľom orientovať sa v prírodnom prostredí, spoznať prírodné lokality Slovenska a otestovať si svoje fyzické schopnosti.

      Počasie bolo priaznivé, a tak sme spolu navštívili: Brankovský vodopád, Vlkolínec, prírodnú rezerváciu Rozsutec, Prosiecku a Kvačiansku dolinu. Jeden deň si žiaci mali možnosť vyskúšať svoje plavecké zručnosti v akvaparku Bešeňová. Záverečný deň patril poslednej túre z Donovál do strediska Šachtičky.

      V priebehu týždňa nadviazali študenti nové priateľstvá a veríme, že ich kurz inšpiroval k objavovaniu ďalších prírodných krás našej krajiny.

    • Slávnostné otvorenie školského roku
     • Slávnostné otvorenie školského roku

     • Leto a s ním aj čas voľna, oddychu a bezstarostných chvíľ ukončilo prvé školské zvonenie. September zaklopal na dvere a oznámil začiatok nového školského roku. Od skorého rána sa 5. 9. postupne pred bránou školy zhromažďovali žiaci a tí najmenší aj v sprievode svojich rodičov. Zovšadiaľ sa ozývala veselá vrava a boli vidieť aj radostné objatia. Veď mnohí spolužiaci sa nevideli dva celé prázdninové mesiace. Pani riaditeľka sa v otváracom prejave prihovorila všetkým žiakom a učiteľom. Osobitne privítala prvákov a primánov a tiež nových učiteľov školy, ktorí začínajú svoje pedagogické pôsobenie vo zvolenskom gymnáziu. Všetkým zaželala veľa zdravia, síl, entuziazmu a chuti do práce a úloh, ktoré nás čakajú. A potom všetci žiaci so svojimi triednymi učiteľmi prekročili bránu školy a spoločne zasadli do lavíc vo svojich triedach.