• Vo štvrtok 30.1.219 nám RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD. z katedri Informatiky Univerzity Mateja Bela spolu so svojimi kolegami prišiel predstaviť vývojovú platformu ARDUINO.

          16 žiakov druhého ročníka si vyskúšali jednoduché zapojenia dosky Arduino, vytvorili a naprogramovali si vlastný semafor, zozsvecovali LED diódy a v závere sa im podarilo vytvoriť aj jednoduchú aplikáciu pre Android na ovládanie LED diódy. Pri tvorbe používali dosky ARDUINO z našeho nového IT Science LABu.

          Pozrite sa ako sa im darilo.