• Multilaterálny projekt Erasmus+

      

      

     Partnerské krajiny: Nemecko, Taliansko, Slovensko

     Koordinátor: Weiltalschule vo Weilmünsteri v Nemecku

     Koordinátorka projektu: Mgr. Eva Cesnaková, eva.cesnakova@gymzv.sk

     Téma projektu: „Život vo vode, pri vode a s vodou“

     Trvanie: október 2017 - október 2019

     Projekt je zameraný na vyučovacie predmety: chémia, biológia, nemecký a anglický jazyk

     Das Leben am Wasser, im Wasser und mit Wasser 

     Naše partnerské školy:

     Weiltalschule vo Weilmünsteri ( Nemecko)

     je združená škola, ktorú navštevuje cca 620 žiakov vo veku od 12 do 16 rokov. Ťažisko práce tejto školy sa kladie na prírodovedné predmety.  Weiltalská škola je známa svojim vzdelanostným úspechom a vynikajúcou prípravou žiakov pre prechod zo základnej školy na stredné školy.

     Instituto professionale di stato Francesca Saverio Cabrini v Tarante ( Taliansko)

     je stredná odborná škola, ktorú navštevuje 910 žiakov vo veku od 13 do 19 rokov. Hlavným zameraním odborného vzdelávania je hospodárstvo, management, turizmus, grafika a dizajn. Škola sa orientuje na prax a ponúka moderné vzdelávanie s cieľom získať kvalifikované vzdelanie. 


     Zameranie projektu:

     ·         analýza vzoriek vody podľa chemických, fyzikálnych a biologických parametrov a ich porovnanie:

                 Slovensko – rieka Hron

                 Nemecko – rieka Weil

                 Taliansko – more

     ·        práca v tíme

     ·         pracovať v úlohe odborníka

     ·         vytvoriť stratégiu riešenia problémovej situácie

     ·         zlúčiť a prezentovať výsledky projektu

     ·         vyhodnotiť postupnosť projektu podľa daných kritérií

     ·         konať interkultúrne s ľuďmi iných kultúr v každodenných situáciách

     ·         zlepšiť komunikačné zručnosti v nemeckom a anglickom jazyku

     ·         oboznámiť sa s dotazníkom o ekologickej stope

     ·         vytvoriť chartu pre zlepšenie čistoty vôd

     ·         vytvoriť učiteľskú príručku na tému voda

      


     Naše aktivity počas trvania projektu:

     o  založenie pracovného tímu žiakov (14 žiakov)

     o    tvorba vizitiek o žiakoch, prezentácií o škole, meste a informačnej tabule projektu

     o    návrhy loga projektu, ich zverejnenie a výber víťazného loga projektu

     o    krátkodobá výmena skupín žiakov na Slovensku: analýza a rozbor vody z rieky Hron

     o    kombinovaná mobilita žiakov v Taliansku: analýza a rozbor vody minerálnych prameňov

     o    kombinovaná mobilita žiakov v Nemecku: vplyv teplého letného počasia na vodu

     o    videokonferencia s partnerskými školami

     o    zber plastového odpadu

     o    vyrábanie umeleckých predmetov a predmetov každodennej potreby z plastov

     o    návšteva zberného dvora Pedersen a čističky odpadových vôd vo Zvolene

     o    zbieranie informácií o vplyve človeka na vodstvo  

     o    uverejňovanie aktivít projektu, čiastkových úloh, výstupov, fotodokumetácie a prezentácií na portáli eTwinningu

     o    tvorba učiteľskej príručky v nemeckom jazyku a v národných jazykoch partnerov

     o    realizácia workshopov na základných školách v rámci „ErasmusDays“

      


     Výstupy projektu:

      

     Učiteľská príručka

      

     Charta projektu

      

     Za multilaterálny projekt "Život vo vode, pri vode a s vodou" obdržali partnerské krajiny Certifikát kvality od Nemeckej národnej agentúry pre EÚ-programy v oblasti školského vzdelávania.